2017 m. kovo 24 d., penktadienis

„Mauro darbas atliktas, mauras gali ir numirti“.,,,,,
 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija pranešė:

UAB „VILNIAUS ENERGIJA“ – DAUGIAU NEI 1,3 MLN. EUR BAUDA UŽ LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGŲ PAŽEIDIMUS

Komisija UAB „Vilniaus energija" skyrė 1 307 740,67 Eur baudą už tai, kad bendrovė 2012–2014 metų laikotarpiu šilumos tiekimo veiklai nepagrįstai priskyrė 24,3 mln. Eur ir pažeidė vartotojų interesą už šilumos energiją mokėti tik būtinosiomis sąnaudomis pagrįsta kaina.

Komisija nurodė, kad tokiais veiksmais UAB „Vilniaus energija" pažeidė Šilumos įstatymo nuostatą dėl mažiausių sąnaudų principo bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius šilumos kainodarą.

Primename, kad UAB „Vilniaus energija" reguliuojamos veiklos patikrinimas užbaigtas praėjusiais metais. 
Komisija 2016 m. spalio 14 d. nustatė naują bazinę šilumos kainą

Preliminariais skaičiavimais, iki 2017 m. kovo 29 d., kai baigsis UAB ,,Vilniaus energija", AB ,,Vilniaus šilumos tinklai", Vilniaus miesto savivaldybės ir Dalkia sudaryta Vilniaus miesto šilumos ūkio nuomos sutartis, vilniečiams turėtų būti sugrąžinta apie 6 mln. Eur permokėtos sumos.

 Dėl likusios permokos dalies grąžinimo sprendimą turės priimti Vilniaus miesto savivaldybė.

Nuo 2017 m. kovo 30 d. Vilniaus mieste šilumą vartotojams tieks AB „Vilniaus šilumos tinklai". 
                                           ------------------------

Tokiu būdu UAB ,,Vilniaus energija“  yra kaltinama, kad ji į šilumos kainas įtraukė nepagrįstas sąnaudas: golfo laukų nuomą, darbuotojų keliones ir pan.

Tuo tarpu Šilumos ūkio įstatymas nustato:

13. Licencijos turėtojas privalo vykdyti šias licencijuojamos veiklos sąlygas:
4) tvarkyti atskirą nuo kitų rūšių veiklos šilumos tiekimo sąnaudų apskaitą, atlikti licencijuojamos veiklos sąnaudų auditą ir viešai skelbti duomenis apie šilumos gamybos ir šilumos perdavimo sąnaudas;

3. Šilumos tiekėjų informacija, susijusi su jų licencijuojama veikla ar veikla, kurios kainos reguliuojamos, yra vieša. Valstybės ir savivaldybės institucijos, įstatymų nustatyta tvarka atlikdamos joms pavestas funkcijas, turi teisę gauti iš šilumos ar karšto vandens tiekėjų ir pastato šildymo bei karšto vandens sistemos prižiūrėtojų visus finansinės atskaitomybės ir kitus dokumentus, susijusius su jų reguliuojama veikla. 
Šilumos tiekėjų duomenys apie šilumos gamybos ir šilumos perdavimo sąnaudas skelbiami viešai.


Tokiu būdu informacija apie šilumos gamybos ir perdavimo  sąnaudas turi būti vieša.

Deja Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija raštu paprašyta pateikti UAB ,,Vilniaus energija“  sąnaudas, kurias apmokėjo vartotojai per šilumos kainas, tai padaryti atsisakė.

Vilniaus apygardos prokuratūra raštu patvirtino, kad tokią informaciją Kainų komisija privalo pateikti.

Kovo 23 dieną Kainų komisija svarstė  kuo nubausti UAB ,,Vilniaus energija“  dėl atseit nepateisinamų sąnaudų įtraukimo į šilumos kainas,

Buitinių vartotojų sąjungos prezidentas UAB ,,Vilniaus energija“  atstovų paprašė leidimo dalyvauti posėdyje, tačiau UAB ,,Vilniaus energija“  atstovai nesutiko ....

Todėl Buitinių vartotojų sąjunga niekaip negali suprasti, kame gi priežastis, kad tiek viena, tiek kita pusė įslaptina tai, kas negali būti paslaptis.

Buitinių vartotojų sąjunga negali patikėti, kad UAB ,,Vilniaus energija“  nežinotų Šilumos ūkio įstatymo nuostatų:
sąnaudos, nesusijusios  su šilumos ir (ar) karšto vandens tiekimo veikla, negali būti įtraukiamos į šilumos ar karšto vandens kainas.

Betgi viena yra UAB ,,Vilniaus energija“  vadovybė, visai kas kita yra darbuotojai, ypatingai taip vadinami "kurkliai" .....


  Mūsų turima informacija, tai jų nuopelnas, kad UAB ,,Vilniaus energija“  prisiėmė būti neteikiamos paslaugos centralizuotai paruošto karšto vandens tiekėju.

  Taigi UAB ,,Vilniaus energija“  nubausta, o kas nubaus Valstybinę  kainų ir energetikos kontrolės komisijos vadovybę už nustatytą neteikiamos paslaugos kainą ???

Ir kiek gi laiko dar  tęsis Gineso rekordų knygos verta šios valdžios institucijos tokia „veikla“.

Kaip ten bebūtų, yra kaip yra ..... kaip sakoma ,mauro darbas atliktas, mauras gali ir numirti“.

Prancūzų investitorius išvarytas - nuo 2017 m. kovo 30 d. Vilniaus mieste šilumą vartotojams tieks AB „Vilniaus šilumos tinklai" savivaldybės įmonė.

  Belieka Seimui patvirtinti, dar anos kadencijos paruoštą Infrastruktūrų valdymo tarnybos įstatymą, ir, tikėkimės, kad apie šią valdžios instituciją  liks tokie  prisiminimai, kaip apie bolševikinę „Ypatingąją komisiją“,  kad tuo pačiu dings ir taip vadinamas Valstybinis reketas ......

Na o jeigu UAB "Vilniaus energija" kas nors padėkotų už pavyzdingai sutvarkytą Vilniaus šilumos ūkį, tai jau būtų kažkas arti stebūklo.

Tai lygiai tas pats būtų, kaip pokaryje ūkininkams  laukti iš "liaudies gynėjų"  - stribų pasigailėjimo.

O šiais laikais stribų rolę atlieka viena, krikščioniškomis vertybėmis ir dorybėmis pertekusi politinė jega ...

                                                                                         ------------------
  P.s. 
      Beje yra ir tokia nuomonė, kodėl UAB ,,Vilniaus energija“  nenorėjo viešo posėdžio.
     Nes šiaip ar taip UAB ,,Vilniaus energija“  ieškos teisybės nepriklausomuose teismuose, o tokie Kainų komisijos sprendimai tarnaus akivaizdžiais įrodymais apie jos nekompetenciją,  tyčinį šilumos tiekėjo persekiojimą.


.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą