2015 m. rugsėjo 1 d., antradienis

Ir kaip visa tai sumų sumoje pavadinti ??!!!
                                          

    Buitinių vartotojų sąjunga jau kelintą kartą vis bando sužinoti, VIENĄ IR TĄ PAČIA INFORMACIJĄ:
kokias gi sankcijas Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija  pritaikė    Energijos išteklių rinkos  įstatymo 191 straipsnio pažeidėjams už 2014 metus.

( 191 straipsnis. Biokuro, naudojamo šilumos gamybai, įsigijimas
1. Šilumos tiekėjai, reguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai ir šilumą ir elektros energiją bendrame technologiniame cikle gaminantys gamintojai, kurie elektros ir (ar) šilumos energijos gamybai naudoja biokurą, privalo energijos išteklių biržoje įsigyti šią elektros ir (ar) šilumos energijos gamybai reikalingo biokuro kiekio dalį:
1) 2014 metais – ne mažiau kaip 10 procentų;
2) 2015 metais – ne mažiau kaip 30 procentų;
3) 2016 metais ir vėlesniais metais – ne mažiau kaip 50 procentų
.............)

O Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija tuo tarpu vis atsirašinėja,   atsirašinėja, ir atsirašinėja  ....

Paskutinis jos atsirašinėjimo šedevras buvo toks:

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) 2015 m. rugpjūčio
31 d. gavo Jūsų pakartotinį prašymą informuoti, kokios sankcijos buvo pritaikytos Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo 191 straipsnio pažeidėjams.

Primename, kad Komisija dar 2015 m. liepos 27 d. raštu Nr. R2-(T)-2458 Buitinių vartotojų sąjungai pateikė visą prašomą informaciją.

Papildomai informuojame, kad energetikos įmonėms, nesilaikiusioms Energijos išteklių rinkos įstatyme nustatyto įpareigojimo įsigyjant biokurą teikti pirmenybę energijos išteklių biržai, sankcijos bus skiriamos Sankcijų skyrimo taisyklių, patvirtintų Komisijos 2014 m. vasario 10 d. nutarimu O3-44 nustatyta tvarka bei terminais,
o visa su tuo susijusi informacija bus paskelbta viešai Komisijos interneto svetainėje.

Taigi Kainų komisija viename tame pačiame rašte rašo:

Ø  Kad pakartotinai prašoma kokios sankcijos pritaikytos,
Ø  Kad visa prašoma informacija jau buvo pateikta,
Ø  Kad sankcijos bus dar skiriamos   ...............


                                                               (Salvadoro Dali paveikslas )
Arba štai Kainų komisija viešina:
 Taigi „nešildymo sezono metu  mokestis už karšto vandens temperatūros palaikymą   kinta ir  yra apskaičiuojamas pagal   name suvartotą šilumos kiekį .......“

Betgi  karšto vandens temperatūros palaikymą reguliuoja šilumos punktas, o jį prižiūri šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas ....

    Tokį atsakymą, tokią informaciją,  ir faktą, kad artėja 2016 metai, o sankcijos už 2014 metus vis dar nepaskirtos, plius  Kainų komisijos nustatytas mokestis už neteikiamą paslaugą – karštą vandenį ............., plius  Kainų komisijos įvestas akivaizdžiai neteisėtas atskiras  geriamo vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis, ir t.t. sumoje   niekaip kitaip, kaip Kainų komisijos veiklos  impotencija ir prostracija vertinti neišeina.

 Betgi Kainų komisijos veikla  patenkinta prezidentūra, patenkintas ir jos kuratorius Seimo Ekonomikos komitetas ......


Betgi tada klausimas - Na ir kaip visa tai sumų sumoje pavadinti ???.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą