2015 m. rugsėjo 3 d., ketvirtadienis

NATO sutartis kol kas neverta žemiausios prabos tualetinio popieriaus ritinėlio ..

..

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė drauge su Lietuvoje viešinčiu NATO Generaliniu Sekretoriumi Jensu Stoltenbergu dalyvavo iškilmingoje NATO pajėgų integravimo vadavietės atidarymo ceremonijoje.

„Šiandien Lietuvoje ir dar penkiose regiono valstybėse aktyvuojamos vadavietės siunčia stiprų signalą, jog esame pasirengę reaguoti ir atremti bet kokias grėsmes.

NATO išlieka vieningas ir efektyvus“, 
– sakė Prezidentė.

Prezidentė sakė, Prezidentė žino 
...
Betgi NATO narė yra ir Turkija, linkstanti į islamo respubliką,  nuo  1974 metų okupuojanti Kipro pietinę dalį ...

Kaip ir „dera“  NATO narei, šią okupaciją lydėjo žūdynės ir prievartavimai ....

Ar žino tai Prezidentė ?? 

Tikriausiai žino, nes sovietmečiu tai nebuvo paslaptis, kaip kad dabar ....

Prezidentė teigia, kad šalis yra pasirengusi reaguoti į agresiją ir ją atremti.

Betgi Prezidentė - vyriausiasis kariuomenės vadas, išvykdama iš šalies nepaskiria dekretu ją pavaduoti Seimo pirmininką, taip palikdama šalį be vyriausiojo kariuomenės vado su visomis tragiškomis šalies saugumui pasekmėmis agresijos atveju ....

Žino Prezidentė ir tai, kad JAV ir kitos didžiosios valstybės  1994 metais Budapešto memorandumu garantavo Ukrainos sienų neliečiamybę, mainais už atominio ginklo perdavimą Rusijai.

Kas iš tos garantijos gavosi Prezidentė tikrai žino.

Žino Prezidentė, kad tie „garantai“ pardavė Ukrainą Rusijai pačia šlykščiausia forma – privertė ją taikstytis su šalies suskaldymu.

Netgi ginklų Ukrainai  apsiginti nuo agresoriaus jie neparduoda.

Žino Prezidentė ir kas tas agresorius, ir kodėl Ukrainai ginklai neparduodami.

Ukrainos sienų neliečiamybės „garantai“   bijo supykdyti Rusijos valdovą .....!!!!!

Vadovaujantis sveiko proto logika, tas pats   nutiktų, jeigu kartais Rusija užpultų Pabaltijo valstybes.

Nes akivaizdu, kad šiems „garantams“ Pabaltijo valstybės tikrai  ne Izraelis, o tik limitrofinės  valstybėlės.

Ir argi ne todėl JAV, pokario metu žadėjusi Lietuvą „tuojau, tuojau išvaduoti “,  Lietuvos nepriklausomybę pripažino tik po gerų metų nuo jos paskelbimo ..

Priežastis ta pati, kaip ir Ukrainos atveju – nenoras    konfliktuoti su tuometine Sovietų sąjunga , nenoras, kad ji subyrėtų ... ......

O jeigu iš tiesų norima padidinti Pabaltijo šalių saugumą, būtina kad  NATO išorės sieną (su Rusija, Baltarusija)    saugotų NATO šalių kariai.

Tokiu būdu sumų sumoje akivaizdu, kad  kol kas NATO sutartis neverta ir prasto tualetinio  popieriaus  ritinėlio .


O  tuo pačiu kalbos, kad NATO mus apgins, yra pačios žemiausios prabos propaganda ....

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą