2015 m. rugsėjo 3 d., ketvirtadienis

Kuo gi skiriasi Izraelio kariuomenė nuo fašistinio vermachto ???Geras klausimas - Kas yra teroristas ??

Dauguma atsakytų – musulmonas, islamistas, palestinietis, Alkaidos ar Islamo valstybės smogikas ir t.t.

Ir vargu ar kas nors pasakytų -  izraelitai......

Betgi yra kaip yra .... yra tokia valstybė, kuri vadinasi Izraeliu, kur 1948 metais, išsigandę klaikaus izraelitų teroro, savo gyvenamas vietas paliko ~ 3 milijonus palestiniečių, kurios buvo šios valstybės okupuotos, o dalis aneksuota.

  Nors ir etninio valymo pavyzdys akivaizdus, katalikiškas vertybes eksploatuojanti pasaulio dalis dievobaimingai užmerkusi akis  tyli ...

Nors ir pasipriešinusių Izraelio okupacijai palestiniečių namus izraelitai sprogdina, katalikiškas pasaulis kurčias ...


O kada musulmonai pasiunčia anapilin „urodus“, besityčiojančius iš jų pranašo Mahometo, į Paryžių sulekia katalikiško pasaulio valstybių vadovai ir susijungę rankomis demonstruoja savo moralinę degradaciją.

  O JAV, vadinama demokratijos tvirtove,  besąlygiškai Izraelį  -  valstybę agresorių, nacistinę valstybę, remia ir palaiko.

  Todėl ir nereikia stebėtis, kad arabų – musulmonų pasaulis JAV vadina „antikristu“, kad susikūrė taip vadinama „Islamo valstybė“.

 Kas iš tikro dedasi izraelitų okupuotoje Palestinoje nežinome, nes mūsų žiniasklaidoje teisingos informacijos nėra,  o palestiniečiai, kovojantys su okupantais, vadinami teroristais.

Kam tai naudinga, savaime suprantama.

Tuo metu, kai vakarų pasaulyje vyksta ištvirkėliški paradai, demonstruojantys jo „civilizaciją“, palestiniečiai kovoja su okupantais.

Su okupantais kovoja ir jų vaikai, mėtydami į juos akmenis.
Vien tik per praėjusią intifadą izraelitai nužudė ~ 400 palestiniečių vaikų, mėtančių į juos akmenis.

Kaip izraelitai elgiasi su palestiniečių vaikais galima susipažinti: ČIA


Ir tuo netenka stebėtis, nes jeigu Izraelio armijos papulkininkis gali automatu trenkti į veidą civiliam asmeniui, tai ko tikėtis iš kareivių ......

Todėl ir  natūralus klausimas, kuo gi skiriasi Izraelio kariuomenė nuo fašistinio vermachto ???

....


.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą