2015 m. rugsėjo 15 d., antradienis

Teisingumo ministerija prašoma apginti pirkėjų viešąjį interesą

Teisingumo ministerijai                                                         2015.09.15    


DĖL    MAŽMENINĖS PREKYBOS TAISYKLIŲ PAPILDYMO


   Teisingumo ministerijos veiklos vienas iš tikslų yra formuoti valstybės politiką   vartotojų teisių apsaugos srityje;   organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti šios valstybės politikos įgyvendinimą (užtikrinimą).

    Ryšium su tuo, viešojo  vartotojų   intereso gynimo tikslu,  prašome  pritarti  pasiūlymui   Mažmeninės prekybos taisyklėse nustatyti, kad, pirkėjui  pateikus  jo nusipirktą netinkamos  kokybės prekę, pardavėjas privalo  informuoti pastarąjį  apie Civilinio kodekso  6.363 straipsnis. Daikto kokybė (atitiktis sutarčiai) ir pirkėjo teisės, kai jam parduotas netinkamos kokybės daiktas   nustatytas jo teises:

7. Pirkėjas, kuriam buvo parduotas netinkamos kokybės daiktas, savo pasirinkimu turi teisę per šio kodekso 6.338 straipsnyje nurodytą terminą:
   1) reikalauti iš pardavėjo nemokamai pašalinti daikto trūkumus (pataisyti daiktą);
   2) reikalauti iš pardavėjo nemokamai pakeisti netinkamos kokybės daiktą tinkamos kokybės daiktu;
    3) reikalauti iš pardavėjo atitinkamai sumažinti kainą;
    4) vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti sugrąžinti sumokėtą kainą.
8. Pirkėjas neturi teisės nutraukti sutarties, jeigu daikto trūkumas yra mažareikšmis. Pirkėjui nutraukus sutartį dėl daikto netinkamos kokybės, pardavėjas privalo grąžinti sumokėtą kainą. Netinkamos kokybės daikto grąžinimo išlaidos tenka pardavėjui. Pardavėjas, grąžindamas pirkėjui sumokėtą kainą, neturi teisės iš jos išskaičiuoti sumą, kuria sumažėjo daikto vertė dėl jo naudojimo ar daikto išvaizdos praradimo arba dėl kitokių aplinkybių.
9. Visais atvejais pirkėjas turi teisę į nuostolių, atsiradusių dėl netinkamos kokybės prekės pardavimo, atlyginimą. Nuostoliais laikomos ir prekės trūkumų pašalinimo išlaidos, jeigu, pardavėjui per protingą terminą jų nepašalinus, trūkumus pašalino pirkėjas ar jo pasitelkti tretieji asmenys.

  Ir pateikti šį pasiūlymą Vyriausybei, tikslu  atitinkamai papildyti jos patvirtintas Mažmeninės prekybos taisykles.      Buitinių vartotojų sąjungos  prezidentas                   Antanas Miškinis

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą