2015 m. rugsėjo 24 d., ketvirtadienis

Jeigu taip, belieka tiktai žegnotis ......
    Jeigu   sąvoka „karšto vandens tiekėjas daugiabučio namo butų savininkų atžvilgiu“   suprantama kaip „karšto vandens tiekėjas daugiabučio namo butų savininkams“, tada, kaip liaudis sako, belieka tiktai  žegnotis ........

***********************************************************************
     
                      
                  Antanas Algimantas  Miškinis
           Vilnius - 09121, Žirmūnų g. Nr. 104  bt. 106, ak 34004080849
Tel.8 5 276 48 65, 8-686-65-887,  e-mail -  antanas1940@ gmail.com,  
                               

UAB ,,Vilniaus energija“                                                 2015.09.24    Nr.  2015 – 26

Kopija žiniai: AB „Axis Industries“
                    Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai
                 Valstybinei energetikos inspekcijai
               Energetikos   ministerijai
             DNSB 290 bendrijos pirmininkui

       
DĖL   KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ


    Gavau Jūsų  pranešimą , kuriame informuojate, kad „nuo 2010 05 01 tapote karšto vandens tiekėja Žirmūnų g. Nr. 104  daugiabučio namo butų savininkų atžvilgiu“.

  Betgi Šilumos tiekimo vartojimo sutartyse, kurios iki šiol nepakeistos, su manimi ir kitais šio daugiabučio namo butų savininkais yra nustatyta, kad šilumos tiekėjas tiekia šilumą  geriamo vandens pašildymui iki higienos normomis nustatytos karšto vandens temperatūros.

   Be to  UAB ,,Vilniaus energija“  nuo 2012 metų pradžios daugiabučiuose namuose nebeturi savo nuosavybėje šilumos punktų ....

   Taigi, vadovaujantis vien tik sveiko proto logika, UAB ,,Vilniaus energija“  niekaip negali daugiabučiam namui Žirmūnų g. Nr. 104  tiekti karšto vandens ir imti nesuteiktos paslaugos -  karšto vandens  - mokestį.

    Jeigu   sąvoka „karšto vandens tiekėjas daugiabučio namo butų savininkų atžvilgiu“ suprantama kaip „karšto vandens tiekėjas daugiabučio namo butų savininkams“, tada, kaip liaudis sako, belieka tiktai  žegnotis ........

  Aš iš principo esu už visų apskaitos prietaisų,  su nuotoliniu jų parodymų nuskaitymu, įrengimą mano butui (elektra, vanduo, dujos).

    Ir tegu jau karšto vandens apskaitos prietaisą  vietoje geriamo vandens tiekėjo įrengia šilumos tiekėjas, tiktai tegu jis to nesieja su pripažinimu, kad jis yra  realus  karšto vandens  tiekėjas.

  Todėl oficialiai šiuo pareiškiu, kad neprieštarauju karšto vandens apskaitos prietaiso įrengimui mano bute, tačiau kategoriškai nesutinku su akivaizdžiai neteisėtu karšto vandens mokesčiu ir šiuo informuoju, kad sutikimas leisti šilumos tiekėjui įrengti karšto vandens apskaitos prietaisą mano bute  visiškai nesietinas su UAB ,,Vilniaus energija“  atseit vykdoma  centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimo „veikla“, ir karšto vandens apskaitos prietaiso įrengimą laikau   visiškai atskira paslauga, kadangi:

  • šiam šilumos tiekėjui Šilumos ūkio įstatymas yra uždraudęs ruošti karštą vandenį daugiabučiuose namuose;
  • pagal sutartis su juo, jis Žirmūnų g. Nr. 104 daugiabučiame name jis  yra  tiktai  šilumos karštam vandeniui ruošti tiekėjas;
  • be to daugiabučiuose namuose jis  neturi karšto vandens ruošimo renginių.  
 
     Tuo tarpu    Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės nustato:
 III. KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ ĮRENGIMAS IR PRIEŽIŪRA
165. Karšto vandens skaitiklių prijungimo schema ir karšto vandens apskaitos mazgo schema bei jo įrengimo vieta turi būti numatyta pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus suderintame projekte. Projekto užsakovas – karšto vandens tiekėjas arba kitas Asmuo, teisėtai užsiimantis šia veikla. Esamuose daugiabučiuose namuose atsiskaitomieji buitiniai karšto vandens skaitikliai įrengiami pagal tipines schemas, kuriose turi būti numatyta skaitiklio įrengimo tipinė vieta. Tipines schemas kiekvienoje savivaldybėje parengia atitinkamas karšto vandens tiekėjas ir suderina su Inspekcija.

     Todėl leisiu šilumos tiekėjui įrengti mano bute karšto vandens apskaitos prietaisą  tiktai po to, kai jis, nebūdamas karšto vandens tiekėju,  pateiks su Valstybine energetikos inspekcija suderintą atsiskaitomųjų buitinių karšto vandens skaitiklių įrengimo schemą“.
  Šiuo metu abu vandens apskaitos prietaisai mano bute įrengti nišoje prie įėjimo į butą durų (Priedas 1).

 Iš vonios, kur jų saugumas buvo neužtikrintas, vadovaujantis sveiko proto logika jie buvo perkelti į šią vietą.

Todėl, vadovaujantis ta pačia logika,  manau, kad jie čia ir turi likti.


                         Antanas Algimantas Miškinis     
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                  
          
 Priedas 1Komentarų nėra:

Rašyti komentarą