2015 m. rugsėjo 9 d., trečiadienis

Buitinių vartotojų sąjunga yra visada pasiruošusi ateiti į pagalbą Vilniaus apygardos prokuratūrai
LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. X-764 PAKEITIMO ĮSTATYMAS,  2014 m. birželio 12 d. Nr. XII-939,  Vilnius 

nustatė:

35 straipsnis. Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarka

2. Karštam vandeniui ruošti patiekto geriamojo vandens kiekis nustatomas pagal pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius įrengto atsiskaitomojo geriamojo vandens apskaitos prietaiso rodmenis.

Kai geriamasis vanduo tiekiamas karštam vandeniui ruošti daugiabučio namo karšto vandens ruošimo įrenginiuose, geriamojo vandens pirkimo ir pardavimo vieta yra atsiskaitomasis geriamojo vandens apskaitos prietaisas, įrengtas pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius.


  • Lietuvos Respublikos Vyriausybė,
  • Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija,
  • Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija


iki 2014 m. spalio 31 d. pagal savo  kompetenciją turėjo  priimti šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

  Tačiau, kas liečia karšto vandens ruošimą daugiabučių namų šilumos punktuose  perkant geriamą vandenį  prieš apskaitos prietaisą, šios trys valdžios institucijos iki šiol nieko nenuveikė.

 Todėl Vilniaus apygardos prokuratūra prašoma veikti pagal savo konstitucinę priedermę – ginti viešąjį interesą savo iniciatyva – kreiptis į teismą dėl šių trijų valdžios institucijų neveikimo.


Jeigu gerbiamam teismui kiltų kompetencijos problemų, kaip kad buvo su Šilumos ūkio įstatymo poįstatyminių teisės aktų neparengimu, Buitinių vartotojų sąjunga yra visada pasiruošusi ateiti į pagalbą.


.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą