2015 m. rugsėjo 14 d., pirmadienis

Policijos patrulių šiokiadieniai.......
Tarnybinis pranešimas

Pranešu, kad š.m. zzz mėnesio  xx dieną atvykome į Lukšio g. 34, PC „Banginis“ įvykusio eismo įvykio vietą.


Automobilio X vairuotojas paaiškino, kad važiavo atbulas teritorijoje. Sustojo tam, kad pasukti į dešinę, į stovėjimo vietą.


 Sustojus atbuline eiga nevažiavo, bet po kurio laiko pajuto smūgį į galinę automobilio dalį.

     

Automobilio Y vairuotoja paaiškino, kad  važiavo paskui automobilį X , o jam sustojus pradėjo jį apvažinėti.


Apvažiuojant minėtą automobilį X, jis pradėjo važiuoti atbuline eiga ir atsitrenkė į automobilio Y dešinį šoną.


Apžiūrėjus vaizdo įrašus įvykio aplinkybių nesimato, nes eismo įvykių vieta nefilmuojama.


Pagal vėžes ant sniego automobilį Y grąžinome į  įvykio (susidūrimo) vietą, tarp automobilių buvo likęs 10 cm tarpas, pagal tai galima manyti, kad automobilis X galėjo važiuoti atgal.“
 
 Tokiu būdu autoįvykio vietoje policijos patrulis  nusprendė, kad galima manyti, jog :
~ 1,5 tonos sveriantis automobilis, besirengdamas prisiparkuoti, trenkėsi į automobilio Y šoną ir su įjungta atbuline pavara   buvo atstumtas atgal.

Atstumtas atgal ne bet kaip, o automobilio Y durų – t.y. plonos skardos .... padarant jam tik nedidelius  abiejų dešinės pusės durų įlenkimus .....

   Taip mano vienas policijos patrulis, tą patvirtino jo kolega, sustatydamas ATPK protokolą, kurį patvirtino Kelių policijos valdybos Administracinės  veiklos skyriaus specialistė ....

Ir tai dar ne viskas.

Kadangi vienas iš pareigūnų 45 minutes vienoje užeigoje laukė specialisto, atsakingo už aplinkos filmavimą, autoįvykio schemos sudarymo metu jį pavadavo automobilio Y vairuotojos vyras“..................

Ir tai dar ne viskas.

Kelių policijos vadovybė maloniai paaiškino, kad teisės aktai nedraudžia autoįvykio vietos tyrimui pasitelkti į pagalbą suinteresuotus asmenis ....


Ir tai dar ne viskas.

Automobilio Y vairuotoja akivaizdžiai atliko automobilio Y lenkimą pėsčiųjų perėjoje  o policijos patruliai to „nepastebėjo“ ....

Ir tai dar ne viskas.

O automobilio X vairuotojui paduodant pasiaiškinimą vienas iš policijos patrulių sarkastiškai šypsodamasis paklausė: „Na ar parašei, kad važiavai atgal“......

Ir tai dar ne viskas, bet kol kas ir to pakaks.

Tai tokie tad yra policijos patrulių šiokiadieniai natūroje...
.
    Įdomu ką apie tai mano policijos generalinis komisaras ir buvęs policijos generalinis komisaras, dabartinis vidaus reikalų ministras.

 Neabejotinai jie yra sąžiningi pareigūnai, atsidavę, kaip sakoma, policijos sistemai.

Tačiau realia padėtis policijoje yra  tokia, kad ją iš esmės pakeisti galima tik sekant buvusio Gruzijos prezidento M. Saakašvili pavyzdžiu.

Deja tokios pat  jėgos, kurios pasistengė, kad Gruzijos prezidentas  būtų išvarytas iš šalies, niekaip neleis jo itin pavykusį eksperimentą pakartoti mūsų šalyje.

........


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą