2015 m. rugsėjo 11 d., penktadienis

Šaukiu aš darbo rankų milijonus ....................
   Virš  tūkstančio   įvairių socialinių sluoksnių šalies gyventojų    ketvirtadienį prie Seimo surengė protesto akciją prieš valdančiųjų  planus   "liberalizuoti"  Darbo kodeksą, pertvarkyti pensijų sistemą, pensijų dydį susiejant su darbo užmokesčiu.

 Parlamento rūmai, saugant Tautos išrinktųjų ramybę, nuo jų rinkėjų   saugiu atstumu buvo atitverti „Stop“ juosta.

 Pradėję akciją prie Seimo,   žmonės po to    simbolinį „socialinį modelį“ nuvežė  į Vyriausybės rūmus, į V. Kudirkos aikštę, kur už jo paminklo  nugaros kelią  į buvusį Lietuvos komunistų partijos centro komiteto pastatą - dabartinės vyriausybės rūmus, ponų   ministrų (lietuviškai -  liaudies tarnų)  ramybę  saugojo "Stop" juosta ir, į  taip vadinamas "gorilas" panašėjantys, plačiai  išsižergę, su lazdomis prie šonų, policininkai. 

[(policija [vok. Polizei < gr. politcia — valdymas]:
1. kapit. šalyse — specialūs ginkluoti administracijos organai burž. santvarkai ginti ir nustatytai viešajai tvarkai palaikyti;)]

 
Ir ne tik jie, bet ir raitoji,"šarvuota" policija,  skirta maištaujančiai miniai tramdyti .....

  Kas jau kas, bet galima teigti, kad Baltijos kelyje už rankų susiėmę Lietuvos patriotai tikrai tada netikėjo, kad taip, kaip dabar yra, bus.

Bet yra kaip yra .......

Ir kad suvoktume kodėl taip yra, ir kam to reikia,  perskaitykime Bernardo Brazdžionio, kuris gyvas būdamas nepanoro grįžti į  tokią Lietuvą, eilės:
 ŠAUKIU AŠ TAUTĄ
Šaukiu aš Tautą, GPU užguitą
ir blaškomą it rudenio lapus,
į nauja vieškelį, į nauja buitį,
kur niekad šiaurūs vėjai neužpūs.

Šaukiu lietuvį burtis prie lietuvio
ir gyva širdį prie gyvos širdies,
kad tamsiame vidurnakty nežuvę
pakiltų rytmečiui gyventi ir žydėt.

Iš sutemų, iš prieblandų išeikit,
uždekit nauja ugnį širdyse,
vergams palikit vargo naktį klaikią! -
šaukiu aš, jūsų protėvių dvasia.

Šaukiu aš Tautą, žemės pėdoj gyvą
ir vyturėlio rytmečio maldoj
ir žydinčią, kaip žydinčių alyvų
papyvesio sodybose žiedai.

Šaukiu pavasario pilkų vagų artoją -
tegu lig saulės kyla jo daina!
Tegu laukai, tegu miškai kartoja:
Gana tulžies, gana mirties, gana !..

Šaukiu aš darbo rankų milijonus
įsupt naujam darbymečiui varpus,
į naujo džiaugsmo klėtis, naujo darbo kluonus,
ne kalinio namus, ne liūnus, ne kapus.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą