2015 m. rugsėjo 24 d., ketvirtadienis

Energetikos ministerija paprašyta informacijos ......
   Yra  nemažai  atvejų, kada iš viename daugiabučiame name esančio  šilumos punkto šiluma ir karštu vandeniu aprūpinami  dar vienas ar keli daugiabučiai namai.

 Tokie šilumos punktai gali būti  ir ne šilumos tiekėjo, o to daugiabučio namo savininkų nuosavybė.


 Ryšium su tuo Energetikos ministerija paprašyta informacijos:

  1. Koks teisės aktas nustato  tokio šilumos punkto priežiūros (eksploatavimo) sąnaudų  paskirstymo, visiems, nuo šio šilumos punkto šiluma ir karštu vandeniu aprūpinamiems, daugiabučiams namams tvarką, bei sąskaitų už šilumą išrašymo tvarką.

  1. Koks teisės aktas nustato  tokio šilumos punkto elektros sąnaudų  paskirstymo, visiems, nuo šio šilumos punkto šiluma ir karštu vandeniu aprūpinamiems, daugiabučiams namams tvarką.

  1. Koks teisės aktas nustato  iš vieno šilumos punkto šiluma ir karštu vandeniu aprūpinamų daugiabučių namų pasirinkimo apsirūpinimo šiluma, karštu vandeniu, pastato šildymo būdo keitimo tvarką.
 .

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą