2015 m. rugsėjo 2 d., trečiadienis

Pasipriešinimas tiktai dėl pasipriešinimo atitinka agresoriaus interesus


  
Garsus rusų verslininkas K. Borovoj, komentuodamas  įvykius Rusijoje, pastebėjo, kad visuomenė yra valdoma  mobilizacinės sąmonės (мобилизационное сознание).

 Betgi iš esmės tuo pačiu yra valdoma ir Lietuvos visuomenė, tiktai tą principą mes pavadinome kitaip - „masine psichoze“.

Galima stebėti, kaip laikas nuo laiko vis paleidžiamos naujos psichozės, o pastoviai eskaluojama masinė psichozė yra Rusija puola“ ....

Kas sumoje rodo, kad iš esmės tai Lietuvos visuomenės intelektas yra ne daug pažengęs nuo Rusijos, kurią „puola Amerika“ ........

Na tarkime Rusija pagaliau nutarė užpulti Lietuvą.

Apie tai, kad vyriausiasis kariuomenės vadas, išvykdamas iš šalies, nepalieka save pavaduoti Seimo pirmininko ir kariuomenė lieka be vado, kad tai yra grubiausias LR Konstitucijos pažeidimas,  kad tai puikiausiai žino Seimas,   apleisime.

Tai, kad  tokiu atveju nebus kam skelbia karo padėtį, mobilizaciją ir t.t. apleisime.

Tačiau tarkime mūsų ginkluotosios pajėgos agresijos atveju nutarė priešintis agresoriui.

Kaip teigia ne kurios asociacijos „International Security Cluster“ informacinių operacijų vadovas A. Navys kariuomenė turėtų priešintis .... miestuose .....
 
Betgi nuo Baltarusijos sienos iki Vilniaus tik ~ 30 km, o kariuomenė .... už šimto su virš  ....

Taigi Vilniuje nebus kam priešintis.

Tarkime bus pasipriešinta Kaune.

Kuo tai baigtųsi,  kaip atrodytų Kaunas, kiek jam tai kainuotų, galima suvokti iš žemiau pateiktų Čečėnijos  nuotraukų. Čečėnijos sostinė  po jos užėmimo. Pasipriešinimo kaina.


Pasipriešinimo rezultatas


Kadangi NATO tikrai nepadėtų, kadangi trečias pasaulinis karas dėl Lietuvos tikrai nekiltų, rezultatas būtų būtent toks.

  Savaime suprantama, kad ponas A. Navys  turi visišką teisę reikšti savo nuomonę.

  Tiktai įdomu būtų sužinoti, ar jis  tikrai reiškia savo nuomonę.

  Šiaip ar taip  vis tiktai reiktų suvokti, kad pasipriešinimas tiktai dėl pasipriešinimo neatitinka nei sveiko proto logikos, nei Valstybės interesų.

 Šia proga verta priminti penktos kolonos kartas nuo karto vis metamą kaltinimą prieškario Lietuvos kariuomenei, kad ji atseit nepasipriešino sovietų invazijai.

Betgi  Čekoslovakija nepasipriešino hitlerinės Vokietijos invazijai, 


o ponų Lenkija  tuo metu bičiuliavusi su ja, 


 atsiplėšė dalį Čekoslovakijos ......!!!!Ir niekas joms  abiems dėl to  dabar nepriekaištauja ...

....

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą