2015 m. rugsėjo 27 d., sekmadienis

...taip ir padarė - NIEKO NEDARĖ .....2010 03 26  Energetikos ministerija, reaguodama į viešoje erdvėje nuolat pasirodančius klaidinančius aiškinimus, susijusius su karšto vandens tiekėjo ar karšto vandens ruošimo būdo pasirinkimu, pakartotinai pranešė: 

Iki gegužės 1 d. pasirinkti ir informuoti šilumos ir geriamojo vandens tiekėjus turėtų tik tų daugiabučių namų gyventojai, kurie nori (pageidauja) apsirūpinti karštu vandeniu savarankiškai.  

 Visų kitų daugiabučių namų gyventojams nieko daryti nereikia.
 .
     Dauguma daugiabučių namų gyventojų taip ir padarė - NIEKO NEDARĖ.
.
    Kitų gi daugiabučių namų gyventojai ėmė ir pasirinko taip dabar vadinamą antrą apsirūpinimo karštu vandeniu būdą - šilumą karštam vandeniui ruošti pirkti iš šilumos tiekėjo, geriamą vandenį karštam vandeniui ruošti iš jo tiekėjo -t. y. be karšto vandens tiekėjo

 O faktinė situacija tuo metu buvo tokia:

    Šilumos ūkio įstatymas nustatė, kad karšto vandens ruošimo su šilumos tiekėjų šilumos punktais daugiabučiuose namuose  sąnaudos turi būti įtraukiamos į šilumos kainas.

   Taigi esant tokiai situacijai, kada šilumos punktas priklauso šilumos tiekėjui, taip vadinamo antro apsirūpinimo karštu vandeniu būdo pasirinkimas iš esmės reiškė tiktai   pageidavimą pirkti šilumos punktą   iš jo savininko šilumos tiekėjo, nes tiktai tokiu atveju šis būdas gali būti įgyvendintas.

 O toliau atsitiko taip, kaip nutinka tiktai   muilo iš šunbezdžionių  operose ....... pasirinkusiems apsirūpinimo karštu vandeniu būdą be jo tiekėjo, šilumos tiekėjai nepasiūlė išsipirkti jų šilumos punktų ...... o privertė mokėti karšto vandens kainą .......

    Ir nors šiuo metu visų šilumos tiekėjų šilumos punktai perduoti prižiūrėti (eksploatuoti), ruošti su jais karštą vandenį,  daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojams,  visi šių daugiabučių namų gyventojai (butų savininkai) moka šilumos tiekėjui  už jo neteikiamą paslaugą  -karšto vandens ruošimą.


 Kaip matome, šiame Energetikos ministerijos pranešime (Priedas 1) neminima karšto vandens kaina, nes jos, vadovaujantis minimaliu sveiko proto logikos lygiu, ir neturi būti.

 Betgi karšto vandens kaina -neteikiamos paslaugos kaina -  YRA ir ji taikoma.....

      Šia proga  Energetikos ministerijos vadovybei, kuri pasirašinėja su sveiko proto logika nesiderančius raštus dėl karšto vandens kainos teisėtumo, siūlome perskaityti žemiau pateiktą Energetikos ministerijos pranešimą .......... tikslu pakelti savo kompetenciją šioje srityje bent šiek tiek aukščiau   plintuso lygio  .....


*************************************************
Priedas 1
2010 03 26

Energetikos ministerija, reaguodama į viešoje erdvėje nuolat pasirodančius klaidinančius aiškinimus, susijusius su karšto vandens tiekėjo ar karšto vandens ruošimo būdo pasirinkimu, pakartotinai praneša:

Iki gegužės 1 d. pasirinkti ir informuoti šilumos ir geriamojo vandens tiekėjus turėtų tik tų daugiabučių namų gyventojai, kurie nori (pageidauja) apsirūpinti karštu vandeniu savarankiškai.  

Visų kitų daugiabučių namų gyventojams nieko daryti nereikia.

Norintys apsirūpinti karštu vandeniu savarankiškai, gali rinktis iš dviejų būdų:

1) šilumą karštam vandeniui ruošti pirkti iš šilumos tiekėjo, o geriamąjį vandenį karštam vandeniui ruošti - iš geriamojo vandens tiekėjo. Šiuo atveju su kiekvienu tiekėju atsiskaitoma ATSKIRAI pagal įvadinius apskaitos prietaisus už VISĄ name suvartotą produktų kiekį.  

     Svarbu pažymėti, kad gyventojai klaidingai agituojami pasirinkti šį būdą, nutylint, kad jie turės prisiimti visus dėl nesąžiningų kaimynų atsirandančius nuostolius (taip, kaip yra dabar, kai nuostoliai perkeliami į „gyvatuko“ mokestį ir proporcingai išdalijami visiems namo gyventojams). 

2) ruošti karštą vandenį individualiai jo vartojimo vietoje, t. y. gyventojų butuose naudojant kitus energijos šaltinius (dujas, elektrą, kietąjį kurą ir pan.).

     Daugiabučiuose, kurių gyventojai iki gegužės 1 d. nepriims jokio sprendimo, karšto vandens tiekimą ir visų su tuo susijusių funkcijų vykdymą privalės užtikrinti atitinkamo miesto šilumos tiekėjas.  

      Šiuo atveju gyventojai nuo gegužės 1 d. už karštą vandenį atsiskaitys pagal butuose įrengtus karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenis. Gyvatuko mokestis bus stabilus – nereikės permokėti už nesąžiningus kaimynus. Šiuo būdu atsiskaito daugiau kaip pusės Lietuvos savivaldybių gyventojai. 
 
Karšto vandens tiekėjas privalės su daugiabučio namo vartotojais sudaryti karšto vandens pirkimo-pardavimo sutartis, įrengti namo butuose ir (ar) kitose patalpose atsiskaitomuosius karšto vandens apskaitos prietaisus, juos prižiūrėti bei atlikti jų patikrą.

 Laikinai, kol bus sudarytos tokios sutartys, karšto vandens tiekėjo ir vartotojų tarpusavio santykiai bus grindžiami vadovaujantis karšto vandens pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais standartinėmis sąlygomis.

Be to, Energetikos ministerija primena, kad daugiabučių namų gyventojų teisės pasirinkti (pakeisti) karšto vandens tiekėją ir (ar) apsirūpinimo karštu vandeniu būdą joks įstatymas neriboja - tai jie galės padaryti bet kada ir po gegužės 1-osios.
*********************************************************************Komentarų nėra:

Rašyti komentarą