2015 m. rugsėjo 20 d., sekmadienis

Generalinis policijos komisaras susimąstė.....Pagal Policijos departamento pateiktą informaciją:

   Rugsėjo 4-ąją, apie  2.30 val.  Radviliškio mieste, tarnybos metu, pravažiuojančio vilkiko buvo parblokšta ir žuvo Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Radviliškio rajono policijos komisariato Viešosios policijos Patrulių būrio patrulė.

     
    Sprendžiant iš šios informacijos,  patrulė radosi šalia sustabdyto automobilio važiuojamoje kelio dalyje.

Vadovaujantis sveiko proto logika, taip neturėtų būtistovėti šalia sustabdyto automobilio yra ir eismo trukdymas, ir policininko saugumo pažeidimas.


O  POLICIJOS PATRULIŲ VEIKLOS INSTRUKCIJA  nustato kada policijos patruliai gali stabdyti autotransporto priemones:

22. Policijos patrulis gali stabdyti transporto priemonę ar tikrinti vairuotoją, kai:

22.1. vairuotojas ar keleivis (-iai) pažeidė KET, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo, kitų teisės aktų, reglamentuojančių kelių transporto eismą, reikalavimus ar yra požymių, kad tokie pažeidimai galėjo būti padaryti;
22.2. transporto priemonė, krovinio pritvirtinimas ar jo vežimas akivaizdžiai neatitinka teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir gali kelti grėsmę kitų eismo dalyvių saugumui;
22.3. reikia patikrinti vairuotojo ir transporto priemonės registracijos dokumentus, siekiant nustatyti ieškomus asmenis ir transporto priemones, taip pat vykdant užsieniečių kontrolę;
22.4. įtaria, kad transporto priemone važiuojantys asmenys dalyvavo arba dalyvauja darant teisės pažeidimą;
22.5. dalyvauja policinėse priemonėse;
22.6. vykdo transporto priemonių vairuotojų vairavimo ir poilsio režimo, krovinių, keleivių vežimo ar transporto priemonių techninės būklės kontrolę;
22.7. vykdo Lietuvos Respublikoje, užsienio šalyse, tarp jų ir Europos Sąjungos valstybėse narėse, įregistruotų transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokesčio mokėjimo už važiavimą aukščiausiosios kategorijos magistraliniais keliais kontrolę;
22.8. reikia informuoti vairuotojus apie eismo sąlygų ypatumus ir pasikeitimus arba likviduojant stichinių nelaimių, avarijų ir kitus padarinius;
22.9. iškyla būtinybė suteikti pagalbą kitiems eismo dalyviams, policijos patruliui reikia pasinaudoti sustabdyta transporto priemone ar ja važiuojančių asmenų pagalba;
22.10. transporto priemonės važiavimo pobūdis kelia abejonių dėl vairuotojo gebėjimo saugiai ir kvalifikuotai vairuoti transporto priemonę.

23. Ypatingą dėmesį policijos patrulis turi atkreipti į tų markių ir modelių transporto priemones, kuriomis dažniausiai daromi KET pažeidimai ir kurios dažniausiai patenka į eismo įvykius. Taip pat atidžiai turi būti stebimos transporto priemonės, kuriomis važiuoja jauni asmenys ar asmenų grupės, jei vairuotojai vairuoja agresyviai ar yra kitų požymių, kad transporto priemonės vairavimo ypatumai gali būti pavojingi kitiems eismo dalyviams.

24. Prieš stabdydamas transporto priemonę policijos patrulis turi įvertinti visas aplinkybes, kad nekiltų GRĖSMĖ JO IR KITŲ ŽMONIŲ SAUGUMUI, sustojusi transporto priemonė netrukdytų kitiems eismo dalyviams. Policijos patrulis turėtų vengti stabdyti transporto priemones vietose, kuriose sustoti ir stovėti draudžia kelio ženklai ar ženklinimas, kitose KET nustatytose vietose, jei sustojusi transporto priemonė gali sukelti eismo įvykį, sutrukdyti kitų transporto priemonių ar pėsčiųjų eismą, sudaryti transporto grūstį.


     Ryšium su tuo, Visuomenės informavimo įstatymo žiniasklaidos priemonėms nustatytais terminais,  Policijos departamento viršininkas    Linas Pernavas     buvo paprašyta  informacijos, kuri neturėtų būti kokia nors paslaptis, ar trukdyti įvykio  tyrimui:

-  Kuo  vadovavosi patruliai „stabdydami ir  tikrindami nuo Panevėžio pusės į Radviliškio miestą įvažiuojančias transporto priemones“.

-  Ką tikrino policijos patruliai (vairuotojų dokumentus, salonus, bagažines, vežamų keleivių dokumentus ir t.t.)

- Ar be Policijos patrulių veiklos instrukcijos yra dar kokie nors dokumentai (taisyklės, metodiniai nurodymai, instrukcijos ir pan.) nustatantys konkrečius saugos  reikalavimus patruliams stabdant transporto priemones. Jeigu yra, prašome jų elektroninių kopijų.


  Informacija turėjo būti pateikta   vėliausia  rugsėjo 8 dienos bėgyje.

  Tačiau informacija iki šiol negauta.

Kodėl ??

  Viena iš galimų priežasčių – generalinis policijos komisaras gali mąstyti, kaip čia išsisukus iš keblios situacijos.

   Pirma - akivaizdu, kad policijos pareigūnė  stovėjo kelio važiuojamoje dalyje , o tuo tarpu pareigūnas  sėdėjo automobilyje .........................

   Deja yra, kaip yra - tokia praktika – pareigūnų  pabrėžtinai lėtu žąsies žingsniu,  kelio važiuojama dalimi,  ėjimas   prie sustabdyto automobilio ir po to pabrėžtinai atsainus  stovėjimas  šalia jo, kelio važiuojamoje dalyje, - tikrai dar  ne išimtis.}

Antra -   iš tikro, kurį gi Policijos patrulių veiklos instrukcijos punktą vykdydamas šis policijos patrulis stabdė autotransporto priemones, ir kodėl gi tas nutylėta policijos pranešime ?????


.
.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą