2015 m. rugpjūčio 29 d., šeštadienis

Jeigu K. Pūko "Kitokiai Lietuvai" trūksta drąsos, tai gal padės prezidentė ??? .
 .
Kauno mieste, Baltų pr. 3 daugiabučiame name miesto savivaldybei nuosavybės teise priklauso trys butai, kurie yra išnuomoti socialiai remtiniems asmenims.
.
Šiame daugiabučiame name yra įsteigta bendrija, kuriai vadovauja socialinio būsto nuomininkas, tęstinai nemokantis buto nuomos mokesčio.
.
Daugiabučio namo gyventojai savivaldybei skundžiasi bendrijos pirmininko aplaidumu, savivaliavimu, informacijos nepateikimu, prašo atlikti bendrijos veiklos patikrinimą.
.
Tačiau savivaldybė  – šio daugiabučio namo bendrijos narys -   nesiima jokių priemonių bendrijos pirmininko veiklai sutvarkyti.
.
Tuo tarpu  Kauno apylinkės teismui bendrijos pirmininkas –socialinio būsto nuomininkas yra pareiškęs, kad pirko nuomojamą butą už 44.000 litų ......
.
Vadovaujantis sveiko proto logika, savivaldybės darbuotojų neveikimą galima  sieti su tais 44.000 litų.
.
O tai jau korupcija.
.
Deja tirti kaip ir kam buvo sumokėti tie 44.000 litų Specialiųjų tyrimų tarnyba atsisakė .....
.
Matote suėjo senaties terminas ....
.
Terminas, tarkime suėjo, bet korupcinė sistema tai neabejotinai liko.
.
Ir tai Specialiųjų tyrimų tarnyba neabejotinai žino, nes kasmet atlikdama socialinių būstų nuomos patikrinimą,  ji nereikalauja   paviešinti savivaldybės turimų butų sąrašą.
.
Betgi argi tai ne  nuolaidžiavimas korupcijai .....
.
Deja, kaip sakoma, nuleido rankas  savivaldybės Antikorupcinės komisijos pirmininkas „Kitokia Lietuva“ vadovas K. Pūkas ...
.
Jam nepakanka drąsos tiek kreiptis į Specialiųjų tyrimų tarnybą, tiek imtis priemonių paviešinti savivaldybės turimų butų sąrašą.
 .
Ir tai suprantama, kadangi ne tik Specialiųjų tyrimų tarnyba, taip sakant,  „globoja“ šią sistemą, bet dargi LRT vienoje savo laidoje  gynė būsto nuomos mokesčio nemokantį bendrijos pirmininką.
Tiktai viena Seimo kontrolierių įstaiga ( kontrolierius R. Šukys) bando pagelbėti šio daugiabučio namo butų savininkams.
.
Tačiau deja Seimo kontrolierių sprendimai nėra privalomi ................
.
( 3. Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją) privalo nagrinėti institucija ir įstaiga ar pareigūnas, kuriems toks siūlymas (rekomendacija) adresuojamas, ir apie nagrinėjimo rezultatus informuoti Seimo kontrolierių.)
.
Pagelbėti iš esmės turėtų šalies prezidentė, ir, ko gero, tikrai tą padarytų.
.
Tačiau ji yra visiškai priklausoma nuo informacijos, kuri jai pateikiama ....


.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą