2015 m. rugpjūčio 4 d., antradienis

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba pribrendo pertvarkai - ji turi vykdyti savo konstitucinę priedermę – tarnauti žmonėmsKadangi Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba  yra Vyriausybės įpareigota     įpareigota:

.......vadovaudamasi Šilumos tiekėjų sąskaitų (mokėjimo už šilumą pranešimų), teikiamų buitiniams šilumos vartotojams, vertinimo taisyklėmis, privalo rinkti iš šilumos tiekėjų informaciją apie buitiniams šilumos vartotojams šilumos tiekėjų teikiamas sąskaitas (mokėjimo už šilumą pranešimus) už suvartotą šilumos energiją ir jas vertinti, taip pat vertinti iš buitinių šilumos vartotojų gautą informaciją apie šilumos tiekėjų teikiamas sąskaitas (mokėjimo už šilumą pranešimus) už suvartotą šilumos energiją;

  ji buvo paprašyta informacijos :

Kiek šalyje yra   daugiabučių namų, kur šilumos punktai yra pastatų savininkų nuosavybė.

Kas jiems išrašo sąskaitas už šilumą- šilumos tiekėjas ar daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojai.

Kokių priemonių imsis Tarnyba, kur šilumos sąskaitas išrašo ne šilumos tiekėjas, kaip tai nustato Šilumos ūkio įstatymas, o daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas.


   Į tai    buvo gautas  atsakymas, kuriame teigiama:

1.kad „Tarnybai žinomi tik tie duomenys, kuriuos jai pateikia šilumos tiekėjai, vykdant šilumos tiekėjų už šilumą pranešimų stebėseną (monitoringą)“,

2.kad „Tarnyba nėra teisės aktais įgaliota kaupti mūsų prašomų duomenų“,

3.kad „šilumos tiekėjas parengia ir iki kiekvieno mėnesio 10 dienos pateikia buitiniam šilumos vartotojui apmokėti sąskaitą už šilumą“.

4.kad  „tarnyba iki šiol nėra gavusi vartotojų skundų ar prašymų dėl to, kad šilumos vartotojams sąskaitas už šilumos energiją teikia ne šilumos tiekėjas, o daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorius, tačiau, jeigu toks atvejis pasitaikytų, nagrinėtų jį pagal savo kompetenciją“.

Tokiu būdu Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavaduotoja  Ž. Kazakevičienė patvirtino, kad jai nežinoma, kad pvz. 2015 metų sausio 1  Vilniuje 258 daugiabučiuose namuose sąskaitų šilumos tiekėjas neišrašo  .....

O viso šalyje šilumos tiekėjai neišrašo sąskaitų už šilumą ~ 50.000 šilumos vartotojų ......

  Buitinių vartotojų sąjungai yra  visiškai nesuprantama tokia, atsiprašant,  Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos prostracija ar kaip kitaip pavadinus tokią valstybinės įstaigos, kurios konstitucinė priedermė yra ginti viešąjį interesą, poziciją.

   Todėl Valstybinei  vartotojų teisių apsaugos tarnybai   buvo persiųsta Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos pateikta  informaciją (Priedas 1)  ir Visuomenės informavimo įstatymo žiniasklaidos priemonėms nustatytais terminais buvo paprašyta informacijos, ar ji bus vertinama pagal Tarnybos kompetenciją, o jeigu taip, po kiek laiko galima tikėtis rezultatų, jeigu ne tai kodėl.

   Į tai direktoriaus pavaduotoja Ž. Kazakevičienė   pakartojo iš esmės tą patį:  tarnyba iki šiol nėra gavusi vartotojų skundų ar prašymų dėl to, kad šilumos vartotojams sąskaitas už šilumos energiją teikia ne šilumos tiekėjas, o daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorius, tačiau, jeigu toks atvejis pasitaikytų, nagrinėtų jį pagal savo kompetenciją

Tokiu būdu direktoriaus pavaduotoja įžūliai ignoravo Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos informaciją, kad ~50.000 šilumos vartotojų šilumos tiekėjas sąskaitų neišrašo.


 Ir kaip gi visa tai pavadinti, jeigu ne itin įžūliu biurokratizmu ?? ???

Pažymėtina, kad visa tai vyksta valdžios įstaigoje, kurios nepamainomu vadovu  12 metų yra vienas ir tas pats asmuo ....

Todėl ir visiškai vietoje pastebėjimas, kad Valstybinėje  vartotojų teisių apsaugos tarnyboje tikrai pribrendo laikas pertvarkai – ši valdžios įstaiga turi vykdyti savo konstitucinę priedermę –tarnauti žmonėms.

 Šiuo metu Tarnyba yra įstaiga prie Teisingumo ministerijos, kuriai daugiau rūpi ne vartotojų teisių, o kalinių apsauga ...


********************************************************
Priedas 1  


Daugiabučiai gyvenamieji namai,kuriuose ŠT įmonė sąskaitas išrašo namo bendrijai įvade

2015 01 01 Nr.
Bendrovė
Šilumos pirkimo-pardavimo sutartis namo įvade (ŠT imonė sąskaitas išrašo namo bendrijai įvade)

daugiabučių skaičius
butų skaičius
šildomas plotas

vnt.
vnt.
m2

1
2
10
11
12

1

UAB "Vilniaus energija"
258

723972

2

AB "Kauno energija"
18
578
40337t.sk. fil. "Jurbarko šilumos tinklai"
3
99
6203

3

AB "Klaipėdos energija"
170
10579
505151

4

UAB "Litesko"
155
21847
336264t.sk. fil. "Alytaus energija"
91
19140
186260t.sk. fil. "Marijampolės šiluma"
27
1358
71797t.sk. fil. "Marijampolės šiluma" Kazlų Rūdoje
0
0
0t.sk. fil. "Marijampolės šiluma" Sargėnuose
0
0
0t.sk. fil. "Palangos šiluma"
4
142
8922t.sk. fil. "Telšių šiluma"
0
0
0t.sk. fil. "Vilkaviškio šiluma"
0
0
0t.sk. fil. "Kelmės šiluma"


t.sk. fil. "Biržų šiluma"
1
40
2248t.sk. fil. "Druskininkų šiluma"
32
1167
67039

5

AB "Panevėžio energija"
103
4208
222885t.sk Panevėžio šilumos tinklų rajonas
63
3184
166944t.sk Rokiškio šilumos tinklų rajonas
5
182
10116t.sk Kėdainių šilumos tinklų rajonas
1
75
3969t.sk Kupiškio šilumos tinklų rajonas
32
710
38509t.sk Pasvalio šilumos tinklų rajonas
1
22
1110t.sk Zarasų šilumos tinklų rajonas
1
35
2238

6

AB "Šiaulių energija"
7

UAB "Mažeikių šilumos tinklai"
2
26
3346

8

AB "Jonavos šilumos tinklai"
0
0
0

9

UAB "Utenos šilumos tinklai"
27
802
44102

10
UAB "Eenergija"
UAB "Prienų energija" Prienų rajonas
4
48
2553

UAB "Prienų energija" Trakai
3
42
1546

UAB „Akmenės energija“
1
1
2122

11

UAB "Šilutės šilumos tinklai"
51
2009
110000

12

UAB "Elektrėnų komunalinis ūkis"
13

UAB "Tauragės šilumos tinklai"
36
1422
77270

14

UAB "Plungės šilumos tinklai"
0
0
0

15

UAB "Radviliškio šiluma"
16

UAB "Varėnos šiluma"
2
95
4652

17

UAB "Raseinių šilumos tinklai"
3
100
5619

18

UAB "Anykščių šiluma"
0
0
0

19

UAB "Kaišiadorių šiluma"
4
165
6275

20

UAB "Fortum Švenčionių energija"
21

UAB " Šalčininkų šilumos tinklai"
8
249
14021

22

UAB "Ignalinos šilumos tinklai"
0
0
0

23

UAB "Širvintų šiluma"
0
0
0

24

UAB "Šilalės šilumos tinklai"
4
151
8756

25

UAB "Molėtų šiluma"
0
0
0

26

UAB "Fortum Joniškio energija"
0
0
0

27

UAB "Šakių šilumos tinklai"
28

UAB "Birštono šiluma"
1
15
892

29

UAB "Pakruojo šiluma"
14
409
20584

30

UAB "Lazdijų šiluma"
31

UAB "Komunalinių paslaugų centras"
0
0
0

VISO (LŠTA nariai)
864
42746
2130348

32

VĮ "Visagino energija"
33

UAB "Skuodo šiluma"
0
0
0

34

UAB "Kretingos šilumos tinklai"
18
702
40546

35

UAB "Nemenčinės komunalininkas"
36

UAB "Nemėžio komunalininkas"
VISO (kitos ŠT įmonės)
18
702
40546

IŠ VISO
882
43448
2170895Komentarų nėra:

Rašyti komentarą