2015 m. rugpjūčio 9 d., sekmadienis

Vilniaus meras Remigijus Šimašius viešai prašomas paaiškinimo ...  2015-06-20 / 09:08 — LRT Radijo laida „Ryto garsai“, LRT.lt  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos aplinkos ir energetikos departamento direktoriaus pavaduotojas  Kęstutis  Karosas yra pareiškęs, kad AB ,,Vilniaus energija“  yra karšto vandens karšto vandens tiekėjas.

Todėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorė   buvo paklausta: „Kokiu gi būdu UAB Vilniaus energija sugeba daugiabučiams namams tiekti karštą vandenį.“

Atsakymą pateikė jos pavaduotojas, buvęs energetikos viceministras, Arvydas Darulis: „Kol vartotojai pasirenka karšto vandens tiekėją, karšto vandens tiekėjas yra šilumos tiekėjas...“

Teko eksviceministrui raštu paaiškinti, kad ponas K. Karosas yra raštu patvirtinęs:

 Vilniaus miesto  šilumos ūkis 2002 m. nuomos sutartimi yra išnuomotas UAB “Vilniaus energija”. Pasikeitus Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo nuostatoms, UAB “Vilniaus energija” pagal sutarties sąlygas  grąžino šilumos gamyboje ir perdavime nenaudojamą išsinuomotą turtą savininkui  AB “Vilniaus šilumos tinklai”(AB „Vilniaus šilumos tinklai“ informacija -  nuo 2012 metų pradžios), todėl šilumos punktai nėra šilumos tiekėjo turtas ir šilumos tiekėjas nepatiria jokių sąnaudų ir nuostolių

Ir tuo pačiu pakartotinai jį paprašyti patvirtinti ar paneigti, kad AB ,,Vilniaus energija“  yra iš tikro  karšto vandens tiekėjas, ir jeigu ji yra karšto vandens tiekėjas, tai kokiu gi būdu ji tiekia vandenį daugiabučiams namams.

Ponas eksviceministras atsakyti į konkretų klausimą neišdrįso.

Atsakymą pateikė Aplinkos ir Energetikos departamento Skyriaus vedėja, vykdanti departamento direktoriaus funkcijas, Stasė Kvedarienė: „Kol vartotojai pasirenka karšto vandens tiekėją, karšto vandens tiekėjas yra šilumos tiekėjas...“

Tokiu būdu akivaizdu, kad tiek  Vilniaus savivaldybės administracijos direktorė tiek Alma Vaitkunskienė, tiek administracijos direktorės pavaduotojas energetikos eksviceministras A. Darulis, tiek skyriaus vedėja S. Kvedarienė negali paaiškinti, kokiu gi būdu Vilniaus šilumos tiekėjas daugiabučiams namams tiekia karštą vandenį.

Belieka tiktai prašyti paaiškinimo: Kokiu gi būdu Vilniaus šilumos tiekėjas daugiabučiams namams tiekia karštą vandenį, Vilniaus savivaldybės merą, teisės mokslų  magistrą, buvusį Laisvosios rinkos instituto vadovą,  buvusį  teisingumo ministrą,  Remigijų Šimašių ...


P.s.
Ypatingai pažymėtina, kad teismai priima sprendimus nė kiek neabejodami, kad AB ,,Vilniaus energija“  yra karšto vandens tiekėjas ..............

Na, tarkime, šilumos tiekėjas gali būti    koks nors fantomas , bet kad tiktai jis neimtų neteikiamos paslaugos mokesčio – 0,24 euro už kubą pačių daugiabučių namų butų savininkų pasamdytų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojų pašildyto karšto vandens.

Todėl ir toks pat prozaikiškas viešas  klausimėlis teismams – kokiu gi būdu AB ,,Vilniaus energija“  tiekia karštą vandenį daugiabučiams namams.

Ir prie jo sekantis iš to – „Koks ES teisės aktas nustato teisę ūkio subjektams reikalauti neteikiamos paslaugos mokesčio, ir koks teisės aktas įpareigoja vartotojus jį mokėti??
.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą