2015 m. rugpjūčio 11 d., antradienis

Ar žino prezidentė .....

„Įtampos tarp lietuvių ir lenkų tautybės Lietuvos piliečių dažnai kuriamos dirbtinai, siekiant politinių tikslų.
Jos specialiai kurstomos iš išorės arba tuo užsiima savų interesų turintys atskiri politikai.
 Žmogaus tautybė ir tapatybė naudojamos kaip politiniai įrankiai. 

Toks žmonių nuteikinėjimas, kiršinimas siekiant politinės naudos yra žalingas visai valstybei.
Todėl turime stengtis, kad visi Lietuvos žmonės gyventų darniai. 

Visi asmeniniu pavyzdžiu turime rodyti, kad nuoširdžiai to siekiame",

- interviu dienraščiui "Kurier Wilenski" sakė Lietuvos prezidentė D. Grybauskaitė.

 Visiškai teisingai kalba prezidentė  ir visi tikri šalies piliečiai taip mano ir tam pritaria.

Tačiau deja  yra, kaip yra .................. 

Todėl ir klausimas –ar žino prezidentė, kaip reaguoja jos vyriausiasis patarėjas  Nacionalinio saugumo grupės vadovas Voldemaras Sarapinas į   informaciją PRIEDAS 1.


 Ar žino prezidentė, kaip   „išmanioji televizija“ atvirai tyčiojasi ne tik iš kaimyninės ES valstybės, bet ir iš Lietuvos lenkų tautinių jausmų ???

********************************************************************
PRIEDAS 1

Valdemarui  Sarapinui                                                    2015-04-23   Nr. 2
 Nacionalinio saugumo grupės vadovui
 Respublikos Prezidentės vyriausiajam  patarėjui


DĖL  TAUTINĖS NESANTAIKOS KURSTYMO PER TELEVIZIJĄ LAIDOJE DVIRAČIO ŠOU


     Prieš kurį laiką per TV buvo rodomas Vilniaus rajono Rudininkų kaimas, kur ant autobusų sustojimo stotelės sienos lenkiškai buvo užrašyta „Čia Lenkija“.

   Stebėtis tuo netenka, nes į Vilnijos gyventojus tam tikruose šalies gyventojų sluoksniuose vyrauja požiūris kaip į antrarūšius žmones.

  Ypatingai tuo pasižymi kaunietiška    smulkiaburžuazinė,    liumpenpatriotinė  publika   

   Savo vidiniu pasauliu ši visuomenės dalis pagal Užkalnį yra  liaudis, pagal izraelitą žurnalistą  Maksimovą  - „vergai“.


  Nors ir sakoma, kad „kuprotą tik grabas išlygins“, tačiau vis tiktai jų iškrypėliškiems poreikiams žeminti Vilnijos krašto žmones neturėtų būti pataikaujama.

   Deja yra kaip yra – yra tokia  TV laida „Dviračio šou“ pagal  izraelitą Morozovą „vergams“,  pagal Užkalnį liaudžiai,  sukelianti    dvasinį orgazmą.

 Tai visiškai suprantama – yra paklausa, bus ir pasiūla ...

  Tačiau, kaip sakoma, viskam  turi būti  ribos.

  Kaip gi reaguotų pvz. Seinų krašto lietuviai jeigu per Lenkijos TV būtų rodomos laidos apie juos, kaip apie atsilikusius antrarūšius žmones.

  Ar jaustųsi jie Lenkijos piliečiais, kaip jie į tai reaguotų  ???

  Kaip jie reaguotų, kada būtų parodijuojamas  Pirmo Lietuvos Prezidento portretas, Lietuvos herbe vietoje žirgo pavaizduotas pvz. asilas.

  Akivaizdu, kad jeigu Lietuvos gyventojas save laiko rusu, ukrainiečiu, lenku, gruzinu ir t.t.,  jis negali būti abejingas kada tyčiojamasi iš jo tautinės  valstybės simbolių.

 Tuo tarpu per tą TV laidą „Dviračio šou“ balandžio 19 d. (ko gero  ir ankščiau) per   Info TV  buvo pasityčiota iš Lenkijos pirmojo prezidento portreto ir Lenkijos herbo (pateikta prieduose).

   Neabejotinai tai kursto tautinę nesantaiką, skaldo šalies visuomenę, žemina ir žeidžia visų Lietuvos lenkų tautinius jausmus, kuria atsilikusios valstybės įvaizdį, nieko bendro neturi su saviraiškos laisve.

 Visa tai yra ne kas kitas, kaip  tam tikros visuomenės dalies gyvuliškų instinktų tenkinimas komerciniais tikslais.

   Savaime yra suprantama, kad   šalies vadovė  prisiekusi būti visiems lygiai teisinga,   negali būti abejinga, kada žeminami dalies šalies gyventojų tautiniai jausmai, iš jų tyčiojamasi.

  Negali ji likti  abejinga, kada viešai  tyčiojamasi iš   Lietuvos strateginio partnerio, su kuriuo  Lietuvą sieja bendra narystė NATO ir ES,  herbo ir pirmojo Prezidento portreto.


Todėl sumoje prašome Jus labai atsakingai įvertinus   pateiktą informaciją  informuoti Prezidentę.         

       Buitinių vartotojų sąjungos  prezidentas                   Antanas Miškinis

Priedas 1

Priedas 2Priedas 3Priedas 4


     
Priedas 5
Lenkijos respublikos herbasKomentarų nėra:

Rašyti komentarą