2015 m. rugpjūčio 26 d., trečiadienis

Dar kartą apie tą vargšą vonios radiatorių - „gyvatuką“ .......
  Kadangi valdžia, masinama   gausios ES paramos šilumos ūkio vystymui („otkatai“),  yra nusprendusi užgrobti   didžiųjų miestų šilumos gamybos dalį, atrodytų, kad jau nurimo jos  inicijuotas tyčinis šilumos tiekėjų veiklos žeminimas.

 Tačiau vis dar kartas nuo karto žiniasklaidoje pasirodo tokio turinio straipsniai, kaip  kad 2015-08-25 Kauno dienoje patalpintas  Domantės Jukonytės straipsnis „Gyvatukas - lupikavimo šaltinis?“.

 Šis straipsnis iš esmės yra nuomonių, pagal Visuomenės informavimo įstatymą:

Nuomonė – visuomenės informavimo priemonėse skelbiamas požiūris, nusimanymas, nuovoka, supratimas, mintys arba komentarai apie bendro pobūdžio idėjas, faktų ir duomenų, reiškinių ar įvykių vertinimai, išvados ar pastabos apie žinias, susijusias su tikrais įvykiais. 
Nuomonė gali remtis faktais, pagrįstais argumentais ir paprastai ji yra subjektyvi, todėl jai netaikomi tiesos ir tikslumo kriterijai, tačiau ji turi būti reiškiama sąžiningai ir etiškai, sąmoningai nenuslepiant ir neiškreipiant faktų ir duomenų.

kratinys .......
  Taigi pagal šį Įstatymą  nuomonė tiktai  GALI REMTIS Šilumos ūkio įstatymu, Kainų komisijos išaiškinimu, kad šilumos tiekėjų pelnas nepriklauso nuo parduoto šilumos kiekio, o priklauso tik nuo valdomo turto vertės.

  O gali ir nesiremti šia esmine nuostata, užkertančia kelią šilumos tiekėjų veiklos niekinimui.

  Ir, kaip sakoma, nieko šiam straipsniui iš žurnalistinės pusės neprikiši – nes Visuomenės informavimo įstatymas tiktai reikalauja:

  Gerbdami nuomonių įvairovę, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi visuomenės informavimo priemonėse pateikti kuo daugiau viena nuo kitos nepriklausomų nuomonių.

Nes  pagal šį Įstatymą svarbu ne tiesa, o nuomonių įvairovė ....

Todėl prie šio straipsnio nuomonių įvairovės pridedame ir nuomonę, kad šis straipsnis akivaizdžiai demonstruoja   ar tai nekompetenciją, ar tai teisinę prostraciją  su Šilumos ūkio įstatymu jis akivaizdžiai nedraugauja.
 
Be to  ir  nuomonių įvairovė šiame straipsnyje yra neužtikrinta – nepateikta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nuomonė.
-----------------------------------------------------------------
P.s.
Vienkart mes laikomės nuomonės, kad straipsnio „Gyvatukas - lupikavimo šaltinis?“ tikslas nėra tikslingas šilumos vartotojų mulkinimas..

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą