2015 m. liepos 26 d., sekmadienis

Kaip pasielgs Vilniaus apygardos prokuratūra
Prokuratūros įstatymas nustato:19 straipsnis. Viešojo intereso gynimas

1. Prokurorai, nustatę asmens, visuomenės, valstybės teisių ir teisėtų interesų pažeidimą, viešąjį interesą gina įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka pagal asmens, valstybės ar savivaldybių institucijos arba įstaigos pranešimą, pasiūlymą, pareiškimą, skundą arba savo iniciatyva, taip pat ir tais atvejais, kai kitų institucijų pareigūnai, tarnautojai ar jiems prilyginti asmenys, privalantys ginti šį interesą, nesiėmė priemonių pažeidimams pašalinti.  Todėl  viešas klausimas Vilniaus apygardos prokuratūrai:


   Kaip pasielgs  Vilniaus apygardos prokuratūra gavusi  šią, atsakingą informaciją, kad Vilniuje  152,5  tūkstančių vartotojų yra priversti mokėti neteikiamos paslaugos kainą.


Buitinių vartotojų sąjunga ir 152,5 tūkstančio vartotojų tikisi, ir laukia atsakymo......

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą