2015 m. liepos 7 d., antradienis

Premjerais turėtų tapti didžiųjų miestų gero valdymo praktiką turintys politikai .... o ne ....

    Vilniaus savivaldybės administracijos vadovei  Almai Vaitkunskienei pareiškus, kad įgyvendinus pertvarką savivaldybės veikla taps modernesnė, kad patobulinta Savivaldybės administracijos organizacinė struktūra sudarys galimybę kiekvienam Savivaldybės administracijos darbuotojui dar geriau tenkinti Vilniaus bendruomenes ir įmonių lūkesčius,  buvo paprašyta pateikti informaciją, kas gi yra  šio  pertvarkos projekto autorius.

 Vadovaujantis sveiko proto logika yra aišku, kad tinkamą savivaldybės valdymo ir administracijos struktūros  projektą parengti gali tiktai atitinkami specialistai, kad visų pirma turi būti atlikta esamos valdymo struktūros veiklos analizė, nustatytos jos silpnos vietos ir t.t.

   Todėl buvo tikėtasi kad šiam tikslui bus pasamdyta šioje srityje specializuojanti firma.

  Deja savivaldybės  administracijos atsakymas nuvylė – projekto autoriai yra savivaldybės administracijos vadovai .....

  O vietoje prašomos pertvarkos projekto kopijos buvo pateikta VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDYMO IR VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS schema ....

     Kadangi savivaldybė viešai skelbia: „Skaičiuojama, kad pertvarkius struktūrą, pavyks sutaupyta apie 15 proc. darbo užmokesčio fondo ir socialinio draudimo mokesčio lėšų arba 1mln. 834 tūkst. eur.“ – galima suprasti, kad planuojamas etatų mažinimas.

  Ryšium su tuo buvo paprašyta informacijos: 

  • Kiek iš viso Vilniuje yra statinių, tame tarpe daugiabučių namų atskirai, kurių priežiūrą vietoje, pagal Statybos techninį reglamentą STR 1.12.08:2010 STATINIŲ NAUDOJIMO PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS, savivaldybė turi atlikti ne rečiau kaip vieną kartą per metus. 
  •  Kiek iš viso tam atlikti reikalinga savivaldybės darbuotojų.

   Pasirodo, kad Vilniuje yra apie 20 000 statinių (tame tarpe 6769 daugiabučiai namai) kurių prižiūrą vietoje ne rečiau kaip kartą per metus turi atlikti 11 esamų savivaldybės specialistų (po 2-3 statinius per dieną).

O kiek gi tam atlikti reikalinga darbuotojų taip ir nebuvo atsakyta ....

Betgi,  pagal pateiktą informaciją,tam tinkamai atlikti  realiai reikalinga ne mažiau kaip tris kart daugiau darbuotojų ....

Tuo tarpu  labai tikėtina, kad šių specialistų skaičius nepasikeis ....

Vadovaujantis sveiko proto logika būtinai  turi būti atsakingai  apskaičiuota kiek reikalinga savivaldybės darbuotojų, kad būtų tinkamai vykdomos jai priskirtos funkcijos.

Savaime suprantama, kad atitinkamas turi būti ir finansavimas.

Kadangi tai nepadaryta, akivaizdu, kad iš esmės ir tikro mero – mero savivaldybės šeimininko NĖRA ....

 O problemų Vilniaus savivaldybės valdyme apstu.

Štai nesenai meras apsilankė toje vietoje, kur žuvo dviratininkas, išvažiavęs iš dviračio tako tiesiai  į nenaudojamus laiptus.

Iš mero komentarų galima buvo suprasti, kad jis taip ir nesuvokė, kodėl taip ir pasiliko tie nenaudojami laiptai.

Todėl ponui merui viešai  siūlome   pavažinėti po Vilnių ir įvertinti, kaip įrengtos pėsčiųjų perėjos, kodėl  daugelyje jų  atitinkamai nepažeminti šaligatviai.

O juk per jas, ponas mere,  vaikšto žmonės su negalia, motinos su vaikų vežimėliais, pagyvenę žmonės.

Sumoje akivaizdu, kad organizuojama savivaldybės valdymo ir administracijos struktūros  pertvarka  labai jau primena sovietinius laikus – daug triukšmo, o rezultatai  esmės nepakeis ......

Tuo tarpu, vadovaujantis sveiko proto logika, premjerais turėtų tapti didžiųjų miestų gero valdymo praktiką turintys politikai .... o ne .....


.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą