2017 m. vasario 24 d., penktadienis

Situacija iš serijos tyčia nesugalvosi .....


    Jeigu parašytume, kad kokioje nors parduotuvėje yra įprasta, kad, tarkime, perkant nefasuotas daržoves egzistuoja praktika, kad jos sveriamos pirkėjų  atsineštomis svarstyklėmis, vargu ar kas tuo patikėtų.....

   O jeigu taip iš tikro ir būtų, tai kiltų pagrįstos abejonės, ar tiktai tos daržovės yra nėra kokiu tai   būdu labai jau  pigiai įsigytos ir pan. ....

Betgi pas mus yra, kaip ir yra ............ kažkas tai panašaus yra pvz. Vilniuje su geriamo vandens apskaita.

 Taigi UAB „Vilniaus vandenys“  2016 05 18 informavo:

Didžiausia Lietuvoje vandentiekio bendrovė „Vilniaus vandenys” savo klientams, kurie šiuo metu neturi įrengtų vandens skaitiklių ir neturi galimybės atsiskaityti pagal jo rodmenis, ketina juos įrengti be papildomų mokesčių.

Tokiu būdu ištaisoma daugelį metų egzistavusi spraga, jog klientai už suteiktas paslaugas atsiskaitydavo ne pagal jų sunaudojimą.

Įsirengti skaitiklius bendrovė skatina nuolatos.

Tokiu būdu siekiama klientus paskatinti racionaliai naudoti vandenį.

Be to, apmokėjimo pagal skaitiklius tvarką numato ir Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas.
--------------------------------

Taigi pati paslaugų teikėja pripažįsta, kad ji jau daug metų nevykdo įstatymo.

Vadovaujantis sveiko proto logika ir klausti nereikėtų – KODĖL, nes yra akivaizdu ir nepaneigiama:

-       Jai tai yra naudinga.

-       o Aplinkos ministerijoje ir Kainų komisijoje  galimai įsiveisė „riebūs kurmiai“ .....

 Nes yra akivaizdu ir nepaneigiama, jeigu geriamo vandens kaina būtų nustatyta teisinga, jo tiekėjas senai būtų įrengęs apskaitos prietaisus.

Geras klausimas – o  kas yra  tų  „riebių kurmių“ galimas  stogas  ?

Gal kas paneigs, kad tai  galimai  yra   Lietuvos vandens tiekėjų asociacija, susikūrusi tam, kad  turėtų „galimybes   efektyviau spręsti įvairius   ekonominius,  finansinius savo narių  klausimus“.

Na ir kodėl gi  ši asociacija  turi  nepasinaudoti  jai Aplinkos ministerijos ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos suteiktomis „galimybėmis. efektyviau spręsti įvairius   ekonominius,  finansinius    savo narių klausimus“.

O gal kas mano kitaip ??

O jeigu  geriamo vandens kaina būtų nustatyta teisinga, jo kaina nepadidėtų ir įrengus apskaitos prietaisus.

Tuo pačiu nebūtų ir geriamo vandens naudotojų nepasitenkinimo, dėl sumoje padidėjusios geriamo vandens kainos, įrengus apskaitos prietaisus.


Tuo tarpu Geriamo vandens ir nuotekų tvarkymo įstatymo jau du metus nevykdo ir pati Aplinkos ministerija - Geriamo vandens ir nuotekų tvarkymo įstatymo  įgyvendinamuosius teisės  aktus ji turėjo parengti  iki  2014 spalio 31 dienos .....

Betgi jie neparengti iki  šiol .......

Kodėl ???

Todėl, kad tam priešinasi Lietuvos vandens tiekėjų asociacija.

Kodėl ji priešinasi ?

Ji priešinasi   karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimui butuose, nes tada geriamo vandens tiekėjams tektų paskirstyti daugiabučių namų įvade apskaitytą geriamą vandenį butams.


O štai paskutinė UAB „Vilniaus vandenys“ naujiena“


Per metus planuojama pakeisti daugiau nei 80 tūkst. Skaitiklių
„Vilniaus vandenys“ siekia užtikrinti, kad klientų naudojami apskaitos prietaisai būtų tikslūs ir su galiojančia metrologine patikra.
Todėl bendrovės specialistai nuolat vykdo geriamojo (šalto) vandens skaitiklių patikrą, o senus, nebeveikiančius ar su pasibaigusia metrologine patikra prietaisus pakeičia naujais.
 Per trejus metus, t. y. iki 2019 metų pabaigos, kartu su rangovais iš viso planuojama pakeisti kasmet maždaug po 85 tūkst. tokių vandens apskaitos prietaisų.
Kviečiame Jus atkreipti dėmesį į gaunamus pranešimus apie planuojamus darbus ir padėti specialistams užtikrinti tinkamą suvartojamo vandens apskaitą namuose.

Reaguodami į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos kreipimąsi dėl geriamojo vandens apskaitos prietaisų atitikties teisiniams metrologijos reikalavimams, pažymime, kad daugiabučių namų gyventojų butuose įrengtus skaitiklius, kurie jau neatitinka teisės aktų reikalavimų, planuojame pakeisti pagal komisijai ir metrologijos inspekcijai pateiktą planą iki 2019 metų pabaigos.

Taip pat primename, kad nesudarius sąlygų pakeisti arba įrengti geriamojo vandens skaitiklių, mokestis už geriamąjį vandenį bus skaičiuojamas sumuojant mėnesinę pardavimo kainą bei vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos kainą, kuri bus skaičiuojama taikant dvigubą vidutinį savivaldybėje suvartojamojo geriamojo vandens kiekį vienam gyventojui. ( ???? kuo remiantis ??)

Vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu, atsiskaitomuosius apskaitos prietaisus įrengia ir naudoja geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas savo lėšomis, o šių prietaisų įsigijimo, įrengimo, eksploatavimo ir patikros sąnaudos įtraukiamos į geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainą.

 Pakeitus arba įrengus geriamojo (šalto) vandens apskaitos prietaisą, klientui pradedama taikyti kita mėnesinė pardavimo kaina (abonentinis mokestis).

Daugiau informacijos apie kainas rasite skiltyje „Paslaugų kainos“ arba galite skambinti klientų aptarnavimo telefonu 1889.  


Klientų aptarnavimas tel. 1889, el. p. info@vv.lt | www.vv.lt
Dominikonų g. 11, LT-01517 Vilnius, I–V 9.00–18.00 val.Nemokama avarinės tarnybos linija – 8 800 10880
--------------------


Betgi   šiuo metu šilumos tiekėjas,  "Valstybinio reketo" dalyvis, UAB ,,Vilniaus energija“  daugiabučių namų butuose įrenginėja karšto vandens apskaitos prietaisus su nuotoliniu duomenų perdavimu.

Elektros tiekėjas jau bando elektros apskaitos prietaisus su nuotoliniu duomenų nuskaitymu.

Tas pats bus ir su gamtinių dujų apskaitos prietaisais butuose.

Šiaip ar taip XXI amžius jaučiasi, bet tiktai ne UAB „Vilniaus vandenyse“, kurie ankščiau ar vėliau turės perimti abiejų vandenų apskaitos prietaisų butuose priežiūrą – vienas apskaitos prietaisas bus  iš praeito amžiaus, kitas iš šio amžiaus ....


Situacija, kaip sakoma. iš serijos tyčia nesugalvosi .....Komentarų nėra:

Rašyti komentarą