2017 m. vasario 13 d., pirmadienis

Gal gi šis Seimas susiprotės ištirti "Valstybinį " reketą, kurio "tėvas" yra tuometinis konservatorius energetikos ministras ...  Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas paviešino, kad jis palieka nepakeistą Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą, kuriuo Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija įpareigojama     iš naujo apskaičiuoti UAB „Vilniaus energija“  karšto vandens kainos kintamosios dedamąsias ir ... jas  patvirtinti naujai priimtais nutarimais.“

  Betgi Vilniaus daugiabučiuose namuose karštas vanduo ruošiamas tenai įrengtuose šilumos punktuose, kurie nėra UAB ,,Vilniaus energija“  nuosavybė ir kuriuos prižiūrėti (eksploatuoti) UAB ,,Vilniaus energija“  draudžia Šilumos ūkio įstatymas.

 Karštą vandenį daugiabučiuose namuose ruošia šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai, už ką jiems yra atlyginama per šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros mokestį.

Tokiu būdu du teismai  pagal
  1. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos,
  2. Broniaus Cicėno,
  3. Seimo nario Juozo Imbraso,
  4. Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos,
  5. UAB ,,Vilniaus energija“ ,
  6. Audito biuro  eksperto K. A., įrašyto į Lietuvos teismų ekspertų sąrašą,
pateiktą informaciją   priėmė su sveiko proto logika nesiderinančius sprendimus.

Nes kas yra centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimas nustato Šilumos ūkio įstatymas:

10. Karštas vanduo  iš geriamojo vandens paruoštas, pašildant jį iki higienos normomis nustatytos  temperatūros, vanduo.
             11. Karšto vandens tiekėjas – asmuo, tiekiantis karštą vandenį vartotojams pagal pirkimo–pardavimo sutartis.
12. Karšto vandens tiekimas – centralizuotai paruošto karšto vandens pristatymas ir pardavimas karšto vandens vartotojams.

Centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimas techniškai  vykdomas arba lauko tinklais, arba atvira šildymo sistema.

Tuo tarpu ir pati Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija raštu  patvirtino kad Vilniuje  karštas vanduo ruošiamas daugiabučių namų šilumos punktuose, kad karšto vandens tiekimo lauko tinklų nėra, kad nėra atvirų šilumos tiekimo sistemų – patvirtino taip, kaip ir yra natūroje - centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimo nėra.


Tokia yra situacija ................

Todėl retorinis tradicinis klausimas – KĄ DARYTI ??

Kreiptis į prokuratūrą, kad  pastaroji, kaip sakoma, padėtų tašką: 
iš esmės nustatytų, vyksta faktiškai    Vilniuje centralizuotai paruoštas karšto vandens tiekimas, ar nevyksta.

O jeigu nevyksta, tada iškeltų baudžiamąją bylą pagal BK  235 straipsnis. Melagingi skundas, pareiškimas, pranešimas, parodymai, išvados ir vertimas.

O gal gi vis tik Seimas pagaliau susiprotės, kad reikia ar  steigti atskirą komisiją, ar pavesti Energetikos komisijai ištirti taip vadinamą „Valstybinį reketą“, kurio "tėvas"  yra konservatorių tuometinis energetikos ministras, o "motina" Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija  ...

.................................................

P.s. 

Kad Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija palaiko "Valstybinį reketą" tai jau tikrai, kaip sakoma, SUPER .... tai jau tikrai "NACIONALINĖ" .....   

"Lietuvos susijusi su visuomeniniu politiniu nacijos gyvenimu vartotojų federacija" - taip būtų arčiau tikrovės ją vadinti ...

Nes nacionalinis žodžio reikšmė:   susijęs su visuomeniniu politiniu nacijos gyvenimu.


.Komentarų nėra:

Rašyti komentarą