2017 m. vasario 4 d., šeštadienis

Kiek daug daug ponų ir ponių .... ir visi jie tokie gražūs ir tokie protingi ..

Estija, Latvija, Baltarusija, Moldova, Moldovos autonomija Gagauzija, Rusija - postsovietinės valstybės.

Visos jos turi Konstitucijas, Vietos savivaldos įstatymus.

Visose jose yra gyventojų renkama vietinė savivalda (gyvenviečių, valsčių) .

Štai Estijoje yra 215 vietos savivaldos institucijų: 30 miestų ir 185 valsčių, kurios „savarankiškai organizuoja ir sprendžia vietos gyvenimo klausimus“.

Mažiausio valsčiaus gyventojų skaičius mažiau 100 .....

O kaip gi yra nepriklausomybę atkūrusioje Lietuvoje ??

Kadangi Smetonos laikų „valsčiai“ kai kam priminė tuos laikus, kada iš Maskvos valdomi komunistai buvo tupdomi tenai, kur jiems ir priklausė, todėl ir atsirado seniūnijos - savivaldybės administracijos filialai – savivaldybės administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai.

LR Vietos savivaldos įstatymas nustato, kad seniūnijos gali būti šių formų:

1) savivaldybės administracijos filialai;

2) biudžetinės įstaigos
.

Seniūnija – biudžetinė įstaiga – gali būti steigiama, jeigu atitinka šiuos kriterijus:

1) seniūnija teikia aptarnaujamos teritorijos gyventojams viešąsias paslaugas;

2) seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų skaičius ne mažesnis kaip 1 500 gyventojų;

3) seniūnijoje nustatytoms funkcijoms įgyvendinti būtina patvirtinti ne mažiau kaip 7 valstybės tarnautojų ar darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybes.

Tokių seniūnijų biudžetinių įstaigų yra pvz. Joniškio rajone.

Seniūnas yra valstybės tarnautojas:

seniūnijos – savivaldybės administracijos filialo – seniūnas yra karjeros valstybės tarnautojas,

seniūnijos – biudžetinės įstaigos – seniūnas yra valstybės tarnautojas – įstaigos vadovas
.

Seniūną – ir savivaldybės administracijos filialo, ir biudžetinės įstaigos vadovą – į pareigas priima ir iš jų atleidžia savivaldybės administracijos direktorius  konkurso būdu 

Seniūnas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas savivaldybės administracijos direktoriui, seniūnas – biudžetinės įstaigos vadovas – taip pat atskaitingas savivaldybės tarybai.

Tokiu būdu, mūsų šalies piliečiai nedalyvauja savivaldoje, nes vietinės savivaldos nėra ..................

O seniūnaičių institutas yra tik vietinės savivaldos parodija.

Pažymėtina, kad Vietos savivaldos įstatymas nustato

"Seniūnų interesams atstovauti valstybės institucijose ir Lietuvos savivaldybių asociacijoje gali būti steigiama Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija."

O Lietuvoje iš viso yra 546 seniūnijos.

Štai taip jau ir yra:
Kiek daug ponų ir ponių .... ir visi jie tokie gražūs ir tokie protingi .... ir jų interesams atstovauti dargi asociacija yra įsteigta.

Taigi susieina   į sueigą  šie gražūs ir protingi ponai.
O po to, kaip nuo sovietmečio laikų įprasta, būna ...išgėrimas ..... na o apie seksą garsiai nešnekama ...

Ir kieno sąskaita tai vyksta ???

Tikėtina, kad tokios sueigos finansuojamos iš Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos, įgyvendinant nevyriausybinių organizacijų subsidijų schemos paprojektį „Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos institucinių gebėjimų stiprinimas“ ...................

Va taip, dargi ne seniūnų, o jų asociacijos instituciniai gebėjimai tokiu būdu stiprinami ....

O tai, kad seniūnijose maži vaikai žalojami, žudomi, mėtomi į šulinius, kad pagyvenę žmonės kapojami kirviais, kad siautėja asocialūs asmenys, tai jau ne šių gražių ir protingų ponų problema ...

„Vsio zakonno“ ......

Taigi yra, kaip yra ... ir nereikia stebėtis, kad seniūnų asociacijos prezidentas, kaip sakoma, piestu stoja prieš seniūnų rinkimus, nes jis gi, kaip sakoma, nei iš molio drėbtas, ne pirštu maitintas ....

Neduok Dieve sužinotų apie tai Seimo narė A. M. tai, ko gero, tikrai pavadintų juos kokiais nors negarbingais „parazitais....“

Vadovaujantis sveiko proto logika turėtų būti neišvengiamas klausimas – Kodėl tai yra ???

Galima būtų atsakyti, kad todėl taip yra, nes vietinės savivaldos iš esmės nėra.

Tada, galėtų būti klausimas - Kaipgi taip valdoma, pusiau feodalinė, šalis buvo priimta į ES IR NATO ???

Ir taip Lietuva yra vienintelė šalis ir ES, ir NATO, 

kur nėra vietinės savivaldos, 
kur taip ir neaišku ar ji parlamentinė, ar prezidentinė respublika ...., 
kur ministerijos departamento vadovas gali būti atskaitingas prezidentei ..., 
kur Prezidento kanceliarijos Asmenų aptarnavimo skyrius sprendžia, ruošti ar ne prezidentės dekretų projektus ..., 
kur prezidentė už valstybės lėšas kaldinasi sau asmeninius medalius ir jais apdovanoja ...,
kur vyksta „Valstybinis reketas“ ..... ...

   Vienu žodžiu yra Europoje viena tokia šalis, kažkuo tai panaši į tolimos senovės Rusiją, susidedančią iš dalinių kunigaikštysčių (savivaldybių) ir valdomą Dviejų tautų respublikos laikų tipo monarchų.......

Jeigu jau taip yra, seka, kad tai kažkam yra reikalinga ir naudinga ..

O kokia buvo graži nepriklausomybės pradžia – didžiavomės, kad sugriovėme blogio imperiją ...

O dabar graudenamės, kad Lietuva išsivaikšto, kad esame girtuoklių, savižudžių, šabesgojų tauta ...

Ir kaip gi taip atsitiko ???

Kaip atsitiko, kad Sąjūdis, turėjęs atstovauti ir ginti Valstybės ir jos žmonių interesus, virto Valstybės pamatų griovimo politine „mašina“ ...

O kad šiuo atveju visiškai tinka posakis, „Žuvis genda nuo galvos“ , akivaizdu ir nepaneigiama .......

Taigi  mes jau tas tokias „žuvis„ iki šiol ir tesugebėjome išsirinkti ....... ir dar jas garbinti .....

Balsavome už valstiečius, tikėdami, kad jie atneš permainas.

O viena iš esminių permainų būtų vietinės savivaldos įvedimas.

Betgi Vyriausybės programoje parašyta:

71.12. analizuosime seniūnų rinkimų įteisinimo galimybę, derindami tai su bendra valstybės valdymo reforma ir siekdami, kad tokia reforma mažintų biurokratiją ir valstybės valdymo išlaidas.

Tokiu būdu pasirodo, kad  ir Vyriausybei, ir Seimui vietinė savivalda nerūpi .....

Nerūpi ji ir žiniasklaidai, jai rūpi, kaip liaudies akyse su kompromituoti Valstiečius.

Ir panašu, kad tas sekasi ....


Tiktai  geruoju tai nesibaigs .....

,

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą