2017 m. vasario 6 d., pirmadienis

Apie „Valstybinio reketo“ atmainą, apie Seimo narę ir jos priesaiką .....Ar gali daugiabučių namų, kuriuose karštas vanduo ruošiamas individualiuose šilumos punktuose,  šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai  tapti centralizuotai paruošto karšto vandens tiekėjais.

Vadovaujantis sveiko proto logika to neturėtų būti, betgi mūsų šalyje yra viena tokia institucija, kurios vadus skiria Seimas Prezidentės teikimu, kuri, kaip sakoma, kai kuriais atvejais su sveiko proto logika ir nedraugauja ...

Todėl tai, ko, vadovaujantis sveiko proto logika, neturėtų būti, ir atsiranda  ....

Neturėtų būti, bet yra ..... ir tai deja nieko nestebina, 

Kaip ir tai, kad vietinė savivalda turėtų būti, bet jos NĖRA, 

Kaip ir tai, kad teismai neturėtų priimti sprendimų, įpareigoti tą pačią, aukščiau paminėtą instituciją nustatyti teisingas neteikiamos paslaugos kainas .... bet PRIIMA.

 Taigi ta aukščiau paminėta institucija – Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija  - informavo:
Patikrinusi 40 šilumos tiekėjų, 20 reguliuojamų NŠG ir 1 karšto vandens tiekėjo (atskirai karšto vandens tiekimo veiklą vykdantis ūkio subjektas yra tik vienas) viešai skelbiamą informaciją, Komisija konstatavo, kad UAB „Palangos šilumos tinklai“ ir UAB „Matuizų plytinė“ skelbia ne visą privalomą informaciją. 

Pasidomėjus, kas yra  tas, vienintelis atskirai karšto vandens tiekimo veiklą vykdantis, ūkio subjektas, pasirodė, kad tai „Druskininkų butų ūkis“ , užsiimantis daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra.

O jo tapimo „vieninteliu“, atskirai karšto vandens tiekimo veiklą vykdančiu, subjektu istoriją  aprašo:  

"Druskonis"
2010 m. vasario 26 - kovo 4 d. Nr. 8 (1045)

Gyventojai, karštą vandenį gaunantys centralizuotai, turi iki balandžio 1 d. apsispręsti, kas juos aprūpins tuo karštu vandeniu. 

Rašoma:

   „Karšto vandens tiekėjo atsiradimas siejamas su tvarka ir tikslumu, - teigia Savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vyr. specialistas Mindaugas Jaskelevičius. 

Karšto vandens tiekėjas – nauja kategorija kurorto daugiabučių aptarnavimo srityje. 

   Druskininkų savivaldybėje karšto vandens tiekėjo iki šiol nebuvo – šiluma karštam vandeniui ruošti iki šiol būdavo perkama iš šilumos tiekėjo UAB “Litesko” filialo “Druskininkų šiluma”, o vanduo – iš geriamojo vandens tiekėjo UAB “Druskininkų vandenys”. Su šiais tiekėjais vartotojai atsiskaito pagal įvadinių namo skaitiklių rodmenis.
-------------------------------------------

Štai taip atsirado nauja kategorija kurorto daugiabučių aptarnavimo srityje .....

Betgi akivaizdžiai   Druskininkuose   karštas vanduo ruošiamas daugiabučiuose namuose esančiuose šilumos punktuose, todėl  nėra centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimo,  jis visiškai nereikalingas, taigi nereikalingas ir karšto vandens tiekėjas.

O tai, kad  su šilumos ir geriamo vandens karšto vandens ruošimui tiekėjais atsiskaitydavo daugiabučių namų butų savininkai, rodo, kad buvo realizuotas taip vadinamas antras apsirūpinimo karštu vandeniu būdas.

Tokiu būdu Druskininkuose buvo realizuota dar viena „Valstybinio reketo“ atmaina, kurioje dalyvauja ir Druskininkų savivaldybė.

Geras klausimas – ar tai žino, ar tai suvokia Druskininkų meras??

Geras ir klausimas –  Kodėl šio „Valstybinio reketo“ atmainą reklamuoja  Druskininkų krašto laikraštis, aktyviai oponuojantis Druskininkų merui ??

Ar tik šiuo atveju netiks posakis „ Reketo naudą velnias gaudo ...“


O tragikomediją su Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos šposais  turėtų baigti Infrastruktūrų reguliavimo tarnybos sukūrimas.

Teisės aktai parengti, tiktai Seimas delsia, o Premjeras jo neragina.

Kodėl ? Kas žino ?? Kur čia, kaip sakoma,  šuo pakastas ...???

O štai kaip   Seimo narė A. Maldeikienė reagavo į prašymą paspartinti Infrastruktūrų reguliavimo tarnybos steigimą:

Svarstant apie infrastruktūrų reguliavimo tarnybos įstatymą, norėtųsi pabrėžti, kad stambinant reguliuojančias įstaigas remiantis viešojo administravimo teorija funkcijų atlikimas negerėja, o tiesiog didėja institucinė administravimo našta.

Neturėdama tikslesnio pagrindimo, ko tokiu apjungimu galima pasiekti ir ko apskritai siekiama, sprendimo dėl pasiūlymo racionalumo priimti negaliu.

Labai abejoju, kad palaikysiu tokį pasiūlymą.

Pati jo tikrai neinicijuosiu, nes manau, kad jis ne pirmenybinis ir visiškai nesusijęs su mano viešai skelbta rinkimų programa.

Va taip ...

Iš čia ir visiškai logiškas įtarimas, ar tik ir ponia Aušra pati nedalyvauja „Valstybiniame rekete“  -.... gyvena daugiabučiame name ir moka neteikiamos paslaugos, centralizuotai paruošto karšto vandens teikimo, mokestį ....

Arba ji, kaip sakoma, šioje vietoje su kompetencija nelabai jau ir draugauja .......

Betgi šią paslaptį saugo Duomenų apsaugos įstatymas ......

Nors galėtų atsirasti bent vienas žurnalistas, kuris vietoje šnipinėjimo, kokios spalvos tualetinį popierių naudoja koks nors svarbus Valstietis, ar su juo susiję asmenys, išdrįstų atlikti „Valstybinio reketo“ žurnalistinį tyrimą ...

Galėtų ...... taigi .... taigi .....

Pabaigai verta Seimo narei priminti Seimo nario priesaiką, nustatytą Seimo Statute:

3 straipsnis. Seimo nario priesaikos tekstas

1. Nustatomas toks Seimo nario priesaikos tekstas:
“Aš, (vardas, pavardė),
prisiekiu būti ištikimas (-a) Lietuvos Respublikai;
prisiekiu gerbti ir vykdyti jos Konstituciją ir įstatymus, saugoti jos žemių vientisumą;
prisiekiu visomis išgalėmis stiprinti Lietuvos nepriklausomybę, sąžiningai tarnauti Tėvynei, demokratijai, Lietuvos žmonių gerovei.

Tepadeda man Dievas!”

2. Prisiekti leidžiama ir be paskutiniojo sakinio.

.
 .

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą