2017 m. vasario 14 d., antradienis

Galimai, tiktai galimai ..... ne kitaip ..... o šiaip, tai yra kaip yra . . .mūsų šalies kasdienybė .....


   Reaguodama  į šių metų vasario 6 d.  Prezidentės  D. Grybauskaitės ypatingos skubos tvarka pateiktą  Seimui ratifikuoti Lietuvos ir Jungtinių Amerikos Valstijų sutartį dėl bendradarbiavimo gynybos srityje (karinių bazių steigimo), grupė Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės Atkūrimo Akto  signatarų: 
  1. Egidijus Bičkauskas,
  2. Egidijus Klumbys,
  3. Nikolajus Medvedevas,
  4. Rolandas Paulauskas,
  5. Aloyzas Sakalas
  6. Zigmas Vaišvila 

 vasario 13 d., pirmadienį    Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui įteikė kreipimąsi į Seimą dėl neskubėjimo ratifikuoti šį JAV ir Lietuvos susitarimą   (Priedas ):

.....kviečiame Lietuvos Respublikos Seimą abejones dėl galimo šio tarptautinio susitarimo prieštaravimo mūsų Konstitucijai išspręsti korektiškiausiu būdu – kreipiantis dėl išaiškinimo į Konstitucinį Teismą.“


Tokia yra šių, nevienareikšmiškai, dėl jų veiklos Lietuvos valstybės atžvilgiu, vertinamų signatarų grupės nuomonė ir tokie jų veiksmai.

Kad JAV ir Lietuvos susitarimas yra susitarimas dėl karinių bazių steigimo, abejonių neturėtų kilti.

Kitaip tada kas gi būtų  tos  kitų valstybių mūsų šalyje bazės ???  

Gal iš kosmoso nuleistos ir ore kybančios kitų valstybių pilys su vietine savivalda ???

Ir  kąip suprasti tada prašymą kreiptis į Konstitucinį teismą dėl išaiškinimo ???

Jau visa šio susitarimo pasirašymo eiga yra labai įtartina: susitarimą parengia buvusi Vyriausybė su Prezidente, ir palieka jį pasirašyti šios Vyriausybės Krašto apsaugos ministrui, po to Prezidentė ypatingos skubos tvarka teikia Seimui jį ratifikuoti, o signatarų grupelė prašo neskubėti ......

Ratifikuos šį susitarimą Seimas – akivaizdžiai, tyčia pažeis LR Konstituciją. – Kam  tai naudinga ???

Neratifikuos, bus apkaltintas pataikavimu Rusijai, Prezidentės paniekinimu. – Kam  tai naudinga ?

Kreipsis Seimas į Konstitucinį teismą išaiškinimo, vėl bus kuo nors apkaltintas, o susitarimas kurį laiką „kabos ore“, besitęsiantis konfliktas su Prezidente neišvengiamas.  – Kam  tai naudinga ??

Kadangi šis Konstitucinis teismas savo sprendimu dėl Šilumos ūkio įstatymo 20 straipsnio, inicijuoto Prezidentūros,  jau yra įrodęs, kad nėra pajėgus jai prieštarauti, labai ir labai  tikėtina, kad jis išaiškins, kad šis susitarimas neprieštarauja LR Konstitucijai. – Kam tai naudinga ?

Geras klausimas – Kodėl signatarų grupė, teisės aktų nustatyta tvarka, neinicijavo LR Konstitucijos atitinkamo pakeitimo, leidžiančio Lietuvoje steigti karines bazes tik tos karinės sąjungos šalims, kuriai priklauso ir Lietuva ??? – Kam tai naudinga ???

Na ir kam gi naudinga, kad visa tai  tikrai nedidina   JAV ir NATO pasitikėjimo  Lietuva,  o greičiau atvirkščiai ???


O sumoje, sistemiškai ir kompleksiškai vertinant situaciją su šia sutartimi,  kas paneigs, kad  tai galimai yra ne kas kitas, kaip pakankami aiškus pavyzdys, kaip galimai veiktų įtakos agentai ...

 Galimai, tiktai galimai ..... ne kitaip ..... o šiaip, tai yra,  kaip yra . . .mūsų šalies kasdienybė .....


Priedas:
****************************************************************************
Lietuvos Respublikos Seimui
Gedimino pr. 53 Vilnius
PRAŠYMAS
2017 m. vasario 13 d.

Lietuvos Respublikos Seimui ypatingos skubos tvarka pateiktas ratifikuoti 2017 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir JAV Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo gynybos srityje. (Galimai išimtiniu būdu jis net skubotai bus įtrauktas į neeilinio Seimo posėdžio darbotvarkę.)

2011 m. kovo 15 d. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas nutarimu (byla Nr. 23/08) Dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių operacijų, pratybų ir kito karinio bendradarbiavimo renginių įstatymo” išaiškino, kad „Nagrinėjamos konstitucinės justicijos bylos kontekste pažymėtina, jog Konstitucijos 137 straipsnio nuostata, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje negali būti užsienio valstybių karinių bazių, reiškia inter alia (be kita ko) tai, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje negali būti tokių karinių bazių, kurias valdo ir kontroliuoja užsienio valstybės. 

Toks draudimas inter alia nereiškia, kad kad Lietuvos Respublikos teritorijoje negali būti tokių karinių bazių, kurias pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, inter alia Seimo ratifikuotą kolektyvinės gynybos sutartį, valdo ir kontroliuoja Lietuvos Respublika bendrai (kartu) su valstybėmis sąjungininkėmis.“

Tačiau 2017-01-17 d. LR Vyriausybės ir JAV Vyriausybės susitarimo konkrečios dalys suteikia teisę JAV karinėms pajėgoms neatlygintinai naudotis objektais ir zonomis, kuriomis leidžiama naudotis išimtinai tik JAV karinėms pajėgoms:

III straipsnio 2 dalisSiekdama užtikrinti saugą ir saugumą Lietuva, remdama minėtą veiklą ir tikslus, leidžia JAV karinėms pajėgoms kontroliuoti patekimą į infrastruktūros objektus ir zonas, dėl kurių susitariama ir kuriais leista naudotis išimtinai tik JAV karinėms pajėgoms, ir derinti su Lietuvos institucijomis patekimą į infrastruktūros objektus ir zonas, dėl kurių susitariama ir kuriais bendrai naudojasi JAV karinės pajėgos ir Lietuvos ginkluotosios pajėgos.”

III straipsnio 5 d.: “Lietuva, nereikalaudama nuomos ar kitokių mokesčių iš JAV karinių pajėgų, leidžia joms naudotis visais infrastruktūros objektais ir zonomis, dėl kurių susitariama, įskaitant tuos, kuriais bendrai naudojasi JAV karinės pajėgos ir Lietuvos ginkluotosios pajėgos.”

III straipsnio 7 dalis: “JAV karinės pajėgos padengia infrastruktūros objektuose ir zonose, dėl kurių susitariama ir kuriais leidžiama naudotis išimtinai tik JAV karinėms pajėgoms, atliekamų statybos ir plėtros darbų išlaidas bei jų eksploatavimo ir priežiūros išlaidas, jei nesusitariama kitaip.”

IV straipsnio 2 dalis: “JAV karinių pajėgų iš anksto išdėstytais materialiniais ištekliais ir jiems laikyti skirtomis patalpomis naudojasi išimtinai tik JAV karinės pajėgos. JAV karinės pajėgos turi išimtinę teisę kontroliuoti priėjimą prie tokių iš anksto išdėstytų materialinių išteklių, jų naudojimą ir perdavimą, taip pat turi nevaržomą teisę bet kada išvežti tokius iš anksto išdėstytus materialinius išteklius iš Lietuvos Respublikos teritorijos.”

VI straipsnio 2 dalis: “Lietuva leidžia JAV karinėms pajėgoms naudotis visomis teisėmis ir įgaliojimais, kurie būtini JAV karinėms pajėgoms naudojantis infrastruktūros objektais ir zonomis, dėl kurių susitariama, juos eksploatuojant, ginant ar kontroliuojant, taip pat taikyti atitinkamas priemones siekiant palaikyti ar atkurti tvarką ir apsaugoti JAV karines pajėgas, JAV rangovus ir išlaikytinius. Jungtinės Valstijos ketina derinti tokias priemones ir derina pajėgų apsaugos planus su atitinkamomis Lietuvos institucijomis.”

Dėl šių nurodytų dalių šis Lietuvos ir JAV Vyriausybių pasirašytas susitarimas galimai prieštaraujLietuvos Respublikos Konstitucijos 137 straipsniui ir 2011 m. kovo 15 d. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas nutarimu byloje Nr. 23/08 pateiktam šio mūsų Konstitucijos išaiškinimui.

Suprantant 2017 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir JAV Vyriausybės susitarimo dėl bendradarbiavimo gynybos srityje svarbą ir aktualumą, taip pat tai, kad Lietuvos Respublikos Konstitucija yra pamatinis ir svarbiausias mūsų įstatymas, užtikrinantis tautos teisę į egzistenciją ir gynybos priemonių pasirinkimą kviečiame Lietuvos Respublikos Seimą abejones dėl galimo šio tarptautinio susitarimo prieštaravimo mūsų Konstitucijai išspręsti korektiškiausiu būdu – kreipiantis dėl išaiškinimo į Konstitucinį Teismą.

Prašome Lietuvos Respublikos Seimą – Tautos atstovybę – įsigilinti į šį prašymą

Tikimės atsakingo ir mūsų Tautos interesus bei saugumą užtikrinančio Seimo sprendimo, nepažeidžiančio Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir išsaugančio dalykiškus santykius su strateginiu partneriu Jungtinėmis Amerikos Valstijomis.

Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės Akto signatarai:

Egidijus Bičkauskas
Egidijus Klumbys
Nikolajus Medvedevas
Rolandas Paulauskas
Aloyzas Sakalas
Zigmas Vaišvila

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą