2017 m. vasario 5 d., sekmadienis

Pasakius A, mes pabandykime pasakyti ir B ...............
Oi gudrus buvo anas  įtakingas politikas! - rašo Kastytis Braziulis.

O kodėl gi  tas gudrus politikas buvo toks  įtakingas ?????? Beje ir dabar ...

Susigaudyti, tikime, padės ištrauka iš Utenos KGB ataskaitos:
*******************************************
KASTYTIS BRAZIULIS

2017 VASARIO 2

Nerimą Keliantis Prezidentės Pasisakymas


„O jei kam reikia įstatymų, kaip vėzdo, mes sukursime tuos įstatymus. Bet, kaip minėjau,jų tikrai nepakanka, kad žmonės sąžiningai ir atsakingai vykdytų savo pareigas“,
 – pabrėžė šalie vadovė D. Grybauskaitė.

Tai ne tik pasisakymas.

 Tai Požiūris į valstybę.

 Pasikartosiu, nes tai yra labai svarbu. Prezidentė pabrėžė: „mes sukursime tuos įstatymus…“

Jeigu gerai pamenu, tai pagal mūsų Konstituciją Lietuvoje įstatymus priiminėja Lietuvos Respublikos parlamentas – Seimas. 

Daugiau nei viena valstybės institucija tokios teisės neturi. 

Visi kiti turi teisę tik siūlyti įstatymų projektus bei įstatymų pataisas. 

Ir nedaugiau.

Nebent… įvyko kardinalūs pasikeitimai ir mūsų, kaip jau yra įprasta, niekas apie tai neinformavo.

 Lietuvoje įstatymus pradėjo kurti bei priiminėti prezidentė.

 O gal prezidentė pradėjo vykdyti visų trijų valdžių – įstatymų leidybos, vykdymo ir teisminės – funkcijas? 

Gal visa valdžia atsidūrė vienose rankose?

Valdžių pasidalijimas – parlamentas priima įstatymus, vyriausybė juos vykdo, o teismai sprendžia ginčus ir prižiūri, kad įstatymai neprieštarautų Konstitucijai – yra esminis demokratinės valstybės pamatas.

Tačiau Lietuvoje yra dar prezidentūra. 

Kaip šuniui penkta koja. 

Mūsų Konstituciją rašė teisės profesoriai. 

Kai jie parašė, tai ją atidavė politikams ir politikai Konstituciją priderino prie savo interesų. 

Taip atsirado prezidentūros institucija, nes vienas įtakingas tuometinis politikas labai tokios institucijos norėjo.

 Dabar turime problemų su šia penkta koja. 

Visiškai neaišku kokia šalis esame prezidentinė ar parlamentinė.

 Taip ir vyksta nuolatinės pjautynės tarp prezidentūros ir parlamento.

 Aiškinasi: Kas yra stipresnis? 

Kas yra svarbesnis? 

Dėl šio aiškinimosi nėra laiko visuomenės problemų spręsti. 

Oi gudrus buvo anas  įtakingas politikas!


..............

Aš, Kastytis Braziulis, esu įgijęs aukštąjį teisinį, ekonominį, kontržvalgybinį bei inžinierinį išsilavinimą.

 Visa mano darbinė veikla yra susijusi su saugumo problemomis: ilgą laiką LR Valstybės saugumo departamente  buvau atsakingas už grėsmių identifikavimą ir jų neutralizavimą bei užkardymą energetikos,  finansų-kredito bei transporto sektoriuose; eilę metų dirbau valstybės paslapčių apsaugos srityje

.Pastaruosius dešimt metų – iki šiol –  dirbu  privačiame sektoriuje, teikiu su verslo saugumu susijusias paslaugas: konkurencinė žvalgyba, konfidencialios informacijos apsauga, vagysčių prevencija ir tyrimai, konsultacijos, mokymai.

„Darbas valstybiniame ir privačiame sektoriuje išugdė objektyvų ir neiškreiptą požiūrį į vykstančius politinius, ekonominius ir socialinius procesus valstybėje.“


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą