2017 m. vasario 8 d., trečiadienis

Jeigu pritariate, galite savo vardu rašyti Seimo Peticijų komisijai.

LR Seimo peticijų komisijai                         2017.02.08 Nr. 1                
  

PETICIJA DĖL POLICIJOS VEIKLOS ĮSTATYMO PAKEITIMO


Prie Vidaus reikalų ministerijos yra   šios įstaigos:

1.     Asmens dokumentų išrašymo centras
2.     Informatikos ir ryšių departamentas
3.     Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba
4.     Ginklų fondas
5.     Migracijos departamentas
6.     Policijos departamentas
7.     Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas
8.     Regioninės plėtros departamentas
9.     Turto valdymo ir ūkio departamentas
10.  Vadovybės apsaugos departamentas
11.  Valstybės sienos apsaugos tarnyba
12.  Viešojo saugumo tarnyba


 Policijos veiklos įstatymas nustato:

4. Policijos generalinį komisarą vidaus reikalų ministro siūlymu ir Vyriausybės teikimu penkerių metų kadencijai skiria ir atleidžia Respublikos Prezidentas.

 Policijos generalinis komisaras yra tiesiogiai pavaldus vidaus reikalų ministrui bei atskaitingas Respublikos Prezidentui.


  Tokiu būdu, iš 12-kos Vidaus reikalų ministerijos įtaigų tik viena – Policijos departamentas  yra išskirtinė  savo vadovo skyrimu ir atskaitingumu.

Vien jau vadovaujantis sveiko proto logika, toks atskaitingumas yra visiškai netinkamas, jeigu norima tinkamai organizuoti Policijos departamento darbą.

Jeigu atvirkščiai –taip.

Pavyzdys – taip vadinama „Policijos reforma“,  kurios metu sunaikinta seniūnijų policijos įgaliotinių (inspektorių)  institucija, su visomis iš to sekančiomis neigiamomis  pasekmėmis visuomenės saugumui.

Nėra vietinės savivaldos, nėra policijos įgaliotinio  seniūnijoje- nėra seniūnijoje šeimininko: laisvė girtuokliams, asocialių asmenų siautėjimui,  vaikų mušimui, mėtymui į šulinius, senukų kapojimui kirviu ...

O ką  gali padaryti vidaus reikalų ministras, kada Prezidentūra savo tylėjimu tam iš esmės pritaria ...

Negi Prezidentūra nesuvokia ką daro policijos generalinis komisaras su savo „Policijos reforma“, kokios jos pasekmės ??

Todėl   būtina  Policijos veiklos  įstatyme nustatyti, kad policijos generalinį komisarą 5 metams į pareigas skiria ir iš jų atleidžia Vyriausybė vidaus reikalų ministro teikimu, kad policijos generalinis komisaras yra  pavaldus ir atskaitingas vidaus reikalų ministrui.  

Vertinant tai, kas aukščiau išdėstyta, prašau mano kreipimąsi laikyti peticija Policijos veiklos įstatymui pakeisti.

     Antanas Miškinis        

 ******************************************************* 
Jeigu pritariate, galite savo vardu rašyti Seimo Peticijų komisijai.  

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą