2017 m. vasario 8 d., trečiadienis

Kas yra teisus, kas klaidingai interpretuoja, kas klaidina: Ar teologijos mokslų magistrė, socializmo politinės ekonomikos dėstytoja, Ar du teisės mokslų daktarai, profesorius. Seimo narė Aušra Maldeikienė į klausimą kaip ji vertina JAV karinių bazių steigimą Lietuvoje, kada  LR Konstitucija nustato:

137 straipsnis

Lietuvos Respublikos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių.


atsakė:

Dėl, kaip jūs teigiate, „JAV karinių bazių“ turiu pasakyti, kad jų niekas čia ir nesteigia. 


JAV kariai bus įsikūrę Lietuvos krašto apsaugos pajėgų bazėse ir tai niekaip nesikerta su Lietuvos Konstitucija.


Lietuva yra NATO dalis ir, mano nuomone, Lietuva privalo būti aktyvi šio gynybinio aljanso narė. 

Būdama aljanso nare ji privalo vykdyti tiek finansinius, tiek kitus savo įsipareigojimus, tarkime,  dalyvaudama NATO misijose. 

JAV karinių dalinių buvimas Lietuvoje sumažina karinių konfliktų su, manyčiau, agresyviais Rytų kaimynais riziką.  

Manau, kad Jūsų interpretacija, kad JAV turės karines bazes Lietuvoje, yra klaidinga ir klaidinanti.
------------------------------------------

Štai taip - interpretacija klaidinga ir klaidinanti.

Betgi Krašto apsaugos interneto svetainėje yra nuoroda į šios sutarties tekstą.

O svetainės naujienose rašoma:

Sutartose karinėse teritorijose JAV karinės pajėgos, civilis komponentas ir rangovai gali vykdyti statybos darbus, abipusiškai nustatyta tvarka konsultuodamiesi su LR institucijomis, siekiant, kad tokie projektai atitiktų abiejų Šalių reikalavimus. 

Taip sudaromos sąlygos JAV toliau investuoti į karinę infrastruktūrą.

Susitarimu Lietuva pirminę baudžiamąją jurisdikciją perduoda JAV, tačiau visais ypatingais svarbos Lietuvos Respublikai atvejais bet kada gali ją atsiimti.
----------------------------

Vien jau vadovaujantis sveiko proto logika, turėtų būti aišku, kad kalba eina apie karines bazes.

Tą patį tvirtina ir 

 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO TEISĖS FAKULTETTARPTAUTINĖS TEISĖS KATEDRA
laiške 
LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJUI EGIDIJUI ŠILEIKIUI

2008-11-   
Nr.

Į  2008-09-10
Nr.
14B-649 (2.4.) DĖL NUOMONĖS PATEIKIMO BYLOJE NR. 23/08

Konstitucijos 137 straipsnis, taip pat ir Lietuvos Respublikos konstitucinis aktas „Dėl Lietuvos Respublikos nesijungimo į postsovietines Rytų sąjungas“ vartoja terminą „karinė bazė“. Nors šio termino vartosena nėra visiškai identiška, taip pat nėra unifikuoto jo vartojimo tarptautinės teisės terminijoje, tačiau vis dėlto įvairūs šio termino apibrėžimai leidžia išskirti keletą svarbių požymių:
Karinė bazė – tai:
 1) teritorinis darinys naudojamas kariuomenei ar jos reikmėms: dalinių laikymui, karinės technikos, šaudmenų ar kitų karo priemonių laikymui; 
2) karinė bazė gali būti skirta įvairioms karinių pajėgų rūšims: jūrų pajėgų bazė, sausumos pajėgų bazė, raketinės gynybos ir t.t.; 
3) karinė bazė paprastai yra nuolatinis (ilgalaikis) darinys; 
4) karinės bazės užsienio valstybių teritorijose steigiamos pasirašant specialius tarptautinius susitarimus, kurie reglamentuoja tokių bazių statusą. Tokiuose susitarimuose karinės bazės ir jų personalas paprastai „išimamos“ iš priimančios valstybės jurisdikcijos (panašiai kaip SOFA (angl. Status of Force Agreements)  sutartimis nustatoma jurisdikcija dėl užsienio valstybėje esančių kitos valstybės ar tarptautinių (pvz., JT) pajėgų, joms suteikiamos įvairios mokestinės, muitų ir panašios privilegijos bei imunitetai, susitariama dėl vietinių gyventojų interesų apsaugos ir kt.[1].

Taigi, karinė bazė nėra bet koks užsienio pajėgų dislokavimas, tai yra ilgalaikis dislokavimas su tam tikru teisiniu pagrindu.
 ............................................
.................................... 
Pagarbiai,                                                
 Katedros vedėjas                 prof. dr. Saulius Katuoka
 Katedros docentas                dr. Justinas Žilinskas


Tokiu būdu, taip  ir lieka  atviras klausimas: kas yra teisus, kas klaidingai interpretuoja, kas klaidina:

  • Ar teologijos mokslų magistrė, socializmo politinės ekonomikos dėstytoja,

  • Ar du teisės mokslų daktarai, profesorius..Komentarų nėra:

Rašyti komentarą