2017 m. vasario 16 d., ketvirtadienis

Lietuva grobikų jau nebijo: Budriai saugo milžino jėga .................

.Štai taip „facebook“-e viena  moteriškė pasveikino savo  tinklo draugus su  Lietuvos valstybės atkūrimo diena.
   
Pradėjo ir neužbaigė.

Todėl tenka tai  už ją padaryti:

Koks gražus mažytis mūsų kraštas!
Kaip lašelis tyro gintaro.

Myliu jį seniai audimų raštuos
Ir dainose kaimo gimtojo.

Gintarėlį tau nešu ant delno,
Baltijos lašelį tą nublankusį —
Lietuvos aš vardą švelnų
Tau nešu kaip saulę rankose.

Lietuva skambės tautų brolijoj
T S R S skambiausioji styga.
Lietuva grobikų jau nebijo:
Budriai saugo milžino jėga.

Taip rašė viena lietuvių liaudies poetė, kartu su grupe draugų iš Maskvos parvežusių Stalino saulę, mainais už „gintarėlį ant delno,Baltijos lašelį tą nublankusį   ...“

Beveik 80 metų nuo to laiko praėjo, o ta  grupė draugų kaip buvo  pagarboje, taip ir liko ....

Muziejai, gatvių pavadinimai, paminklai .....Pasikeitė tik tai, kas negalėjo nepasikeisti, nes keitėsi visas pasaulis, subyrėjo TSRS į atskiras valstybes.

Į formaliai nepriklausomas, nes, vadovaujantis sveiko proto logika, absoliučios nepriklausomybės nėra, ypatingai mažų valstybių.

Dauguma  mano, kad Lietuva yra tikrai nepriklausoma, nes ją   saugo „milžino jėga“ .....

Tiktai „tas milžinas“ vieniems rytuos, kitiems vakaruos ...

Štai šventės išvakarėse 111 Seimo narių „ypatingos skubos tvarka“  sulaužė duotą priesaiką:

Aš, (vardas, pavardė),
prisiekiu būti ištikimas (-a) Lietuvos Respublikai;
prisiekiu gerbti ir vykdyti jos Konstituciją ir įstatymus, 

ratifikavo Susitarimą dėl JAV karinių bazių steigimo Lietuvoje, ką draudžia LR Konstitucija:
137 straipsnis
Lietuvos Respublikos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių.

Kai kas tvirtina, kad tai susitarimas ne dėl karinių bazių steigimo.

Tarkime taip, tiktai kas tada užsienio valstybių karinės bazės??

Iš kosmoso nuleistos, ore pakibusios,   užsienio valstybių pilys ???

Atrodytų šios sutarties ratifikavimas turėjo  sukelti Rusijos propagandos audrą, tačiau nieko panašaus nevyko, vos keletas Rusijos žiniasklaidos priemonių lengvai pasityčiojo, tai pavadindamos   šalies okupacija.

{Jeigu tai būtų, tarkime, toks susitarimas dėl karinių bazių su Rusija, tai neabejotinai galima būtų pavadinti okupacija, nes bazės apima visą šalį.]

Iš esmės tai Rusijos žiniasklaidos priemonės  tiktai atkartojo mūsų politikų žodžius, kad  JAV karinių bazių nebus ....

 Štai taip ..............

Ir kas žino, kaip bus ateityje ....nes  kas galima JAV, kodėl  nebus galima ir Rusijai .... taip pat „ypatingos skubos tvarka“  ......“bendrai naudotis“  JAV paliktomis karinėmis bazėmis ...

 Štai taip susivienijo   valstiečiai;   socdemai;  krikdemai;   konservai;  lenkai; tvarkiečiai; tie kurie yra įsitikinę, kad „savi šaudė į savus“; liberastai; kosmopolitai;  penktoji kolona;  raudoni ir balti tremtiniai ........................
Na ir religijos mokslų magistrė, tarybinių laikų ekonomistė A. Maldeikienė, Seimo narius išvadinusi aviniais, susiliejo su dauguma ....  vienu žodžiu prisiminė  senus gerus   laikus .....


Sumoje pavydėtina vienybė, visai tokia pati, kaip sovietiniais laikais ...


Taigi istorija akivaizdžiai kartojasi  - Į tą pačią vietą, tiktai aukštesniame lygyje ....


.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą