2017 m. vasario 19 d., sekmadienis

....didelis, didelis klausimas ....


Klausimas Seimo pirmininkui:

 Kodėl Seimas prieš priimdamas sprendimą dėl karinių bazių įkūrimo nesurengė referendumo dėl Konstitucijos keitimo? 
Nes pagal mūsų Konstituciją Lietuvos Respublikos teritorijoje negali būti jokios svetimos šalies kariuomenės. 
O ji jau ilgokai čia yra.

Atsakymas: Lietuvos Konstitucija buvo parašyta tuo metu, kai čia buvo priešiška kariuomenė. Ir tai neturėtų būti vertinama vienareikšmiškai. Galiu tokį pavyzdį pateikti: Žalgirio mūšyje, nežinau, kieno teritorijoje mes kovojome, bet tada kovojome ir su Lenkijos, ir su Baltarusijos daliniais. Tai buvo draugiškos kariuomenės. Neaišku, ar Žalgirio mūšis būtų laimėtas, jeigu tos draugiškos kariuomenės nebūtų buvusios drauge. 
Bet grįžkime prie klausimo apie Konstituciją.
Konstitucinis Teismas yra atsakęs, kad tai nėra dalinių kūrimas. 
Tai Lietuvos sukurta infrastruktūra.
 O rotacinių pajėgų buvimas Konstitucijai neprieštarauja.
 Tai Konstitucinio Teismo teiginys.
 Todėl mes neturėtume abejoti, kad čia reikėtų kokio nors referendumo.

 Jeigu mes įsileistume kaip bazes, kaip nuolatines bazes, tada turbūt turėtume rengti referendumą.

Komentaras: Sunku pasakyti, ar Seimo pirmininkas  pats suprato, ką jis čia bandė pasakyti.

O gal  žurnalistai žaliąjį valstietį   labai netaktiškai, pažeisdami žurnalistinę etiką kalbino jo laisvalaikio metu ir būtent tuo metu, kai jis buvo išgėręs? Ir nemažai išgėręs?
****************************************** 
Faktas:
Klausimas labai gudriai suformuluotas, labai klastingas, klaidinantis.
Pradedamas nuo karinių bazių įkūrimo, baigiamas neteisingu Konstitucijos citavimu.
Konstitucinis teismas tikrai yra išaiškinęs. kad NATO karinių dalinių buvimas rotaciniu principu nepažeidžia Konstitucijos, kuri draudžia kitų valstybių karinių bazių buvimą šalyje.

Betgi Seimas įteisino  tai, ką ir teigia Seimo pirmininkas - nuolatinių bazių statybą ir jose nuolatinį JAV kariuomenes buvimą, ką ir draudžia Konstitucija.


Išvada: Savaime suprantama, kad Seimo pirmininkui yra nepaprastai sunku įprasti ir perprasti savo esamą padėtį.

Jam turėtų padėti patikimų, sąžiningų, aukštos  kvalifikacijos patarėjų komanda, be "kurmių" ........

Tiktai ar tokia komanda egzistuoja - didelis, didelis klausimas.....


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą