2015 m. balandžio 24 d., penktadienis

Naujos Vilniaus miesto tarybos kompetencijos testasŠilumos ūkio įstatymas nustato:

20 straipsnis. Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra

1. Prie šilumos tiekimo sistemos prijungtas daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemas, bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančias butų ir kitų patalpų savininkams, taip pat šilumos punktus, tiek nuosavybės teise priklausančius šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui ar tretiesiems asmenims, tiek butų ir kitų patalpų savininkams, turi prižiūrėti (eksploatuoti) pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas).
 Daugiabučio namo šilumos punktus, nuosavybės teise priklausančius šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui ar tretiesiems asmenims, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) prižiūri (eksploatuoja) šio įstatymo pagrindu, nesudarydamas atskirų sutarčių su šilumos punktų savininkais

   Iš to seka, kad TIK daugiabučiuose  namuose įrengti,  šilumos tiekėjams priklausantys, šilumos punktai perduodami valdyti, prižiūrėti (eksploatuoti), reguliuoti   šių pastatų  šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojams.

   Kituose pastatuose įrengti, šilumos tiekėjams priklausantys, šilumos punktai yra šilumos tiekėjų  valdomi, prižiūrimi (eksploatuojami),  reguliuojami.


2. Šilumos ir (ar) karšto vandens kainos grindžiamos tiekėjo būtinomis (valstybės normuojamomis) šilumos ar karšto vandens ruošimo (pirkimo), perdavimo, įvadinių atsiskaitomųjų šilumos ir (ar) karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo, priežiūros ir patikros, sąskaitų (mokėjimo pranešimų) už šilumą ir (ar) karštą vandenį parengimo ir pateikimo vartotojams bei apskaitos sąnaudomis.
Turto nuomos mokesčiai ir kitos sąnaudos, nesusiję su šilumos ir (ar) karšto vandens tiekimo veikla, negali būti įtraukiami į šilumos ar karšto vandens kainas.
Į šilumos ar karšto vandens kainas negali būti įtraukiamos jokios sąnaudos, susijusios su pastatų vidaus šildymo (įskaitant ir šilumos punktus) ir karšto vandens sistemomis.

   Sveiko proto logika  interpretuojant šią nuostatą, šilumos tiekėjui priklausantys šilumos punktai neturėtų priklausyti pastatų - ne daugiabučių namų  vidaus šildymo ir karšto vandens sistemoms.

   Tada jų valdymo, priežiūros (eksploatavimo), reguliavimo sąnaudos, investicijos turi būti padengiamos ar per šilumos kainas, ar per jų priežiūros mokestį, ar kitaip.


2. Išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija:
37) kainų ir tarifų už savivaldybės kontroliuojamų įmonių, savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) teikiamas atlygintinas paslaugas ir keleivių vežimą vietiniais maršrutais nustatymas, centralizuotai tiekiamos šilumos, šalto ir karšto vandens kainų nustatymas (tvirtinimas) įstatymų nustatyta tvarka, vietinių rinkliavų ir mokesčių tarifų nustatymas įstatymų nustatyta tvarka;

    Todėl,  Visuomenės informavimo įstatymo žiniasklaidos priemonėms nustatytais terminais,  Vilniaus savivaldybė paprašyta pateikti informaciją kaip, nustatant Vilniaus šilumos tiekėjui šilumos kainas,  yra  padengiamos  šių, šilumos tiekėjų nuosavybėje esančių, šilumos punktų valdymo, priežiūros (eksploatavimo), reguliavimo  sąnaudos, investicijos.


.
.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą