2015 m. balandžio 20 d., pirmadienis

Iš serijos pusiau rimtai .........Kas paneigs, kad yra taip:

Pusiau rimta valdžios institucija -> kitai tokiai pat ..........


KLAUSIMAS Valstybinei kainų ir energetikos komisijai per jos internetinę svetainę www.regula.lt :  

Lankytojas: Antanas Miškinis
Lankytojo adresas: antanas1940@gmail.com
Skelbti viešai? taip
Lankytojo klausimas:
   
 Vilniaus šilumos tiekėjas, vykdydamas Šilumos ūkio įstatymo 20 str. reikalavimą, nuo 2011 11 01 su savo šilumos punktais daugiabučiuose nebepašildo geriamo vandens iki higienos normų nustatytos temperatūros.

Tačiau reikalauja mokėti centralizuotai paruošto karšto vandens kainą.

T.y. reikalauja mokėti jo neteikiamos paslaugos mokestį.

Be to jis, apsišaukęs centralizuotai paruošto karšto vandens tiekėju, prievartauja statyti butuose kv apskaitos prietaisus.

 Kada gi pagaliau Kainų komisija ryšis apginti vartotojus nuo šilumos gamintojo tokių veiksmų.
 -----------------------------------------------------

Kainų  komisijos ATSAKYMAS:

Valstybinė kainų ir energetikos komisija (toliau – Komisija) elektroniniu paštu gavo Antano Miškinio  klausimą, pateiktą interneto svetainėje www.regula.lt .

Informuojame, kad  Šilumos ūkio įstatymo 20 straipsnio 1 dalis nustato, kad „prie šilumos tiekimo sistemos prijungtas daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemas, bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančias butų ir kitų patalpų savininkams, taip pat šilumos punktus, tiek nuosavybės teise priklausančius šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui ar tretiesiems asmenims, tiek butų ir kitų patalpų savininkams, turi prižiūrėti (eksploatuoti) pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas)

Teisę reguliuoti (nuotoliniu būdu ar kitaip daryti įtaką) namo šilumos punkto įrenginių darbą, laikydamasis nustatytų higienos normų, turi tik pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) arba atitinkamą kvalifikaciją turintys daugiabučio namo bendrijos atstovas ar daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų išrinktas jų įgaliotas atstovas. 

Pažymime, kad Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 (toliau – Taisyklės), 138.14 punkte įtvirtinta šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo pareiga užtikrinti tolygų viso pastato, visų pastato butų ir kitų patalpų šildymą palaikant juose teisės akte (Taisyklių 1 priedo 27 punktas) nustatytą patalpų temperatūrą ir tiekiamo į butus ir kitas patalpas karšto vandens teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 28, 45 punktai) nustatytą temperatūrą, jeigu pastato šildymo ir karšto vandens sistema atitinka privalomuosius reikalavimus (Taisyklių 1 priedo 24 punktas) ir yra techninės galimybės tą reguliuoti.

Šilumos ūkio įstatymo 21 straipsnio 1 dalis nustato, kad ginčus, kylančius iš sutartinių santykių tarp buitinių šilumos vartotojų ir  priežiūros paslaugų teikėjų dėl energijos kokybės reikalavimų, taip pat dėl šilumos ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo veiklos ar neveikimo nagrinėja Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos.

Atsižvelgdami į tai, Antano Miškinio  klausimą pagal kompetenciją persiunčiame Valstybinei energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos. 

 Pagarbiai,  Rūta Barysaitė Bendrojo informacijos centro  vyr. specialistė

Tel. +370 5 213 8557
Faks. +370 5 213 5270
Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius
************************************************************************************

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą