2014 m. spalio 21 d., antradienis

Viso šalies energetinio ūkio valstybinio monopolio atkūrimas – tokia yra savo marksistinių pažiūrų į valstybės valdymą neatsisakiusios Prezidentės politika


.Kainų komisija, gavusi vartotojų paklausimus
 ir oficialų rinkos dalyvių kreipimąsi, inicijavo galimą tyrimą dėl AB „Lietuvos dujos“ veiksmų, galimai piktnaudžiaujant dominuojančia padėtimi.

AB „Lietuvos dujoms“ nuo 2013 sausio 1 d. OAO „Gazprom“ yra suteikusi  20,95 proc. gamtinių dujų importo kainos nuolaidą, tačiau AB „Lietuvos dujos“ nebuitiniams vartotojams tiekiamų gamtinių dujų kainą sumažino tik už laikotarpį nuo 2014 m. gegužės 1 d. ir iki šiol nepateikė informacijos, kokių veiksmų imsis ir kaip kompensuos susidariusį skirtumą 2013 m. sausio 1 d.–2014 m. balandžio 30 d. laikotarpiu.

Komisija, siekdama įvertinti poreikį pradėti gamtinių dujų rinkos tyrimą pagal Gamtinių dujų įstatymo 12 straipsnį, šiuo metu renka informaciją ir atlieka kontrolinę analizę.

2014 m. spalio 14 d. Komisija kreipėsi į AB „Lietuvos dujos“ prašydama ne vėliau kaip spalio 20 d. pateikti šią informaciją (pakartojant Komisijos ankstesnį, 2014 m. rugpjūčio 26 d., kreipimąsi):

kokia yra kompensuotina suma nebuitiniams vartotojams, susidariusi dėl OAO „Gazprom“ bendrovei atgaline data pritaikytos nuolaidos gamtinėms dujoms 2013 m. sausio 1 d.–2014 m. balandžio 30 d. laikotarpiu;

• kokią sumą iki 2014 m. spalio 1 d. OAO „Gazprom“ yra kompensavusi bendrovei;

• iki kada, bendrovės duomenimis (prognoze), bus kompensuota visa suma;

• kokie planuojami priimti sprendimai, jų įgyvendinimo būdai bei terminai dėl gamtinių dujų importo kainų skirtumo, susidariusio dėl gautos nuolaidos iš OAO „Gazprom“ už 2013 m. sausio 1 d.–2014 m. balandžio 30 d. laikotarpį, panaudojimo nebuitinių vartotojų naudai;

• kitą svarbią informaciją, galinčią turėti įtakos, priimant sprendimą dėl rinkos tyrimo poreikio
.

Nustačius piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi faktą, Komisija priimtų atitinkamą įpareigojantį sprendimą.

Pažymėtina, kad opozicinė TS-LKD partija pateikė Seimui rezoliucijos DĖL OAO „GAZPROM“ SUMOKĖTOS PERMOKOS UŽ GAMTINES DUJAS GRĄŽINIMO VARTOTOJAMS projektą, kurį pozicija balsavimu atmetė .....

Taipogi pažymėtina, kad generalinė prokuratūra, šiuo atveju,  atsisakė ginti viešąjį interesą (tiksliau, kas paneigs,   pabūgo ..)

Spalio 20 dieną, o AB „Lietuvos dujos“ Kainų komisijai prašomos informacijos   nepateikė, o   per pietus Vyriausybė pranešė, kad „priimtas nutarimas, leisiantis koreguoti dujų kainų nustatymo tvarką nebuitiniams dujų vartotojams, sudarantis  sąlygas koreguoti gamtinių dujų kainas nebuitiniams vartotojams, atsižvelgiant į importuojamų gamtinių dujų kainų pokytį ir kitas svarbias aplinkybes.

Nutarta, kad tai turi būti daroma laikantis objektyvių kriterijų ir užtikrinant viešojo intereso apsaugą ........(T.y. sąžiningai, lyg tai neturėtų būti savaime suprantama ...!!!!!)

 Nutarime pažymima, kad nuolaidą gavusios dujų tiekimo įmonės, turinčios didelę įtaką gamtinių dujų tiekimo rinkoje, parengs ateinančių laikotarpių gamtinių dujų kainodaros tvarką, pagal kurią gamtinių dujų pokytis įtraukiamas į gamtinių dujų kainą dvejų ateinančių metų laikotarpiu pradedant 2015 metais iš gamtinių dujų įmonės gamtines dujas perkantiems nebuitiniams gamtinių dujų vartotojams.

Ne vėliau kaip per du mėnesius šią tvarką nuolaidą gavusios dujų tiekimo įmonės turės suderinti su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija.

 Finansų ministerijai, pasitikėjimo teise valdančiai valstybės nuosavybės teise priklausančias UAB „Lietuvos energija“ akcijas, pavesta priimti reikiamus sprendimus, siekiant užtikrinti tinkamą šiandien priimto nutarimo įgyvendinimą.
  
Sprendimai dėl permokos grąžinimo vykdomi atsižvelgiant į AB „Lietuvos dujos“ 2014 m. gegužės 7 d. pasirašytą susitarimą su gamtinių dujų tiekėju OAO „Gazprom“ dėl AB „Lietuvos dujos“ importuotų gamtinių dujų kainos sumažinimo, pagal kurį AB „Lietuvos dujos“ už laikotarpiu nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2014 m. balandžio 30 d. įsigytas dujas pritaikyta nuolaida laikoma avansu, kurį AB „Lietuvos dujos“ galės naudoti atsiskaitant už OAO „Gazprom“ pateiktas dujas iki dujų tiekimo sutarties galiojimo pabaigos.

Visa tai  rodo ne ką kitą, kaip Vyriausybės piktnaudžiavimą savo galia, nes nei  Gamtinių dujų įstatymas, nei kitas teisės aktas nesuteikia jai teisės  tokiu lygiu kištis į AB „Lietuvos dujos“ reikalus.

Ne Vyriausybė, o AB „Lietuvos dujos“  pasirašė su OAO „Gazprom“  sutartį dėl gamtinių dujų kainų nuolaidos

Tokiu būdu šis Vyriausybės nutarimas įrodo, kad gamtinių dujų nuolaidas Vyriausybė kažkam tai naudoja, ar jau panaudojo.

Kitaip sakant, Vyriausybė kažkam tai naudoja, ar panaudojo vartotojams priklausančią gamtinių dujų nuolaidą, nes iš esmės tai jiems, o ne Vyriausybei,    yra skirta ši nuolaida.

 Na Vyriausybę nuo atsakomybės saugo „atominis“ kolegialiai valdomos institucijos skėtis, be to Vyriausybėje  iš esmės viskas priklauso nuo Premjero, kuris  yra tiesiogiai Prezidentės valdomas ir šį nutarimą  neabejotinai su ja derino, todėl, kas paneigs, kad abu labu – šalies ir Vyriausybės vadovai piktnaudžiauja savo išskirtinėmis tarnybinėmis padėtimis.

Nes ne  šilumos tiekėjai liko nuskriausti šio nutarimo, o šilumos vartotojai, visų pirma milžiniška pensininkų armija.

Tuo pačiu  abu labu sulaužė savo priesaikas:

Prezidentė  - sąžiningai eiti savo pareigas ir būti visiems lygiai teisinga

 Premjeras - sąžiningai Tarnauti Lietuvos žmonių gerovei.     


Vienkart tai yra akivaizdus pavyzdys, kaip valdžios išgirtas „veikia trečias paketas“ gamtinių dujų tiekimo srityje,  ir koks jo tikslas aplamai kitose energetikos šakose.

Taipogi tai akivaizdus pavyzdys, kaip bus „ginami“  vartotojų interesai, kada valdžia „privatizuos“ ir šalies šilumos ūkį.


Tokiu būdu faktai rodo, kad  viso šalies energetinio ūkio valstybinio monopolio atkūrimas – tokia yra savo marksistinių pažiūrų į valstybės valdymą neatsisakiusios  Prezidentės politika.

..

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą