2014 m. spalio 1 d., trečiadienis

PVM lengvata šilumai neskatina imtis priemonių naudoti mažiau šilumosPVM lengvata šildymui ir karštam vandeniui galioja iki metų pabaigos.

Jeigu Vyriausybė nepriims sprendimo ją pratęsti, PVM bus 21 procentas, o ne devyni.

Finansų ministras siūlo jos atsisakyti, sklando gandai, kad tam pritaria ir Prezidentė.

Laisvosios rinkos prezidentas Ž. Šilėnas, vadovaujasi sveiko proto logika ir kelia klausimą, kokio apskritai dydžio turi būti ši PVM lengvata.

Seimo finansų ir biudžeto komiteto pirmininkas Bronius Bradauskas bent jau kalbomis tam lyg tai ir pritaria.

Jo nuomone reikia tam pasiruošti.

Tačiau,  kada kalba pradeda eiti apie pasiruošimą, tuo galima ir suabejoti.

Komiteto pirmininko nuomone tai turi atlikti ministerijos.

Akivaizdu, kad kiekviena ministerija žiūrės tiktai savo interesų.

Vienai rūpės biudžeto pajamos, kitai rūpės socialinės išmokos mažas pajamas gaunantiems.

Beje labai  keistai atrodo ir komiteto pirmininko  viltis, kad iš PVM lengvatų turi išlošti mažai uždirbantys ....

Tokiu būdu akivaizdu, kad apie viešąjį valstybės interesą net neužsimenama ir jis nebus vertinamas.

Betgi šis PVM yra tiesiogiai susijęs su viešuoju interesu – energijos taupymu, ir galėtų būti kaip svertas tai įtakoti.

Betgi iš  tokio Seimo, Prezidentūros, Vyriausybės  reikalauti, kad jie gintų viešąjį interesą yra, kaip sakoma, virš žiaurumo.

Panašiai kaip iš beždžionės reikalauti laimėti  šachmatų partiją ...

  Betgi akivaizdu ir nepaneigiama yra tai, kad daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemos totaliai tinkamai neprižiūrimos, kaip ir totaliai savivaldybės nevykdo daugiabučių namų – statinių priežiūros kontrolės.

 Taigi akivaizdu ir nepaneigiama, kad PVM lengvata neskatina imtis priemonių naudoti mažiau šilumos.

Kaip savo pareigas atlieka daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai, kontroliuoti  turi Valstybinė energetikos inspekcija.

Tačiau   vienas (iš daugelio) konservatorių profesorių pasistengė, kad Šilumos ūkio įstatyme atsirastų nuostata:

 „Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra atliekama Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

 Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų periodinius patikrinimus dėl jų atitikties nustatytiems reikalavimams NE REČIAU KAIP KARTĄ PER KETVERIUS METUS ATLIEKA Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos.“


    Tokiu būdu valstybės griovimo profesionalai, sunaikinę Ekonomikos institutą, sugriovę policijos sistemą ir t.t., pasistengė sugriauti ir daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros kontrolės  sistemą .......


.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą