2014 m. spalio 8 d., trečiadienis

Įgimtas defektas ....................
Švedijos premjero pareiškimas, kad ji pripažins Palestinos valstybę, sukėlė didelį sionistų įniršį.

Pakankamai vaizdingai tai demonstruoja   www.iton.tv  patalpintas izraelito rašytojo Marko Kotliarskio putojimas.


Pasak jo, pasirodo, kad suomiai izraelitus daugumoje myli, o švedai ne ....

Atseit  taip yra dėl įgimtos traumos (родовая травма) ......... beje įgimtos visiems  europiečiams ....

Matote švedams nepatinka, kada izraelitas kareivis kojos spyriu išverčia palestiniečio buto duris, už kurių gal būt slypi palestinietis teroristas įkaitais paėmęs savo šeimą .....


Jam visai nesvarbu, kad  iš esmės tai tas kareivis  ir yra teroristas, nes jis siautėja okupuotoje teritorijoje.

Matote švedams nepatinka, kaip papulkininkis izraelitas smogia automatu į veidą civiliam ramiai stovinčiam švedų aktyvistui, atvežusiam humanitarinę pagalbą palestiniečiams.

Švedui džiovininkui, kaip jis su panieka sako, чахоточный ...


Jeigu taip elgiasi papulkininkis, tai kaip gi elgiasi jo kareiviai ......

Kaip gi elgiasi visa Izraelio kariuomenė  .....

Tas izraelitas beje elgiasi lygiai taip pat, kaip sovietų kariuomenė sausio 13.

Ir tai nenuostabu, nes   Izraelio ir tuometinės sovietinės  kariuomenės  padėtis skyrėsi tik tuo, kad Izraelio kariuomenė randasi okupuotoje teritorijoje, o sovietinė radosi aneksuotoje teritorijoje.

O savo buku žiaurumu, kaip sakoma, abu labu tokie patys .....

O visa šio rašytojo  kalba dvelkia tokia buka gyvuliška neapykanta, kad tiems, kas moka rusų kalbą, verta jo pasiklausyti.

Pažymėtina, kad savo kalbos pradžioje jis visai teisingai teigia, kad neapykanta yra labai lengvas dalykas, kad neapkęsti labai lengva .... ką jis ir daro ...


Tai kodėl gi šis izraelitas taip putoja ???

Priežastis daugiau negu aiški – jis yra „Dievo išrinktos tautos atstovas“.

Tautos, kurios religija kitatikius laiko   gyvuliais žmogaus pavidale, su visomis jiems iš to sekančiomis pasekmėmis.

Jeigu kas tuo netiki, tegu pasiskaito Talmudą.


Taigi jeigu jau pas ką ir yra įgimtas defektas, tai pas tokius sionistus, kaip šis rašytojas.


Ir jeigu jau egzistuoja antisemitizmas, tai tik dėka tokių sionistų,  ir dėl Izraelio valstybės veiksmų arabų atžvilgiu.

.
.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą