2014 m. spalio 16 d., ketvirtadienis

Labai jau panašu, kad Visaginas (buvęs Sniečkus) tebegyvena sovietinių laikų supratimu

 
Kaip rašo „Sudargas“, 14 spalio Visagino savivaldybės administracijos direktorius sušaukė pasitarimą dėl  šildymo pradžios, į kurį  pakvietė šilumos tiekėją ir savivaldybės paskirtą  daugiabučių namų administratorių.

Jeigu tikėti žiniasklaidos priemone,  buvo nutarta pradėti   šildymą trečiadienį, pradedant nuo pirmo mikrorajono daugiabučių namų ir įstaigų.


Betgi šildymo sezonas, kaip jį nustato Šilumos ūkio įstatymas --    laikotarpis, kurio pradžia ir pabaiga nustatoma savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimu pagal statybos techniniais reglamentais apibrėžtą lauko oro temperatūrą, kuriai esant privaloma pradėti ir galima baigti nustatytos paskirties SAVIVALDYBIŲ PASTATŲ ŠILDYMĄ.

 Daugiabučių namų gyventojai tarpusavio sutarimu gali pradėti šildyti savo būstą bet kuriuo metų laiku !!!!!

Pažymėtina, kad butų savininkams, vasarą savo butuose pasikeitusiems radiatorius, buvo rekomenduota apie tai pranešti daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojui.

Betgi daugiabučių namų radiatoriai yra bendrojo naudojimo objektai, jų galia turi atitikti projekte nustatytai, juos keisti gali, tik reikalui  esant, tik  šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas.

Betgi  šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas turėjo žinoti, kada pastate keičiami radiatoriai, nes tam reikalinga iš šildymo sistemos išleisti termofikatą, o po to ją termofikatu užpildyti.

Todėl galima teigti, kad daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas savo pareigų tinkamai nevykdo.

Lygiai taip pat labai ir labai tikėtina, kad savivaldybės paskirtas administratorius  yra nesudaręs daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų aprašų, kurių sudėtinė dalis yra šildymo ir karšto vandens sistemų aprašai.

Kaip ir savivaldybės administracijos direktorius apie tokią administratoriaus pirmaeilę pareigą  girdėjęs ......

„Sudargas“ taip pat rašo apie tai, kad šilumos tiekimo įmonės direktorius tvirtina, kad šilumos ir karšto vandens tiekėjas niekada nereguliavo daugiabučių namų ir kitų pastatų  šildymą ir karšto vandens temperatūrą, kad   tiekėjo pareiga buvo palaikyti nustatytą temperatūrinį ir hidraulinį rėžimą šilumos tinkluose iki šilumos punktų.

Visai teisingai sako šilumos tiekėjas, tiktai kokia gi logika jis vadovaujasi save vadindamas ir karšto vandens tiekėju ??

Kurgi tada sveiko proto logika ??

Nes šilumos   tiekėjas teigia, kad karšto vandens jis netiekia, bet vadina save karšto vandens tiekėju ir dar prievartauja mokėti neteikiamos paslaugos mokėstį - ~ 3 litus už kubą karšto vandens.

Tokiu būdu, pakankamai pavyzdžių, kad galima būtų įtarti, kad Visaginas (buvęs Sniečkus) tebegyvena sovietinių laikų supratimu.Betgi  Visagino šilumos tiekėjas  nėra   Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos narys ......

*********************************************************************
P.S.
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos narės yra visos stambios CŠT įmonės (kurių metinė šilumos gamyba virš 10 GWh) išskyrus šias:
  • UAB „Skuodo šiluma“
  • UAB „Kretingos šilumos tinklai“
  • UAB „Neringos energija“
  • UAB „Šalčininkų šiluma“
  • UAB „Rietavo komunalinis ūkis“
  • UAB „Gelvita“
  • VĮ „Visagino energija“
.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą