2014 m. spalio 11 d., šeštadienis

Prezidentė jau senai turėjo susivokti, ganėtinai prastai valdanti visą šalies ūkį ........Visuomenė, besiklausydama nuolatinių  Prezidentės kvietimų kovoti su šilumos tiekimo monopolijomis, vargu ar žino, kokie šalies šilumos ūkyje dedasi  įdomūs  dalykai:

Visoms šalies šilumos tiekimo įmonėms skolos 2014 09 01  stoviui yra tokios:

Valstybės biudžeto skola: 2.901.590 Lt
Savivaldybių biudžeto skola: 87.106.860 Lt
Gyventojų   skola: 150.116.540 Lt
Bendrijų skola: 4.318.760 Lt
Kitų  šilumos vartotojų skola: 34.261.620 Lt

  • IŠ VISO:    278.882.980 Lt  –   beveik 280 milijonų litų ...


Per daug neapsirinkant galima teigti, kad šalyje, dėka Prezidentės vykdomo „karo prieš šilumos tiekėjus“, vyrauja nuomonė, kad taip tiems „monopolistams“ ir reikia ....

O tuo tarpu situacija iš tikro labai ir labai vertintina toli gražu nevienareikšmiai.
   
  Nes, nors  ir LR Konstitucija  Prezidentei valdytis šalies ūkį  galių nesuteikia, tačiau Prezidentė  Dalia Grybauskaitė    šalies ūkio valdymą  yra faktiškai  užvaldžiusi.
  
Ji  pati pasirinko  jai tinkančius Vyriausybės ministrus, jiems  tiesiogiai duoda nurodymus, na  o  ministras pirmininkas tai yra itin uolus ir nuolankus jos valios vykdytojas.

( Ir ne Premjeras, kaip kad dargi tai atlieka konstitucinių monarchijų premjerai, atstovauja šalį ES institucijose, o Prezidentė ..... ????.)

  Todėl Prezidentė  iš esmės ir yra atsakinga už tai, kas dedasi ir  šilumos ūkyje.

Nes:
pagrindinių teritorijos šilumos tiekėjų šilumos kainos yra valstybės reguliuojamos,

jas nustato Prezidentei pavaldi Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija,

            Prezidentei  pavaldi Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija kontroliuoja šilumos tiekėjų veiklą, nustato jų pelnų normatyvus.


   Tokiu būdu valstybės ir savivaldybės biudžetai skolingi šilumos tiekėjams  sumoje ~ 90 milijonų litų ......

 Todėl čia visiškai vietoje klausimas, o ką gi  veikia Valstybės kontrolierius, kurį pasirenka Prezidentas... ?????
 
  Savaime suprantama, kad gera šalies   ūkio šeimininkė  pasidomėtų, o iš kur  gi ir  tokios milžiniškos -  ~ 154 mln. litų gyventojų skolos, kame gi jų priežastys.

  Ir   jeigu ji dar nežino, tada jai paaiškėtų, kad  didžiulių skolų priežastis yra ne šilumos kainos, o didelis jos sunaudojimas, nes būstų ūkis šalyje labai prastai prižiūrimas, kad jo stovis tiek valdžios, tiek savivaldybių institucijų iš esmės nekontroliuojamas.

  O kad  daugiabučių namų renovacija „buksuoja“ todėl, kad valdžia pasirinko  netinkamą jos modelį,   Prezidentė privalėjo jau senai, senai suvokti ......

  Sumoje, vadovaujantis sveiko  proto logika, Prezidentė  taip pat jau senai turėjo susivokti  ganėtinai  prastai valdanti visą  šalies ūkį ........


Bet yra, kaip  yra ....

******************************************************************


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą