2014 m. spalio 29 d., trečiadienis

Kainų komisija prašoma kreiptis į ES institucijas apginti šilumos vartotojų interesus nuo Vyriausybės savivalės


Vyriausybė  214 10 20 yra priėmusi nutarimą   „Leisiantį koreguoti dujų kainų nustatymo tvarką nebuitiniams dujų vartotojams“.

Tačiau tiek Lietuvos energija, tiek jos valdoma Amber Grid yra akcinės bendrovės, o ne valdžios institucijos pavaldžios Vyriausybei.

O  vartotojams  tiekiamų dujų kainas reguliuoja Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija.

Tokiu būdu Vyriausybė grubiausiai   įsikišo į jai nepavaldžios valdžios įstaigos kompetencijos sritį.  

Tuo tarpu pati Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki 2011 11 01 turėjo parengti Šilumos ūkio įstatymo pakeitimams  įgyvendinti reikalingus teisės aktus, kurie iki šios dienos neparengti.

Ypatingai skausmingai  tai liečia šilumos tiekėjų šilumos punktų perdavimą.

Tokiu būdu galima teigti, kad šis  Vyriausybės išsišokimas yra ne kas kitas, kaip  jos neįgalumo vykdyti Šilumos ūkio įstatymą patvirtinimas.

Sumoje viešai prašome Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją kreiptis į atitinkamas ES institucijas apginti šilumos vartotojų teisėtus interesus nuo Vyriausybės savivalės.

O Giedrė Kaminskaitė-Salters, Prezidentės Ekonominės ir socialinės politikos grupės vadovė,  Prezidentės vyriausioji patarėja prašoma atitinkamai informuoti Prezidentę, kad jinai paprotintų Premjerą nedelsiant atšaukti aukščiau paminėtą nutarimą.

******************************************************************************* 
„  LIETUVOS RESPUBLIKOS
ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO 2, 3, 20, 22, 28, 31, 32 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

2011 m. rugsėjo 29 d. Nr. XI-1608
Vilnius


1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 3 dalį, įsigalioja 2011 m. lapkričio 1 d.

2. Iki bus sudarytos sutartys su šio įstatymo reikalavimus atitinkančiais pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojais (eksploatuotojais), šildymo ir karšto vandens sistemas prižiūri esami prižiūrėtojai, bet ne ilgiau kaip iki 2012 m. liepos 1 d.

3. Vyriausybė ar jos įgaliota institucija ir Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija iki šio įstatymo įsigaliojimo priima šiam įstatymui įgyvendinti reikalingus teisės aktus.

  (amortizaciniai atskaitymai), kiekvienoje savivaldybėje gali būti taikomos iki šio straipsnio 5 dalies nuostatų įgyvendinimo toje savivaldybėje.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą