2014 m. spalio 14 d., antradienis

Prezidentė yra prisiekusi „ „sąžiningai eiti savo pareigas ir būti visiems lygiai teisinga“ .......


  
Prezidentė Dalia Grybauskaitė susitiko su Konkurencijos tarybos pirmininku Šarūnu Keserausku  ir  pažymėjo, kad negalima taikstytis su nepagrįstomis šildymo   kainomis, kurias  nustato monopolijos.

  Betgi, pasikartojant, eilinį n-tą  kartą tenka pažymėti:

  • ·         pagrindinių teritorijos šilumos tiekėjų šilumos kainos yra valstybės reguliuojamos,

  • ·         jas nustato Prezidentei pavaldi Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija,

  • ·         Prezidentei  pavaldi Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija kontroliuoja šilumos tiekėjų veiklą, nustato jų pelnų normatyvus,

  • ·         šilumos tiekėjų pelnas nepriklauso nuo parduoto šilumos kiekio.
  •  

   
Taigi iš esmės Prezidentė sakė netiesą, nes  kaip   daugiau dar galima tas nelemtas „monopolijas   tramdyti“ ...

O kiek ankščiau, susitikime su energetikos ministru, Prezidentė   aptarė padėtį Lietuvos šilumos ūkyje.
 Šalies vadovės teigimu, šiame sektoriuje įsigalėjusios monopolijos užkerta kelią sąžiningai konkurencijai, o tai verčia žmones už šilumą mokėti monopolininkų primestą didelę kainą.

Todėl tiesioginis naujojo ministro uždavinys - veiksmingai reformuoti šilumos ūkį, skatinti naujų dalyvių atsiradimą rinkoje ir užtikrinti skaidrią konkurenciją

Ir vėlgi Prezidentė sakė netiesą.

Nes ne taip valdomos „monopolijos“,  užkerta  kelią sąžiningai konkurencijai, o   Šilumos ūkio įstatymas, kurį pasirašė Prezidentė.

Tai jis užkerta kelią sąžiningai konkurencijai, nes suteikia sveiku protu nesuvokiamas privilegijas  nepriklausomiems šilumos gamintojams.

Štai visoms šalies šilumos tiekimo įmonėms skolos 2014 st09 01  oviui yra tokios:

Valstybės biudžeto skola: 2.901.590 Lt
Savivaldybių biudžeto skola: 87.106.860 Lt
Gyventojų   skola: 150.116.540 Lt
Bendrijų skola: 4.318.760 Lt
Kitų  šilumos vartotojų skola: 34.261.620 Lt

Ir jas prisiima pagrindiniai šilumos gamintojai, kurie yra šilumos tiekėjai, kurie superka iš nepriklausomų šilumos gamintojų jų pagamintą šilumą.

Vadovaujantis sveiko proto, ir elementaraus sąžiningumo logika, šilumos vartotojų skolos turėtų būti padalintos visiems šilumos gamintojams, proporcingai jų parduotai šilumai.

Ir tai  turėtų būti nustatyta Šilumos ūkio įstatyme.

Deja to nėra ir todėl toje vietoje, kur Šilumos ūkio įstatymas reguliuoja nepriklausomų gamintojų veiklą ir kainodarą, jis yra atvirai korupcinis.

Sumoje akivaizdu, kad apie sąžiningą konkurenciją šilumos gamyboje kalbėti niekaip neišeina, ir čia ne „monopolijų“ kaltė, o kaltė tų, kas priėmė tokias  Šilumos ūkio įstatymo nuostatas  ir jas pasirašė.

O tokias Šilumos ūkio įstatymo nuostatas  priėmė Seimas, o pasirašė Prezidentė D. Grybauskaitė ......
  

Todėl sumoje, remiantis akivaizdžiais ir nepaneigiamais faktais, tenka priminti  Prezidentei, kad ji  yra prisiekusi „ „sąžiningai eiti savo pareigas ir  būti visiems lygiai teisinga“. .......
.
.
.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą