2014 m. spalio 14 d., antradienis

KAINŲ KOMISIJA INICIJUOJA GALIMĄ TYRIMĄ DĖL AB „LIETUVOS DUJOS“ VEIKSMŲ NEKOMPENSUOJANT GAMTINIŲ DUJŲ IMPORTO KAINŲ SKIRTUMO

Komisija, gavusi vartotojų paklausimus ir oficialų rinkos dalyvių kreipimąsi, inicijuoja galimą tyrimą dėl AB „Lietuvos dujos“ veiksmų, galimai piktnaudžiaujant dominuojančia padėtimi.

AB „Lietuvos dujos“ nuo 2013 sausio 1 d. OAO „Gazprom“ yra suteikusi  20,95 proc. gamtinių dujų importo kainos nuolaidą, tačiau AB „Lietuvos dujos“ nebuitiniams vartotojams tiekiamų gamtinių dujų kainą sumažino tik už laikotarpį nuo 2014 m. gegužės 1 d. ir iki šiol nepateikė informacijos, kokių veiksmų imsis ir kaip kompensuos susidariusį skirtumą 2013 m. sausio 1 d.–2014 m. balandžio 30 d. laikotarpiu.

Komisija, siekdama įvertinti poreikį pradėti gamtinių dujų rinkos tyrimą pagal Gamtinių dujų įstatymo 12 straipsnį, šiuo metu renka informaciją ir atlieka kontrolinę analizę. 

2014 m. spalio 14 d. Komisija kreipėsi į AB „Lietuvos dujos“ prašydama ne vėliau kaip spalio 20 d. pateikti šią informaciją (pakartojant Komisijos ankstesnį, 2014 m. rugpjūčio 26 d., kreipimąsi):

• kokia yra kompensuotina suma nebuitiniams vartotojams, susidariusi dėl OAO „Gazprom“ bendrovei atgaline data pritaikytos nuolaidos gamtinėms dujoms 2013 m. sausio 1 d.–2014 m. balandžio 30 d. laikotarpiu;

• kokią sumą iki 2014 m. spalio 1 d. OAO „Gazprom“ yra kompensavusi bendrovei;

• iki kada, bendrovės duomenimis (prognoze), bus kompensuota visa suma;

• kokie planuojami priimti sprendimai, jų įgyvendinimo būdai bei terminai dėl gamtinių dujų importo kainų skirtumo, susidariusio dėl gautos nuolaidos iš OAO „Gazprom“ už 2013 m. sausio 1 d.–2014 m. balandžio 30 d. laikotarpį, panaudojimo nebuitinių vartotojų naudai;

• kitą svarbią informaciją, galinčią turėti įtakos, priimant sprendimą dėl rinkos tyrimo poreikio.


Nustačius piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi faktą, Komisija priimtų atitinkamą įpareigojantį sprendimą.


Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga. Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, tel. 8 800 20500, faks. (8 5) 213 5270, el. p. rastine@regula.l


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą