2014 m. spalio 16 d., ketvirtadienis

Keisti ir labai įdomūs dalykai su Kauno miesto savivaldybės būsto nuoma

Viename,  Baltų prospekto, Kaune,  daugiabučiame name jo savininkai nubalsavo už pastato renovaciją.

O kas toliau ???

Papildomai aiškinti nereikia kad daugiabučio namo renovacijos kokybė tiesiogiai priklauso nuo daugiabučio namo bendrijos pirmininko kvalifikacijos, pastangų, na ir pagaliau jo sąžiningumo.

Kas liečia šio daugiabučio namo bendrijos pirmininko, pastato renovacijos kokybei įtakos turinčias statybininko  kompetencijas,  palikime  jas pastato savininkų sprendimui.

Juk niekas kitas, kaip tik jie, kaip sakoma, „krims šios renovacijos vaisius“, kurie kartais ir brangiai atsieina ir yra itin kartūs.

Betgi yra ir kita, kaip sakoma, medalio pusė.  

Problemos esmė tame, kad, kaip rodo teismų sprendimai ir kita mūsų turima informacija, šio namo bendrijos pirmininkas yra savivaldybės socialinio būsto nuomininkas ir tęstinai nemoka buto nuomos mokesčio.

Mūsų turima informacija nuomos mokesčio skola šiuo metu yra virš 10 tūkstančių litų.

Bandant išsiaiškinti situaciją gimsta tikras detektyvas.

Savivaldybės darbuotojai siuntinėja vieni nuo kito ir tik patvirtina, kad bendrijos pirmininkas  tikrai yra skolingas nuomos mokesčio, kad vyko teismai.

UAB Komunalinis ir butų ūkis, administruojantis savivaldybės butų  nuomos mokesčius, pateikti  informaciją apie  šio namo bendrijos pirmininko  nuomos mokesčių skolą atsisako, motyvuodamas asmens duomenų apsauga.

Atsisako pateikti informaciją, dargi pateikus teismo sprendimo išrašą, Įrodantį kad šio namo konkretaus buto nuomininko nuomos skola, nenurodant jo pavardės, ne  asmens duomenys.

Bandome šiuo detektyvu sudominti   Kauno žiniasklaidos priemones, deja, kaip sakoma, jų  intereso nesimato ...

 Jaučiasi, kad kažkas čia, kaip sakoma, ne taip, kaip turi būti ....

Betgi visų pirma tai Civilinis kodeksas nustato:
6.611 straipsnis.  Sutarties nutraukimas nuomininkui pažeidus nuomos sutarties sąlygas
Jei nuomininkas nuolat (ne mažiau kaip tris mėnesius, jeigu sutartis nenumato ilgesnio termino) nemoka buto nuompinigių ar mokesčio už komunalines paslaugas, jei nuomininkas, jo šeimos nariai ar kiti kartu su juo gyvenantys asmenys ardo ar gadina gyvenamąją patalpą arba ją naudoja ne pagal paskirtį, nuomos sutartis gali būti nutraukta ir asmenys iškeldinami iš nuomojamos patalpos nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos.

Todėl ir kyla klausimas, kodėl gi savivaldybė taip nuolaidžiauja šiam jos buto nuomininkui ???

Nes,  kaip rodo teismų sprendimai, ji nesivaržydama siekia iš nuomojamo buto iškeldinti to paties namo neįgalius nuomininkus ir Kauno apylinkės teismas jų ieškinį tenkina.


Vadovaujantis sveiko proto logika, labai tikėtina, kad problema slypi bendrijos pirmininko   labai keistame pareiškime teismui :
             
Kai atsakovas grįžo į Lietuvą, sumokėjo 44.000 Lt už turtą ir galvojo, kad šitas butas priklauso atsakovui.
Nepagrįstai ieškovas (savivaldybė) reikalauja kaupiamųjų lėšų.
Nuomą mokėti atsakovas sutinka.
Name yra įsteigta bendrija, 2014 m. planuojama daryti namo rekonstrukciją, kuri kainuos 11.000 Lt, ieškovas surinks 40.000 Lt.
Nėra teisinio akto, kad ieškovas galėtų rinkti kaupiamąsias lėšas ir naudoti savo reikmėms.
44.000 Lt atsakovas sumokėjo firmai, ne ieškovui.“

Jeigu socialinio būsto nuomininkas sako tiesą, tai labai jau įdomu sužinoti, kas tai per firma, už 44.000 Lt tokiu būdu „pardavinėjanti“  Kauno miesto savivaldybės būstus.


Jeigu savivaldybė nori visuomenę įtikinti, kad su savivaldybės butų nuoma yra, kaip sakoma,viskas švaru“, tada, visų pirma, savo interneto svetainėje ji turėtų  paskelbti visų savivaldybės nuosavybės teise valdomų butų sąrašą (gatvė, namo Nr., būto Nr., kambarių skaičius, plotas, apšildymo būdas), nurodant kurie yra iš jų yra išnuomoti, kurie yra laisvi ........  

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą