2014 m. spalio 1 d., trečiadienis

Argi dar reikia geresnio įrodymo kaip dirba prokuratūra

..

***Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra ne­aps­kun­dė Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­jam Teis­mui bu­vu­sio Lie­tu­vos ban­ko va­do­vo Ro­mual­do Vi­so­ka­vi­čiaus ir ki­tų as­me­nų iš­tei­si­ni­mo va­di­na­mo­jo­je mai­liaus by­lo­je.
Šios bylos pradžioje „ypatingo liudytojo“ t.y. galimo kaltinamojo statusą turėjo tuometinis konservatorių žemės ūkio ministras K. Starkevičius, pagarsėjęs patyčiomis  iš žemės savininkų,  juos pavadinęs „sofos ūkininkais“ ....

****Generalinė prokuratūra Lietuvos aukščiausiajam teismui   apskundė apeliacinio teismo sprendimą išteisinti klaipėdietę  Eglę Kusaitę dėl ketinimų įvykdyti teroro aktą strateginiame ( suprask Lietuvos)  objekte – Rusijos teritorijoje ....

Argi dar reikia geresnio įrodymo kaip dirba prokuratūra, kieno  užsakymus ji vykdo .............

Galima dar pridurti akivaizdžiai ir nepaneigiamai politizuotą bylą prieš Darbo partiją.


O antradienį, rugsėjo 30 d.   Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė susitiko su Generalinės prokuratūros vadovybe ir apygardų prokuratūrų vyriausiaisiais prokurorais.

 Valstybės vadovė teigiamai įvertino prokuratūros pastangas stiprinti kovą su šešėline ekonomika ir tai, kad su mažesniu prokurorų skaičiumi ištiriama daugiau nusikalstamų veikų.

  Ji teigė, kad tikrąją institucijos reputaciją prokuratūros vadovai gali susigrąžinti ne grumdamiesi dėl nepriklausomumo ir privilegijų, o sutelkdami dėmesį į žmogaus teisių ir VIEŠOJO INTERESO GYNIMĄ.

 Taigi prokurorų žymiai sumažėjo ir jie sutelks dėmesį į viešojo intereso gynimą .....

 O štai taip jie iki šiol jį gynė.

Prokuratūros įstatymas nustato, kad prokurorai viešąjį interesą gina ir savo iniciatyva:

   Prokurorai, turėdami pagrindą manyti, kad pažeisti teisės aktų reikalavimai, gindami viešąjį interesą turi įgaliojimus:

Ø  kreiptis į teismą su ieškiniu, pareiškimu, prašymu;
Ø  nutarimu įspėti valstybės pareigūną, valstybės tarnautoją ar jiems prilygintą asmenį, kad nedarytų teisės pažeidimų;
Ø  ir t.t.

Sutikime, kad neįtikėtina, jog   visi   šalies  prokurorai  nesinaudoja  geriamo vandens tiekimo paslauga.
Negali būti, kad  visi šalies prokurorai gyvena „pilaitėse“ ir geria vandenį iš individualių gręžinių.

Tikrai ne visi.

Tada klausimas –kodėl gi tie prokurorai, kurie naudojasi geriamo vandens tiekimo paslauga,  nesiima priemonių apginti viešąjį interesą Valstybinei  kainų ir energetikos kontrolės komisijai nevykdant  galiojančio ir galiosiančio  GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO, kuris  nustato:   „Atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo, eksploatavimo ir patikros sąnaudos įtraukiamos į geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainą“.

Kodėl nė vienas prokuroras nesikreipia į teismą, neperspėja Kainų komisijos laikytis Įstatymo.

Kodėl ???

Ar jie nežino GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO, ar yra kitos esminės priežastys....

Tarkime jiems Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas yra taip pat neprieinamas, kaip ir Šilumos ūkio įstatymas, ypač jo nuostata, nusakanti  karšto vandens tiekimo sąvoką ....

Tarkime .....

Betgi, jeigu   prokurorams,   yra neprieinama suvokti, kad valstybės reguliuojamas šilumos kainas vietoje savivaldybės, kaip tai nustato Šilumos ūkio įstatymas, niekaip negali  nustatinėti urėdas, gydytojas, policininkas, gaisrininkas ir t.t.,    tai jau kaip sakoma, toliau nebėra kur ...

Juo labiau, kad Vilniaus prokuratūra buvo raštu informuota apie tai ..... tačiau, kaip matome, rezultatas NULIS ................

Taigi, taip jau išeina, kad  viešojo vartotojų intereso prokuratūra negina nei savo iniciatyva, nei, kaip sakoma, pirštu bedus į jo pažeidimus ...

Žino apie tai Prezidentūra, ar žino apie tai pati Prezidentė, kas žino .....

O pabaigos  vietoje  du labai geri testiniai  klausimėliai:

 -  kas gi palaikė kriminalinį nusikaltimą – Ukmergės šilumos tiekėjo patalpų užgrobimą ir sutrukdymą jam tiekti šilumą,   


- kas  darė didžiulį spaudimą Kainų komisijai atimti  tuometiniam  teisėtam Ukmergės šilumos tiekėjui šilumos tiekimo licenciją ......
.
.
.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą