2016 m. kovo 14 d., pirmadienis

Stebėtis reikia tuo, kad visuomenė vis dar nesuvokia kam tai yra naudinga ....


 

 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija giriasi, kad ji sumažino Vilniaus savivaldybės nustatytas šilumos kainas ir taip sutaupė Vilniaus šilumos vartotojams  daugiau nei 2,5 milijono eurų per metus.

  Ir kaip gi jai tai pavyko ??

  Visų pirma ji  nutarė pripažinti 1,1 mln. eurų nepagrįstomis UAB „Vilniaus energija“ sąnaudomis dėl faktiškai nuo šių metų pradžios neveikiančios trečiosios termofikacinės elektrinės tinkamo stovio palaikymo.

 Taigi iš vienos pusės Vilniaus savivaldybės tarybos konservatoriai  vilkina neveikiančios termofikacinės perdavimą. Iš kitos pusės Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija jos išlaikymo sąnaudas  laiko nepagrįstomis.

Ir kaip visa tai pavadinti, ką tai labai primena ???

  Argi tai neprimena bolševikų elgesio pokaryje ???  

Argi ne panašiai elgėsi bolševikai tuo metu siekdami  suvaryti ūkininkus į kolchozus.

Tiktai šiuo atveju skirtumas toks, kad šiuo metu tikslas yra išvaryti iš Lietuvos  užsienio   investuotoją su visomis iš to sekančiomis pasekmėmis.

Savaime suprantama, kad Kainų komisija yra tiktai valdžios negerbtinas įrankis.

Ir jeigu Komisijos vadovybė elgtųsi teisingai, jos neabejotinai lauktų buvusios Komisijos pirmininkės likimas –„vilko bilietas“.

Taigi štai tokia yra ta  Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  šventinė dovana Vilniaus šilumos vartotojams.

Betgi argi ne panašiai buvo dalinamas pokariu išvežtųjų į Sibirą turtas ...???

Liaudis ir stribai  jį grobstė ir džiaugėsi, kad buožėms atėjo galas.

 Ir argi ne panašiai  dabar džiaugiasi konservatoriai ir liaudis  užsienio investuotojo atžvilgiu ...

Todėl ir  argi reikia stebėtis, kad rimti investuotojai Lietuvą aplenkia ??

 Stebėtis reikia tuo, kad visuomenė vis dar  nesuvokia, kam tarnauja konservatoriai,  kam visa tai yra naudinga ....

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą