2016 m. kovo 13 d., sekmadienis

Lietuvos ponų respublika ....


Buvusi  Seimo pirmininkė I. Degutienė graudžiai virkauja: užuot šventę, kovo 11 –tą pulkai lietuvių aplankė Lenkiją pigiau apsiprekinti.

Kas taip, tai taip, smetoniniais laikais iš Lietuvos respublikos  į ponų Lenkiją valgomoji druska buvo gabendama kaip kontrabanda ....

O dabar kas, kas gi dabar nutiko????

O gi nieko ypatingo, tiktai dabar yra atvirkščiai,  į ponų Lietuvą plūsta pigi lenkiška mėsa ....

Taigi ponia konservatore, tiktai dabar yra atvirkščiai, nei smetoniniais laikais ...

Nes dabar Lietuva pasidarė ponų ir tiek .....

Kai kas Lietuvą vadina Lietuvos liaudies respublika, kai kas Lietuvos ponų respublika.

Iš esmės tai vienas ir tas pats, nes liaudis, kuri iš esmės ir renka šalies valdžią, be ponų gyventi negali.

Betgi kaip gi taip nutiko ponia konservatore, kad Lietuva tapo ponų respublika ??

Ir kuo gi pavirto  Tėvynės sąjunga, turėjusi būti visų  patriotinių  šalies    jėgų vienytoja ????


 Visiškai  suprantamas jūsų ponia konservatore noras, kad  vargingai gyvenantys džiaugtųsi, kaip jums ponams gera gyventi.


 Betgi jie galvoja kitaip ir tiek ....

  Ir kas paneigs,  ponia konservatore jog, kada Lietuva taps Lietuvos piliečių respublika,  tada VISA LIETUVA švęs ne tik kovo 11 –tą, bet ir visas istorines šventes, ir tada tokie, visokie  „ponai ir ponios, profesoriai ir daktarai“,  atsidurs istorijos kloakoje ... -----------------------------------------------------------------------------------------------
P.s. 
Ponia I. Degutienė lygiai taip pat aimanavo, kada jos  inicijuoti "2013 metai -1863 metų sukilimo metai"  patyrė fiasko ...
  
J. Žemaitė šį lenkų ponų sukeltą sukilimą, tikslu atkurti Lenkijos valstybę, taikliai pavadinto „lenkmečiu“.

 Jeigu jis būtų laimėjęs, tai LDK būtų tiktai tolima istorine praeitis,  ir tiktai kur nors tolimame pajūryje, prie Latvijos sienos, gal būt dar kas nors paslapčiomis šiuo metu būtų išdrįsęs prabilti  darkyta lietuviška šnekta ....

Ką su Vilniaus kraštu padarė  tiktai 20 –ties metų Lenkijos aneksija, nepaneigiamas to patvirtinimas.  

Lygiai taip, kokia gi Lietuvos pilietė yra ši ponia, kokia gi yra partija, kurios pirmoji pavaduotoja  jinai yra ..


.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą