2016 m. kovo 4 d., penktadienis

Kodėl buvo sužlugdyta Vilniaus TE-3 veikla ....
 Š. m. kovo 2 dieną Vilniaus savivaldybės Rinkodaros ir komunikacijos skyrius  pranešė, kad  meras Remigijus Šimašius sudarė darbo grupę, kuri turės pasirengti susitarimui su Vyriausybe ir energetikos ministerija dėl Vilniaus 3-osios termofikacinės elektrinės (TE-3) veiklos tęstinumo užtikrinimo.

Betgi mero potvarkis   Nr. 22 „DĖL DARBO GRUPĖS SUSITARIMUI SU LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBE IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA DĖL TE-3 VEIKLOS TĘSTINUMO UŽTIKRINIMO VEIKSMŲ PLANUI PARENGTI, SUDARYMO“  pasirašytas   2016 m. vasario 2 d. ...............

O jame  rašoma:

2. Sudarytai darbo grupei  nurodau:
1. Tartis su Lietuvos Respublikos Vyriausybe, Lietuvos Respublikos energetikos ministerija ir „Lietuvos energija“, UAB dėl galimybės užtikrinti TE-3 veiklos tęstinumą, padengiant veiklos išlaidas ir išsaugojant esamą aptarnaujantį personalą, ir galimą TE-3 naudojimą, užtikrinant elektros energijos gamybos rezervą.

Betgi  TE – 3 aptarnaujantis personalas jau atleistas nuo 2016 01 01  ir susirado kitą darbą ...,

Negi tai savivaldybei nežinoma ???

Žinoma be abejo, tada koks gi šio potvarkio tikslas ir kokiu tikslu jis išleistas ??

Tuo pačiu metu nuo praeitų metų  vyksta AB „Vilniaus šilumos tinklai“   ir UAB ,,Vilniaus energija“  derybos dėl akivaizdžiai ir nepaneigiamai nenaudojamos TE-3 perėmimo, kaip tai nustato nuomos sutartis, kaip buvo perduoti daugiabučiuose namuose esantys UAB ,,Vilniaus energija“  šilumos punktai.

Beje derybomis tai nepavadinsi, nes AB „Vilniaus šilumos tinklai“ atkakliai ieško būdų, kaip perėmimą kuo ilgiau užvilkinti.

Štai savivaldybė 2015 metų gale viešai skelbia: „Pagal nuomos sutartį, „Vilniaus energijai” išnuomoti įrengimai gali būti pripažįstami nenaudotinais tik šalių susitarimu.“

Betgi argi neakivaizdu, kad TE-3 nuo metų pradžios yra nebenaudojama ??

Na jeigu jau šalių susitarimu, tai kodėl, kaip liaudis sako, „durniaus nepavoliojus“.

O vasario 26 dieną  agentūra BNS pranešė, kad  suomių bendrovė „Fortum Heat Lietuva“   domisi galimybe dalyvauti Vilniaus šilumos ūkio veikloje, kai   2017 metais  baigsis jo nuomos sutartis.

Kuo gi ypatinga ši bendrovė, kuri Klaipėdoje valdo šilumos gamybos įrenginius, kurie kaip kurą naudoja išrūšiuotas buitines atliekas,     kuri Kaune rengiasi statyti kogeneracinę elektrinę, kūrenamą išrūšiuotomis buitinėmis atliekomis, kuri Vilniuje 2013 metais jau bandė gauti leidimą  tokią jėgainę statyti.

Ji ypatinga tuo, kad, pasak žiniasklaidos,  jos „stogas“ yra Prezidentūroje, kad žiniasklaida ją sieja galimai su rusišku kapitalu.

Tokiu būdu, vadovaujantis sveiko proto logika, galima suvokti,  kodėl  buvo   sužlugdyta TE-3 veikla.

Neveikiančios TE-3 vertę  bus galima sumažinti tiek, kiek kam to reikia...........................

 *********************************************************************************************************************************************
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
MERAS
 POTVARKIS
DĖL DARBO GRUPĖS SUSITARIMUI SU LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBE IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA DĖL TE-3 VEIKLOS TĘSTINUMO UŽTIKRINIMO VEIKSMŲ PLANUI PARENGTI, SUDARYMO

  2016 m. vasario 2 d. Nr.   22-28
Vilnius
 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003-05-28, 
Nr. 51-2254) 1 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049 ) 6 straipsnio 30 punktu:
1. S u d a r a u šią darbo grupę susitarimui su Lietuvos Respublikos Vyriausybe, Lietuvos Respublikos Energetikos ministerija ir UAB „Lietuvos energija“ dėl  TE-3 veiklos tęstinumo užtikrinimo veiksmų planui parengti, sudarymo:
Valdas Benkunskas – Vilniaus miesto savivaldybės mero pavaduotojas, kuruojantis energetikos klausimus (grupės vadovas);
Arvydas Sekmokas – Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys, Vilniaus šilumos tinklų nuomos sutarties vykdymo priežiūros komisijos pirmininkas (grupės vadovo pavaduotojas);
Aušrinė Armonaitė – Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narė, Aplinkos ir energetikos komiteto pirmininkė;
Vincas Jurgutis – Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys, Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojas;
(2016 m. vasario 29 d. Vilniaus miesto savivaldybės mero potvarkio Nr. 22-60 redakcija)
 Arvydas Darulis – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorės pavaduotojas, AB „Vilniaus šilumos tinklai“ valdybos pirmininkas;
Mantas Burokas -  AB „Vilniaus šilumos tinklai“ generalinis direktorius;
Justyna Kozlovskaja – Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos sekretoriato vyriausioji specialistė (sekretorė).
2. Sudarytai darbo grupei  n urodau:
1. Tartis su Lietuvos Respublikos Vyriausybe, Lietuvos Respublikos energetikos ministerija ir „Lietuvos energija“, UAB dėl galimybės užtikrinti TE-3 veiklos tęstinumą, padengiant veiklos išlaidas ir išsaugojant esamą aptarnaujantį personalą, ir galimą TE-3 naudojimą, užtikrinant elektros energijos gamybos rezervą.
2. Tartis su Lietuvos Respublikos Vyriausybe, Lietuvos Respublikos energetikos ministerija ir „Lietuvos energija“, UAB dėl galimybės perduoti TE-3 valdymą ir veiklos vykdymą, pasibaigus Vilniaus šilumos tinklų nuomos sutarčiai 2017 m.
3. Koordinuoti Vilniaus šilumos tinklų nuomos sutarties pabaigos klausimus ir eigą.

 Meras                                                                                                                        Remigijus Šimašius
______________


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą