2016 m. kovo 9 d., trečiadienis

LRT "Namai namučiai" blogiau nei putiniška propaganda per televiziją ...

  
 Laikas nuo laiko neatsakingose žiniasklaidos priemonėse pasirodo informacija  apie neva karšto vandens apskaitos prietaisų  su nuotoliniu duomenų nuskaitymu žalą žmonių sveikatai.

 Ir liaudis šiais paistalais tiki, kadangi rašoma, kad tai yra informacija, gauta iš kokio tai, kokių tai mokslų, daktaro, ar profesoriaus.


  Neteisingai informuota tamsi liaudis  priešinasi technikos progresui,  su visomis iš to sekančiomis pasekmėmis.

Tokio tipo dezinfomacija yra žymiai, žymiai pavojingesnė negu rusiška putiniška propaganda per televiziją, su kuria taip "uoliai"  kovoja mūsų valdžios institucijos.


Tokio pat lygio yra konservatorių varoma propaganda apie prancūzų valdomą Vilniaus šilumos tiekėją.

Neabejotina, kad tokia propaganda atitinka penktosios kolonos interesus.

Todėl ir kreipėmės į Energetikos ministeriją:


     Kauno dienoje yra patalpintas  2016-02-21 dienos   Alvydos Bajarūnaitės straipsnis (iš LRT radijo laidos „Namai namučiai“) "Profesorius: sumanymas pakeisti karšto vandens skaitiklius tolygus nusikaltimui", tiesioginė nuoroda: http://kauno.diena.lt/naujienos/lietuva/salies-pulsas/prof-j-grigas-sumanymas-pakeisti-karsto-vandens-skaitiklius-tolygus-nusikaltimui-735232

   Straipsnyje rašoma:

 – Vilniuje mechaniniai karšto vandens skaitikliai keičiami į tuos, kurie duomenis nuskaito nuotoliniu būdu. Žmonių nuomonės niekas neklausia. Ar ištirtas jų elektromagnetinis spinduliavimas?

Tai didelė blogybė, iš esmės – čia nusikaltimas. Žmones prieš jų valią veikia spinduliuotė, kurios neturėtų būti nei mūsų voniose, nei apskritai butuose. Amerikiečiai yra įrodę, kad informaciją nuskaitanti spinduliuotė yra žalinga žmogui.

– Kodėl tos įmonės nesikonsultuoja su mokslininkais?

– Verslui svarbu nauda ir pinigai. O ten, kur yra dideli pinigai, kartais mokslininkų nuomonės nepaisoma.

 
 Niekaip kitaip, kaip valstybei žalinga propaganda, tokių „profesorių“, tokių  „nuomonių“ viešą skelbimą pavadinti neišeina.

Juo labiau, kad tai daro LRT – valstybinis transliuotojas, kuris teigia:

LRT misija  tarnauti visuomenei teikiant šalyje ir užsienyje gyvenantiems Lietuvos žmonėms tikslią, objektyvią, kokybišką informaciją bei kuriant profesionalias, originalias informacines, šviečiamąsias, kultūrines ir pramogines programas.

 Vien tik pasiremiant  sveiko proto logika, galima būtų nesunkiai įrodyti, kad šis straipsnis niekaip negali tarnauti visuomenei teikiant tikslią, objektyvią, kokybišką  informaciją, nes  karšto vandens skaitikliai su nuotoliniu duomenų nuskaitymu juos perduodant veikia labai labai  trumpą laiką ir tik vieną kartą paroje.

  Betgi jeigu tai atliks kompetentingos institucijos, bus visai kas kita.


  Todėl, viešojo intereso tikslu,  prašome rasti galimybę paprašyti kompetentingą instituciją išmatuoti Vilniuje įrenginėjamų  karšto vandens skaitiklių  su nuotoliniu duomenų nuskaitymu spinduliuotę ir nustatyti jos įtaką žmonių sveikatai.
 -------------------------------
Į tai gavome atsakymą:
     
 Tikimės, kad Valstybės saugumo departamentas atkreips dėmesį į šią informaciją    ir atitinkamai reaguos.

Na o šilumos vartotojams linkime tokiais paistalais netikėti ir vadovautis sveiko proto logika.

Vienkart patariame pasižiūrėti į sąskaitas už šilumą ir pasidomėti už ką mokate .......


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą