2016 m. kovo 23 d., trečiadienis

DĖL LĖŠŲ KAUPIMO REGLAMENTAVIMO; DAUGIABUČIŲ RENOVACIJOS
ATSAKOME Į JŪSŲ KLAUSIMĄ DĖL LĖŠŲ KAUPIMO REGLAMENTAVIMO; DAUGIABUČIŲ RENOVACIJOS

Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės valdymą, priežiūrą, išlaikymą reglamentuoja Civilinis kodeksas.
Šio kodekso 4.82 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendrojo naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė-techninė ir kitokia įranga.
Pagal šio straipsnio 3 dalį butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas.
Šio straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad buto ir kitų patalpų savininkui priklausanti bendrosios dalinės nuosavybės dalis yra lygi jam nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto ir gyvenamojo namo naudingojo ploto santykiui.
Pagal Civilinio kodekso 4.82 straipsnio 4 dalies nuostatas daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkai privalo reguliariai kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus.
Šios lėšos yra butų ir kitų patalpų savininkų bendroji dalinė nuosavybė.
 Į šias lėšas negali būti nukreiptas išieškojimas pagal atskiro buto ir kitų patalpų savininko prievoles.
Perleidus butą ar kitas patalpas naujam savininkui, su kaupiamosiomis lėšomis susijusios teisės ir prievolės atitenka naujam savininkui.
 Lėšų kaupimo, jų dydžio apskaičiavimo, sukauptų lėšų apsaugos tvarką nustato Vyriausybė.
Siekiant įtvirtinti vieningą daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų lėšų kaupimą tinkamai šių namų būklei užtikrinti, kaupiamųjų lėšų dydžio nustatymo principus, lėšų apsaugos ir panaudojimo tvarką, Vyriausybė, vadovaudamasi Civilinio kodekso nuostatomis, 2015 m. balandžio 15 d. Vyriausybė nutarimu Nr. 390 patvirtino Butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašą  (toliau – Aprašas).
Vadovaudamasis Aprašu namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas (Jūsų atveju –bendrijos pirmininkas) privalo rengti ilgalaikį namo atnaujinimo planą, jame nurodyti konkrečius planuojamus darbus, jų mastą, atlikimo, lėšų kaupimo terminus ir kaupiamosios įmokos tarifą. Ilgalaikį planą ir kaupiamosios įmokos tarifą Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka tvirtina namo butų ir kitų patalpų savininkai.
Kaupiamosios įmokos tarifas negali viršyti maksimalaus šios įmokos tarifo, kuris apskaičiuojamas atsižvelgus į Vyriausybės nustatytą minimalų mėnesinės algos dydį.
Iki bus patvirtintas ilgalaikis darbų planas ir kaupiamosios įmokos tarifas, administratorius, skaičiuodamas patalpų savininkams kaupiamąsias įmokas, taiko minimalų kaupiamosios įmokos tarifą pagal namo naudingąjį plotą.
Jei namo naudingasis plotas – iki 3000 m2, kaupiamosios įmokos tarifas – 0,05 Eur/m2, jei namo naudingasis plotas 3000 m2 ir daugiau, kaupiamosios įmokos tarifas – 0,03 Eur/m2.
Pažymėtina, kad jei savivaldybė turi butus ar kitas patalpas daugiabučiuose namuose, ji, kaip ir kiti butų ir kitų patalpų savininkai, privalo kaupti lėšas.
Atsakant, ar verta renovuoti daugiabučius namus, pažymėtina, kad sprendimą dėl daugiabučio namo modernizavimo priima patys butų ir kitų patalpų savininkai, Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka.
Tik patys savininkai sprendžia, ar įgyvendinti tik pačias būtiniausias ir efektyviausias namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo priemones, kurių įgyvendinimą remia valstybė, ar savo lėšomis atlikti papildomus namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbus.
Informuojame, kad išsami teisinė informacija modernizavimo (renovacijos) tema skelbiama Aplinkos ministerijos interneto svetainės skiltyje „Statyba ir būstas“ „Būstas“ „Būsto teisinis reglamentavimas“.
Išsamią informaciją daugiabučių namų modernizavimo tema, kokiomis sąlygomis teikiama valstybės parama ir pan. teikia Būsto energijos taupymo agentūra nemokamu tel. 880020012.

Aplinkos mnisterija
Statybos ir būsto departamento Būsto skyriaus vyr. specialistė     J. Kaklauskienė

2016.03.23

.Komentarų nėra:

Rašyti komentarą