2016 m. kovo 17 d., ketvirtadienis

Bankrotas ....  Vyksta LRT radijo  2016 03 16 laida  „Vartotojo gidas“, „Ar namų administratorių teikiamų paslaugųkokybė tenkina daugiabučių  gyventojųlūkesčius“, laidos vedėja Laima Ragėnienė.

Dalyvauja Aplinkos viceministrė Daiva Matonienė,  Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos prezidentė Alvita Armanavičienė,  Kazimiero Simonavičiaus universiteto Teisės fakulteto prodekanė Jolita Malinauskaitė,  energetikos ekspertu pristatytas Rimantas Zabarauskas,

Taigi laida apie savivaldybių paskirtų daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorių, atseit, teikiamas paslaugas.

Kodėl atseit ??

Todėl, kad Konstituciniam teismui išaiškinus, kad daugiabučių namų  priežiūra yra viešasis interesas, Civiliniame  kodekse buvo nustatyta:

   Jeigu butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, taip pat jei bendrija likviduota arba nutraukta jungtinės veiklos sutartis, skiriamas bendrojo naudojimo objektų administratorius.

  Tokiu būdu savivaldybės paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius veikia pagal Vyriausybės patvirtintus  „BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS  NUOSAVYBĖS   ADMINISTRAVIMO PAVYZDINIAI NUOSTATUS“

   Kokios nors sutartys  su administruojamų daugiabučių namų butų ir patalpų savininkais NESUDAROMOS.

 Taigi, vadovaujantis sveiko proto logika,  tokiu atveju jokios paslaugos ir  neteikiamos.

Administratorius veikia Nuostatuose nustatytų teisių ir pareigų ribose.

Nuostatuose taipogi nustatytas  „PATALPŲ SAVININKŲ MOKĖJIMŲ IR ĮMOKŲ APSKAIČIAVIMAS“.

 Vaizdžiai tariant savivaldybės paskirtas administratorius valdo daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektus todėl, kadangi jų savininkai nesugeba jų valdyti.


 Savaime suprantama, kad savivaldybės turėtų jų veiklą kontroliuoti, tačiau, jeigu tokių daugiabučių namų gyventojai nebus aktyvūs,  nesinaudos Nuostatuose jiems suteiktomis teisėmis, tai ir rezultatai bus atitinkami.

Juo labiau, kad savivaldybės (tiksliau jų darbuotojai) neturi intereso administratorių veiklą kontroliuoti.

Jeigu, tarkime, nuo administratorių veiklos efektyvios kontrolės priklausytų savivaldybių biudžetai, tada būtų kita kalba.

Betgi jeigu, kaip sakoma, nėra grįžtamo ryšio sistema veikia nestabiliai.

Todėl visai teisingai pastebėjo energetikos ekspertu pristatytas Rimantas Zabarauskas – „sistema neveikia“ ...

Ir kas paneigs, kad ji visada taip ir elgsis ...

  Juk dabar mes gyvename ne sovietinio socializmo laikmečiu, o kapitalizmo sąlygomis.

  Tai sovietmetis   žmones pripratino prie to, kad valdžia turi jais rūpintis – nemokamas aukštasis mokslas, privalomas darbas, užtikrinta pensija,  aprūpinimas būstu, rūpinimasis jo busto priežiūra ....

Šiais laikais yra kitaip – žmogus savo teises turi pasiimti pats, pats savimi turi pasirūpinti.

Valstybė turi rūpintis tiktai tais, kurie patys negali savimi pasirūpinti.

  Ir labai gaila, bet yra, kaip yra ... Lietuvos nacionalinės vartotojų konfederacijos ilgametė prezidentė pasirodo to visiškai dar nesuvokia.


  Nei suvokia, kas yra paslauga, nei yra perskaičiusi „BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRAVIMO PAVYZDINIAI NUOSTATUS“.

  Ir greičiau taip, negu ne, kad  neturi ir savo namo bendrojo naudojimo objektų aprašo kopijos ...

  Todėl  sumoje  kaipgi ponia Alvita gali susišnekėti su savo pastato bendrojo naudojimo objektų administratoriumi  „Žirmūnų būstu“ ...

  Lygiai taip pat laidos vedėjai prieš laidą reikėjo atidžiai perskaityti  „BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRAVIMO PAVYZDINIAI NUOSTATUS“ ir vienkart bent suvokti, kas iš esmės yra paslauga, ir kad čia paslaugos naudotojais nė iš tolo nekvepia.


Tai, kad ji nė karto nepaminėjo daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų aprašo, pakankamai teikia pagrindą jai pareikšti užuojautą dėl nekompetencijos.

  Vienkart tenka pasidžiaugti aplinkos viceministrės  energija ir pastangomis "pajudinti iš vietos tokią  sistemą".

Betgi, kita vertus,  argi kur nors ant svieto, išskyrus postsovietines valstybes, egzistuoja nuosavybė, kurią valdo kelios dešimtys, ar net koks 120 savininkų, turinčių lygias teises ???

Ir koks gi likimas lauktų akcinės bendrovės, kurią valdo kelios dešimtys vienodas teises turinčių akcininkų ??

Vadovaujantis sveiko proto logika, atsakymas turėtų būti aiškus - bankrotas ....

  
Taigi .....

.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą