2015 m. vasario 3 d., antradienis

Todėl į mūšį buvo mesta "sunkioji artilerija" ...


                               


  Kada tiktai šilumos tiekėjų dėka   nepavyko  nuslėpti šimtus milijonų litų Gazpromo suteiktų gamtinių dujų nuolaidų,  ir jas labai ir labai nenoriai teko šilumos vartotojams kompensuoti, neabejotinai reikėjo tikėtis, kad tai iššauks atitinkamą valstybės   institucijų ir valstybinių energetikos  įmonių   atitinkamą keršto  akciją.

  Ir tai suprantama, šimtai milijonų, kaip sakoma, „nuplaukė iš pat panosės“.

O buvo tokia, tokia  dėkinga situacija – kaip sakė tūlas A.Z. „nieko   nereikia daryti, belieka tik pasiimti tai, kas mėtosi po kojomis ...“

  Todėl į mūšį buvo mesta "sunkioji artilerija" -    pagarsėjęs  šalies energetinės nepriklausomybės bastiono SGD terminalo fortifikatorius, dabartinis energetikos ministras Rokas Masiulis   sutrimitavo pavojaus signalą: „Vilniaus energija“, viešai kalbėdama apie siekį sumažinti sąskaitas už šildymą, iš tiesų elgiasi priešingai: daro viską, kad šildymas vilniečiams kainuotų brangiau“.

Savaime suprantama, na ir kas gi daugiau taip gali pasielgti, jeigu  ne  užsienyje tiktai iš geros pusės pagarsėjusios prancūzų kapitalo  įmonės valdomas  Vilniaus šilumos tiekėjas ...

  Tokiu būdu labai ir labai  yra simboliška, kada uždraudžiama rusiška solovjoviška televizija, o energetikos ministras  gali nebaudžiamas užsiimti analogiška propaganda. 

Taip sakant, čiulba vietinės reikšmės lakštingalėlis ....  raibas paukštelis ....O kodėl gi taip atsitiko ???

Į tai atsako ponas Užkalnis  -  žmonės per civilizacijos šimtmečius pasidarė nepalyginamai protingesni, o minios protas liko ten, kur ir buvo: maždaug mugės žioplių susirinkimo lygyje,  kai vieni rodo  fokusus, o kiti krausto jų kišenes ....

Juk viskas labai ir labai paprasta – Jos Kilnybę garbinanti minia  aklai tiki tuo, ką  sako Jos Kilnybės pasirinktas ministras .....  

    Štai energetikos ministras buvo prašytas informacijos:  

    kaipgi šalies dujotiekio trasų sistemoje funkcionuos dviejų pagrindinių gamtinių dujų tiekėjų (Gazpromas, SGD terminalas) tiekiamų dujų srautai, 

kaip   dujų kainą buitiniams vartotojams   įtakos abiejų tiekėjų ( Gazpromo ir SGD terminalo)  tiekiamų dujų kainos, o gal tik  vieno iš jų.

   Buvo prašyta tinkamai parengti ir prieinamai paviešinti  šalies dujotiekių sistemos schemą, tinkamai aprašyti jos funkcionavimą,  paviešinti gamtinių dujų kainų buitiniams vartotojams nustatymo principus.

Kodėl to buvo prašyta ??

Todėl kas viename šalies pakraštyje stovi SGD terminalas, kitame – per Baltarusijos sieną ateina Gazpromo vamzdynas.

O juos abu jungia dujų perdavimo tinklai.

Ir nors SGD terminalo gamtinės dujos yra kaloringesnės už Gazpromo dujas, abiejų kubinio metro kaina  buitiniams vartotojams yra vienoda ...
.
Savaime suprantama, kad Energetikos ministerijos atsakymas iš esmės buvo jokios  prašomos informacijos nenešantis.

O    neoficialiai  pavyko sužinoti, kad visi šalies gamtinių dujų vartotojai moka Gazpromo dujų kainą.

Tokiu būdu Klaipėdos miesto gamtinių dujų vartotojai už gamtines dujas moka mažiau, nes naudoja  SGD terminalo kaloringesnes.


Kaip matome Lietuvai Gazpromas patiekia     ~ 4.000MWh  , o SGD terminalas vos ~  600  MWh gamtinių dujų srautą.....

Palyginkime 4.000  ir 600 ......... 

Tokiu būdu, kol energetikos ministras „rodo fokusus“  su Vilniaus šilumos tiekėjo perkamomis dujomis, šilumos vartotojų kišenes krausto  vos, vos kvėpuojantis  šalies  energetinės nepriklausomybės bastionas SGD terminalas ....

Nes kas gi kitas, jeigu ne vartotojai,  apmoka SGD terminalo įrengimo ir išlaikymo  būtinas išlaidas, ir ne mažiau būtinus „otkatus“ ...

  Bet argi tai yra svarbu ??

  Svarbiausia yra tai, kad yra patenkinta  ir ramiai dėl šalies energetinės nepriklausomybės miega  marksistinės etikos profesoriui  ir Ko aklai paklusni  minia .....kurios protas, pasak  Užkalnio, per amžius liko ten, kur ir buvo ....

 O tai, kad tikroji SGD terminalo paskirtis gali būti Rusijos Karaliaučiaus srities rezervinis aprūpinimas, tai jau visiškai nesvarbu ....

O tai, kad po kokių 5-6 metų yra didelė tikimybė  pirkti suskystintas gamtines dujas iš Gazpromo Peterburgo gamyklos – lygiai taip pat visiškai nesvarbu, nes minios protas, pasak  Užkalnio, per amžius nepakito ...
.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą