2015 m. vasario 14 d., šeštadienis

Ekstremalioji situacija - ar jai pasiruošta ???
Ekstremalioji situacija

Ekstremalioji situacija – tai padėtis, kuri gali susidaryti dėl kilusio ekstremalaus (gamtinio, techninio, ekologinio ar socialinio) įvykio, ir kelia didelį pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, gamtai arba lemia žmonių žūtį, sužalojimą ar didelius turtinius nuostolius.

Sprendimą dėl ekstremaliosios situacijos paskelbimo nelaimės  apimtoje savivaldybės teritorijoje priima savivaldybės administracijos direktorius, o jeigu ekstremalioji situacija išplinta į daugiau negu tris savivaldybes, valstybės lygio ekstremaliąją situaciją skelbia Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Tik paskelbus ekstremaliąją situaciją galima pasitelkti trūkstamus materialinius išteklius iš valstybės rezervo bei ūkio subjektų, taip pat – į pagalbą kariuomenę, evakuoti gyventojus ar pasitelkti juos privalomiems darbams bei suteikti materialinę paramą gyventojams, ūkio subjektams, įstaigoms, kurie dėl ekstremaliosios situacijos patyrė žalos.

Pasirengimas ekstremaliosioms situacijoms, veiksmai joms gresiant ir jų likvidavimas yra įvardinami kaip civilinė sauga.

  Taip rašoma: 

KĄ TURIME ŽINOTI APIE PASIRENGIMĄ  EKSTREMALIOSIOMS SITUACIJOMS IR KARO METUI
 Atsakingasis redaktorius dr. Karolis Aleksa
Kalbos redaktorės Renata Alauskaitė-Mikalainienė,
Žydrė Švobienė
Maketavo Violeta Pikčiūnaitė
  © Krašto  apsaugos ministerija

   Viena „ekstremali situacija“  jau buvo paskelbta Ukmergės savivaldybėje, kur jos valdžia, negaudama „otkatų“ iš  šilumos tiekėjo viešųjų pirkimų, nusprendė jį išvaryti.

Šilumos tiekėją su valdžios pagalba ir Prezidentūros palaikymu išvarė, tiktai naudos iš to šilumos vartotojams jokios ....

Nors iš  esmės „ekstremalią situaciją“ sukurpė pati savivaldybės valdžia, deja  Vyriausybė, konstatavusi, kad „ekstremalios situacijos“ nėra, tiktai   bejėgiškai ją  stebėjo ......

Tariant šviesios atminties finansų ministro Romualdo Sikorskio žodžiais – „visiška prostracija“ .....

O kaip gi mūsų valdžia yra pasiruošusi tikrai labai rimtai ir ganėtinai realiai ekstremaliai situacijai.

Tarkime Rusija dėl kažkokių tai priežasčių nutarė pamokyti mūsų valdžią, ar tai už ilgą jos liežuvį, ar tranzitinio traukinio nuleidimą nuo bėgių, ar Rusijos ambasados apšaudymą ir pan.


Ką Rusija  gali Lietuvai padaryti ??


Gali paleisti į Lietuvą spiečius įvairios paskirties raketų, bombarduoti Lietuvą įvairiomis bombomis, apšaudyti iš toliašaudės artilerijos.

Ir joks NATO nuo to neapsaugos.


Gali Rusija pasielgti ir civilizuotai, apsieiti be žmonių aukų, be esminių pastatų, tiltų, karinių bazių sugriovimo.


Kaip gi ???


Rusija  grafitinių bombų pagalba gali paralyžiuoti, tarkime,   Šiaulių, Panevėžio, Mažeikių, Utenos ir kitų to regiono miestų ir rajonų   energetinį ūkį.Ir tai atlikti šaltą žiemos naktį.


Nėra elektros, nėra šviesos, neveikia daugiabučių namų šilumos punktų  cirkuliaciniai siurbliai – butai pradeda užšalti ....


Nėra elektros – problema su gamtinių dujų, vandens tiekimu.


Problemų apsčiai ir kas paneigs, kad valdžia tam yra nepasiruošusi.

Bet kokiu atveju atsakymo į tai KĄ TURIME ŽINOTI APIE PASIRENGIMĄ
  EKSTREMALIOSIOMS SITUACIJOMS IR KARO METUI“ nėra.


Beje dar kas žino ar Prezidentė, Premjeras, Krašto apsaugos ministras yra ką nors apie tokią bombą iš viso  girdėję ??

O pasiruošimo tokiai situacijai planas turėtų būti....

Turėtų būti  ... tiktai ar jis yra ..... ?????

Štai  po kiekvienos stipresnės audros dešimtys tūkstančių elektros vartotojų kelias dienas gyvena tamsoje, su šaldytuvuose atšilusiais maisto produktais ...

Ir taip metai iš metų ......

Kaip valdžiai rūpi buitiniai elektros ir šilumos vartotojai rodo Elektros tiekimo – vartojimo taisyklių nuostata:


81. Nustatomos šios trys patikimumo kategorijos:

81.1. Trečia (III) patikimumo kategorija užtikrinama vartotojus aprūpinant elektros energija iš vieno elektros energijos šaltinio viena elektros linija. Nutrūkus elektros energijos persiuntimui, aprūpinimas elektros energija ties operatoriaus ir vartotojo elektros tinklų nuosavybės riba turi būti atkurtas ne vėliau kaip per 24 valandas.


24 valandas nėra elektros, 24 valandas necirkuliuoja šilumnešis daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemoje .....

------------------------------------------------------------------------P.s. Pagal Užkalnį

Žmonės per  amžius  protingėjo, o liaudies  protas nepakito: jis  liko turgaus žioplių lygyje, kai vieni iš tos pačios šaikos rodo  jai primityvius triukus, o kiti   krausto jos kišenes .......

 ************************************************************************
GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO AKADEMIJA

ENCIKLOPEDINIS KARYBOS  ŽODYNAS 
.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą